Novela zákona o Exekucí­ch: Předražek – dobré opatření­ nebo destabilizace dražeb nemovitostí­

Novela zákona o Exekucí­ch: Předražek – dobré opatření­ nebo destabilizace dražeb nemovitostí­

Novelizací zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu a dalších souvisejících právních předpisů, se s účinností od 1.1. 2013 znovu objevuje na scéně pravomocných vymáhacích procesů (dražeb) termín Předražek.
Historicky se vůbec nejedná o neznámý termín. Pojem Předražek v identickém významu se objevil již v zákonné úpravě z roku 1896, která byla platná v ČR až do roku 1951.

Co znamená termín Předražek

Při standardním dražebním jednáním nejvyšší příhoz (nejvyšší nabídnutá částka) vyhrává dražbu. Vydražitel, který tento nejvyšší příhoz učinil, se tak stává po uhrazení hodnoty příhozu majitelem nemovitosti. Tento stav byl do nabytí účinnosti zmiňované zákonné úpravy neměnný. Kdo zkrátka vydražil, stal se novým vlastníkem.
Zavedením institutu Předražku se vytváří pro jiného zájemce možnost předmětnou nemovitost získat aniž by se musel dražby zúčastnit. Tento zájemce – Předražitel musí učinit písemnou nabídku dražiteli (subjektu který nařídil a zrealizoval dražbu) s nabídnutou cenou odkupu nemovitosti minimálně o 25% vyšší než byla hodnota nejvyššího příhozu a to nejpozději do 15 dnů ode dne úspěšného vydražení nemovitosti.

Organizátor dražby na základě obdrženého návrhu na Předražek rozhodne usnesením, kterým současně zruší předcházející dražbu.
V podstatě to tedy znamená, že po proběhnuté úspěšné dražbě může kdokoli tuto dražbu obejít a zneplatnit tím, že nabídne v termínu kupní cenu nemovitosti o jednu čtvrtinu vyšší než byla cena nejvyššího vítězného příhozu v dražbě.

Výhody nově zavedeného Předražku

Pro dlužníka, jehož majetek se prodává za účelem úmoru závazků, je možnost získat za svou nemovitost pomocí Předražku více peněz než z dražby zcela jistě vítanou informací. Z hlediska častého, až neúměrného „sestřelení“ ceny nemovitosti znaleckým posudkem a parametry dražby, je existence možnosti prodeje za víc i nesporně spravedlivější cestou.

Neméně podstatnou vlastností Předražku je možný určitý negativní vliv na spekulativní chování při dražbách (ze stran všech zúčastněných), který řekněme destabilizuje takové jednání a otevírá možnost takovou „lehce“ zmanipulovanou dražbu odvrátit, podstaně lépe využít majetek dlužníka pro úmor jeho závazků a snížit nebezpečí obohacení jiných subjektů na úkor dlužníka.

Možné nevýhody dopadu Předražku na dražební jednání

Negativní dopady Předražku ve vztahu k dlouhodobému průběhu dražeb se velmi těžko odhadují, takové prohlášení zavání až spekulací. Bylo by ale možné si úspěšně představit vliv Předražku jako určitého destabilizačního prvku na dražební jednání, protože vydražitelé tímto de facto ztrácejí jistotu nejvyššího příhozu a ocitají se v patnáctidenním vzduchoprázdnu. Dokud tato lhůta neuplyne, nemají vydražitelé jistotu vlastnictví vydražené nemovitosti.

Zda-li je tento odhad oprávněný, ukáže až čas.

Mohlo by Vás také zajímat

Novela zákona o Exekucí­ch: Družstevní­ byty se dr... Novelizace zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), přinesla mj. významný posun při využití hodnoty práva ná...
Průvodce produktem nebankovní půjčky Na internetu, v novinách, vlastně všude kam oko dohlédne jsou vidět nejrůznější typy a podoby Nebankovní půjčky jako by jich existovalo snad 100 druhů...
Co smí­ a nesmí exekutor zabavit O právech a nárocích povinných v pravomocné exekuci se toho nikdy moc nenapsalo. Obecný názor vyplývá z ryze českého "z cizího krev neteče", tak proč...
Katastr informuje: Obrňte se trpělivostí­! Pokud se chystáte kupovat či prodávat nemovitost, pospěšte si! Od 1.1.2014 se mají­ prodloužit zápisy v katastru až na dvojnásobek současné lhůty! Uv...
Novela zákona o Exekucí­ch: konec soudní­ch exekuc... Do konce roku 2012 bylo možné v pozici Věřitele zvolit, zda bude svou pohledávku vymáhat soudním výkonem rozhodnutí nebo zvolí Exekutorský úřad. Obě ...
Novela zákona o Exekucí­ch: Již Vám exekutor pejsk... Novela exekučního řádu postihuje od termínu své účinnosti další z poměrně kontroverzních témat, kterým je zabavování domácích mazlíčků Exekutorem (či ...
×