Podmínky pro splnění bonusu americké nebankovní hypotéky Business

Podmínky pro splnění bonusu americké nebankovní hypotéky Business

Možnost získání bonusu v podobě bonusového splátkového kalendáře naší nebankovní americké hypotéky má každý klient, který se rozhodl tuto hypotéku čerpat a kterému byla poskytnuta.

Znázornění bonusové úspory na splátce


Pro získání nároku na bonus je však nutno splnit následující podmínky:

  • Úvěrová smlouva musí být uzavřena na dobu minimálně 6 let
  • Klient se nesmí ocitnout v prodlení s měsíční splátkou déle než maximálně o jeden den

Pokud klient tyto podmínky splní, bude jeho splátka snižována dle simulace.

Ztráta nároku na bonus nebankovní americké hypotéky

Bonus splátek je vyplácen zálohově.
Pro úspěšnou aplikaci bonusové splátky naší americké nebankovní hypotéky je nutno dodržet všechny závazky, které jsou uvedeny ve Smlouvě o úvěru a to včetně předepsané doby splatnosti.
Jakýmkoli předčasným splacením (refinancováním, zesplatněním apod.) klient ztrácí nárok na  bonusové splátky a to od samého vzniku tohoto nároku.

Co se stane, když se zpozdím se splátkou

Bonus je nutno chápat jako odměnu, kterou poskytovatel nebankovní americké hypotéky ocení výbornou platební morálku klienta. Pokud však klient výbornou platební morálku ztratí, ztrácí i právo na dosažený bonus.

Co znamená termín Zpoždění

Zpožděním splátky se rozumí součet všech zpoždění splátek za celý splátkový kalendářní rok.

Příklad:
Pokud bude mít klient na každé splátce zpoždění o dva dny, je celkové zpoždění za kalendářní rok 24 dnů. Tedy 2 x 12 = 24.

Zpoždění 2 až 29 dnů.

Pokud klient dosáhne zpoždění o více než 1 den a méně než 30 dnů,  tak v následujícím roce, ve kterém by měl nárok na další snížení splátky, zůstává na splátce předchozí – neklesne na další úroveň.
Jestliže následující rok klient udrží podmínky pro udržení bonusu, získá další slevu na splátce.

Zpoždění o více než 29 a méně než 90 dnů

V takovém případě se klient vrací na základní splátku bez bonusů. Pokud následující rok splní podmínky pro získání bonusu, vrací se na již dosaženou úroveň bonusu.

Zpoždění o 90 a více dnů

Klient, který dosáhne zpoždění o 90 a více dnů, ztrácí jednorázově nárok na bonus a do konce splátkového kalendáře platí základní splátku v plné výši.
V tomto případě již není možný návrat na dřívější bonusové slevy.

Bonusovou splátku je nutné chápat jako odměnu poskytovatele za výbornou platební morálku

Líbí se Vám naše neuvěřitelná možnost snížení úroku na téměř polovinu? Tak nečekejte a využijte našich služeb prostřednictvím nezávazného formuláře.

Mohlo by Vás také zajímat

Co je třeba doložit Žádáte-li kdekoli o jakýkoli typ nebankovního úvěru/půjčky, vždy je třeba o Vašem případu něco vědět. Toto "něco" se dozvíme tak, že Vás požádáme o po...
Kapoli – moje reference Jako podnikatelka mám zkušenost, že i přes nejvyšší snahu se může každý dostat ne situace, kterou nezavinil, ale je na něm, aby ji vyřešil a posunul s...
Co smí­ a nesmí exekutor zabavit O právech a nárocích povinných v pravomocné exekuci se toho nikdy moc nenapsalo. Obecný názor vyplývá z ryze českého "z cizího krev neteče", tak proč...
Zákaz zatížení nemovistosti Pojem zákaz zatížení je nový způsob jak si pojistit nemovitost proti refinancování úvěru u jiné banky. V praxi nejde o nic jiného než zdržování a hru ...
Lichva sem, lichva tam Už po několik století se lidstvo setkává s pojmem lichva a lidmi, kteří se touto činností zabývají.Dřevořezba Lucase Cranacha zobrazuje, jak již K...
Poděkování Velký dík za pomoc v nesnázích a to především panu Boušemu. Jednání s ním bylo velice příjemné a jeho profesionální přístup jedinečný. Není co dodat, ...
×