Exekuce

Našli jsme pro Vás:

Bybobo

Exekuce

Slovo exekuce se může stát noční můrou každého z nás. Pojďme se společně podívat, za jakých podmínek exekuce vzniká, jaká mají exekutoři práva, a jaká omezení.
Čtěte více

Bybobo

Princip vyplacení exekuce

I exekuce má hned několik řešení, která mohou usnadnit Vaší životní situaci. V následujícím článku Vám vysvětlíme, jak se stavíme ke klientům, kteří se na nás obrací ve snaze vyřešit své problémy s exekucemi.
Čtěte více

Bybobo

Vyplatili mi exekuce

Bez řečí a zbytečných průtahů mi vyplatili exekuce, které jsem měla z podnikání a se splátkovým kalendářem na 20 let mohu opět existovat. Moc děkuji.

Iva C.

Bybobo

Novela zákona o Exekucí­ch: Videozáznam z exekuce na vyžádání­

Novela zákona o Exekucí­ch: Videozáznam z exekuce na vyžádáníPočátkem letošního roku vznikla Exekutorům nová povinnost, vyplývající z mnoha různých sporných situací a excesů přo výkonech tvz. mobiliárních exekucí (soupisech a zabavení majetku povinného v místě bydliště).
Při techto úkonech vznikalo v minulosti (a nejspíše ještě bude vznikat) mnoho situací plných vzteku, odporu proti zabavování věcí a mnohdy i fyzického kontaktu, kdy povinnost vykonavatele se dala úspěšně měřit s výpravou do nejhlubšího amazonského pralesa.
Čtěte více

Bybobo

Novela zákona o Exekucí­ch: Exekuce bez rozhodnutí­ soudu

Novela zákona o Exekucí­ch: Exekuce bez rozhodnutí­ souduDalším z poměrně vážných změn, které novelizace Exekučního řádu přináší, je vymezení další pravomoci Exekutorskému úřadu – povinnosti nařídit exekuční řízení v peněžité pohledávce bez součinnosti Okresního soudu.
Do 1.1.2013 bylo nutné nejprve získat tvz. Exekuční titul, který Věřitel či jeho zástupce doručil Exekutorovi, který na jeho základě zahájil exekuční řízení.
Čtěte více

Bybobo

Americká hypotéka Business podrobně

Parametry nebankovní americké hypotéky bez registru

Kliknutím na tučný název parametru se přenesete do jeho popisu níže

Poskytovaná částka

Poskytovanou částkou nebankovní americké hypotéky bez registru se rozumí celková suma, která je v rámci úvěrové smlouvy poskytnuta žadateli, tedy požadovaná částka + náklady, spojené s realizací.
Tato částka je vyplácena buď na běžný bankovní účet žadatele nebo na jiné účty, dle jeho zadání (například úmor pohledávek předchozích věřitelů).
Jistina nebankovní americké hypotéky se může vyplácet

 • na plombu – finanční prostředky jsou zasílání ihned po započetí vkladu zástavního práva na katastru nemovitostí (zpravidla následující pracovní den po podání návrhu na katastrální úřad),
 • po dokončení vkladu zástavního práva – se zasláním finančních prostředků se čeká na dokončení vkladu zástavního práva na nemovitost což trvá zpravidla 3 – 5 týdnů,
 • ve formě postupného plnění – kdy součástí úvěrové smlouvy je předpis plnění několika předem stanovených částí poskytované sumy v závislosti na čase

Nejčastěji bývá nebankovní americká hypotéka vyplácena na plombu, tedy ihned po vložení návrhu na vklad u příslušného Katastrálního úřadu. (zpět na parametry)

Převažující typ splátky

Naše nebankovní americká hypotéka bez registru je vždy realizována v tvz. anuitní splátkou, tedy pravidelnou měsíční splátkou, obsahující úmor jak jistiny úvěr, tak i 1/12 ročního úroku, vypočteného z nesplaceného zůstatku jistiny z předchozího měsíce. (zpět na parametry)

Doba splatnosti

Dobou splatnosti nebankovní americké hypotéky bez registru se rozumí celkový časový úsek, po který klient půjčené prostředky úžívá a postupně je věřiteli vrací. Běžně je možné sjednat splatnost nebankovní americké hypotéky od 1 roku do 20 let. (zpět na parametry)

Úroková sazba

Úroková sazba nebankovní americké hypotéky bez registru je asi tou nejdůležitější veličinou, která zajímá žadatele o tento typ financování jako první.
Tato hodnota se odvíjí od konkrétních parametrů úvěru:

 • kvality zajištění úvěru
 • historie žadatele (občan, FO)
 • stavu jeho interní ekonomiky
 • existence exekucí
 • a několika dalších parametrů, které mohou v určité míře ovlivnit výši úrokové sazby

Více o úrokové sazbě naleznete zde. (zpět na parametry)

Požadované příjmy

Produkt nebankovní americké hypotéky je určen pouze pro fyzické osoby – OSVČ. Hypotéka uzavíraná s podnikatelem nepodléhá novelizaci zákona o spotřebitelských úvěrech, není tedy nezbytné prokazovat příjmy žadatele – postačí forma čestného prohlášení. (zpět na parametry)

Registry

Už řadu let se ukládají do registrů CBCB, CNCB a SOLUS informace o platební morálce klientů, všech jejich čerpaných produktech, realizovaných žádostech o úvěr apod. Stačí jít do jedné banky, tam vyplnit žádost o úvěr a jakmile je započeto zpracování této žádosti, objeví se tato informace v registru.
Stačí tedy mít více úvěrů nebo v minulosti negativní historii v registrech a úvěr se nekoná.
Nebankovní americká hypotéka, která by se chovala jako bankovní by v podstatě neměla smysl a nenabízela by žadatelům nic víc, než už znají. Proto u většiny našich produktů požadavky na doložení registrů nenajdete. (zpět na parametry)

Zajištění nemovitostí

Bohužel není možné v mimobankovních zdrojích najít nezajištěnou formu nebankovního americké hypotéky.
Tímto zajištěním se vždy rozumí nemovitý majetek žadatele nebo jiné osoby, který je použit jako zajištění nebankovní americké hypotéky bez registru tím, že je zatížen při realizaci zástavním právem ve prospěch poskytovatele nebankovního financování. V případě naší americké business hypotéky je maximální hodnota LTV 60%, konkrétně je tedy možné při zajištění nemovitostí v tržní ceně 1.000.000,- Kč poskytnou úvěr do výše 600.000,- Kč. (zpět na parametry)

LTV

Pojem LTV vyjadřuje maximální výši jistiny nebankovní americké hypotéky ve vztahu k tržní hodnotě nemovitosti. Běžně se tato hodnota pohybuje kolem 60% bez ohledu na lokalitu nemovitosti.
Více o LTV najdete zde. (zpět na parametry)

Poplatky předem

Při realizaci jakéhokoli typu úvěru včetně nebankovní americké hypotéky bez registru platí pravidlo žádných poplatků předem. (zpět na parametry)

Zajištění úvěrů

Čerpání každé nebankovní americké hypotéky bez registru znamená sjednání sjednání určité smluvní dokumentace a z titulu této dokumentace plnění závazků obou stran. Historie nás však naučila býti obezřetnými a důkladně kontrolovat jaká že je to smluvní dokumentace s našimi klienty sjednávána.
U produktů v naší nabídce nenajdete například nechvalně známou Rozhodčí doložku či jiné podobně nevýhodné části smluvní dokumentace.
Naši klienti sjednávají vždy úvěrovou smlouvu, zástavní smlouvu a většinou vinkulaci pojistky nemovitosti ve prospěch poskytovatele nebankovní americké hypotéky.
Vždy je možné si smluvní dokumentaci vyžádat předem k prostudování či konzultaci s Vaším právním zástupcem. (zpět na parametry)

Exekuce

Existuje-li u žadatele jedna nebo více pravomocných exekucí, je to překážka pro realizaci nebankovní americké hypotéky.
Při existenci exekucí je nutno použít produkt nebankovní konsolidační úvěr. (zpět na parametry)

Nezávazná poptávka zcela zdarma

Máte v úmyslu čerpat nebankovní americkou hypotéku? Oslovily Vás informace, které zde uvádíme?
Vyplňte formulář nezávazné poptávky, který je nezávazný a k nezavazuje Vás k žádným dalším krokům. Rádi se Vaší poptávkou budeme zcela zdarma věnovat.

Mohlo by Vás Také zajímat:

Faktoring pro každého

S naším faktoringem se Vaše podnikání stane tou opravdovou radostí.

Americká hypotéka Business

Nejlevnější nebankovní americká hypotéka s bonusovým programem úroku a bezkonkurečními podmínkami předčasného splacení.

Půjčka pro podnikatele

Dlouhodobé řešení firemních požadavků s nízkou úrokovou sazbou a bez povinnosti dokládat zbytečné údaje a dokumenty.

Krátkodobý úvěr

Rychlé peníze pro Vaše neočekávané potřeby bez ptaní, poplatků předem a sledování registrů.

Výkup nemovitosti

Nejvýhodnější nabídka na odkup Vaší nemovitosti - až za 80% její ceny.
Bybobo

Parametry Půjčky pro podnikatele podrobně

Vlastnosti půjčky pro podnikatele podrobně

Nebankovní půjčka pro podnikatele má potenciál rovnocenně či mnohdy i lépe vyřešit finanční poptávku podnikatelských subjektů, které své potřeby nemohou nebo nechtějí realizovat v bankovním systému.
Proti bankovním alternativám je půjčka pro podnikatele v mnoha případech rychlejší a dokáže lépe reagovat na požadavky, spojené s individuálními parametry žádající společnosti.

Parametry půjčky pro podnikatele

(zpět na seznam parametrů)

Poskytovaná částka

Poskytovanou částkou půjčky pro podnikatele se rozumí celková suma, která je v rámci úvěrové smlouvy poskytnuta žadateli, tedy požadovaná částka + náklady, spojené s realizací.
Tato částka je vyplácena buď na běžný bankovní účet žadatele nebo na jiné účty, dle jeho zadání (například úmor pohledávek předchozích věřitelů).
Jistina půjčky pro podnikatele se může vyplácet

 • na plombu – finanční prostředky jsou zasílání ihned po započetí vkladu zástavního práva na katastru nemovitostí (zpravidla následující pracovní den po podání návrhu na katastrální úřad),
 • po dokončení vkladu zástavního práva – se zasláním finančních prostředků se čeká na dokončení vkladu zástavního práva na nemovitost což trvá zpravidla 3 – 5 týdnů,
 • ve formě postupného plnění – kdy součástí úvěrové smlouvy je předpis plnění několika předem stanovených částí poskytované sumy v závislosti na čase

V drtivé většině případů jsou peníze zasílány na účet po zápisu plomby.
(zpět na seznam parametrů)

Typ splátky

Při návrhu půjčky pro podnikatele se vždy snažíme splnit očekávání našich klientů a navrhnout takové řešení, které přesně splňuje očekávání a “pasuje” do podnikatelského modelu a Cash-Flow žadatele.
U půjčky pro podnikatele lze očekávat tyto formy úmoru:

 • anuitní splátka – neboli splátky jistiny + úroku najednou. Anuitní splátka je charakteristická tím, že výše této splátky je pevná ale její dvě složky, úmor jistiny a úroku, se v průběhu splátkového kalendáře mění.
  Při aplikaci anuitní splátky se teoreticky výše úroku vypočítává se zůstatku jistiny z předchozího měsíce ve výši 1/12 ročního úroku. Anuitní splátka může mít periodu měsíce, čtvrtletí, pololetí či roku. Velkou výhodou takového úročení je například odezva úroku v případě mimořádných splátek půjčky pro podnikatele,
 • splátka přepočteného úroku – je taktéž po celou dobu splátkového kalendáře produktu půjčka pro podnikatele konstantní splátkou, při které je úrok vypočítán jako X krát úrok z výchozí dlužné jistiny, kdy X = počet let splátkového kalendáře. Tento úrok tedy nebere v úvahu již uhrazenou část dlužné jistiny ale je po celou dobu trvání splátkového kalendáře za každý rok stejně vysoký,
 • individuální typy splátek – jsou splátkové režimy, při kterých není úmor dluhu plněn pravidelně:
  • odklad splátky jistiny – klient hradí pouze měsíční úrok (cenu peněz) a jistinu vrací buď po částech v předem stanovených intervalech nebo na konci sjednané doby úvěru,
  • odklad splátky jistiny i úroku – klient hradí celý úvěr, tedy jistinu + úrok, na konci sjednané doby

(zpět na seznam parametrů)

Doba splatnosti

Dobou splatnosti půjčky pro podnikatele se rozumí celkový časový úsek, po který klient půjčené prostředky úžívá a postupně je věřiteli vrací. Běžně je možné sjednat splatnost od 1 měsíce až po 20 let. (zpět na seznam parametrů)

Úroková sazba

Úroková sazba půjčky na podnikání je asi tou nejdůležitější veličinou, která zajímá zájemce o tento typ financování jako první.
Tato hodnota se odvíjí od konkrétních parametrů úvěru:

 • kvality zajištění úvěru
 • historie žadatele (FO, PO)
 • stavu jeho Cash-Flow a závazků
 • existence exekucí
 • a dalších parametrů, které mohou ovlivnit výši úrokové sazby

Více o úrokové sazbě naleznete zde. (zpět na seznam parametrů)

Požadované příjmy

Nebankovní podnikatelská půjčka nepodléhá zákonu o spotřebitelských úvěrech, tedy není nezbytně nutné u něho prokazovat příjmy žadatele. Toto však neplatí paušálně a hlavně u vyšších částech je nějaká forma prokázání schopností splácet většinou vyžadována. Ale forma prokázání příjmů je mnohem širší, než jak je zvykem u bankovních řešení. Mimo běžných forem, jako jsou daňová přiznání + rozvahy a výkazy je možné prokázat příjmy podnikatelského subjektu například obratem na účtu a dalšími variantami dle možností a schopností žadatele.
Pře výše uvedené však platí, že v případě kvalitní zástavy je možné poskytnout půjčku pro podnikatele i zcela bez prokazování příjmů, pokud žadatel akceptuje trochu vyšší úrokovou sazbu (8% a výše). (zpět na seznam parametrů)

Požadované podklady

U každého úvěrového případu, který kdy byl realizován, bylo třeba doložit podklady, ověřující deklarované informace. Nejinak je tomu i u nás.
Protože prakticky neexistují dva identické případy (v podnikatelské sféře dvojnásob), není ani možné jakkoli standardizovat přesný seznam podkladů, které je třeba doložit pro úspěšnou realizaci Vašeho financování.
V každém případě se snažíme své klienty nezatěžovat dodáváním podkladů více, než je nezbytné. (zpět na seznam parametrů)

Registry

Už řadu let se ukládají do registrů CBCB, CNCB, SOLUS a CRÚ informace o platební morálce klientů, všech jejich čerpaných produktech, realizovaných žádostech o úvěr apod. Stačí jít do jedné banky, tam vyplnit žádost o úvěr a jakmile je započeto zpracování této žádosti, objeví se tato informace v registru.
Stačí tedy mít více úvěrů nebo v minulosti negativní historii v registrech a úvěr se nekoná.
Půjčka pro podnikatele, která by se chovala jako bankovní by v podstatě neměla smysl a nenabízela by žadatelům nic víc, než už znají. Proto u většiny našich produktů požadavky na doložení registrů nenajdete. (zpět na seznam parametrů)

Zajištění nemovitostí

Až na několik výjimek, z kterých lze jen minimum považovat za dobré řešení, není možné v mimobankovních zdrojích najít nezajištěnou formu půjčky pro podnikatele.
Tímto zajištěním se v drtivé většině rozumí nemovitý majetek žadatele nebo jiné osoby, který je použit jako zajištění půjčky pro podnikatele tím, že je zatížen při realizaci zástavním právem ve prospěch poskytovatele nebankovního financování. Nejčastěji je požadována hodnota majetku v dvojnásobné výši vůči požadované jistině nebankovního podnikatelského úvěru.
Takovým zajištěním může být:

 • rodinný dům či byt,
 • družstevní byt,
 • komerční nemovitost,
 • jakýkoli typ pozemku včetně lesa.

(zpět na seznam parametrů)

LTV

Pojem LTV vyjadřuje maximální výši jistiny půjčky pro podnikatele ve vztahu k tržní hodnotě nemovitosti. Běžně se tato hodnota pohybuje kolem 60%, v lepších lokalitách může jít individuálně až na 70%.
Více o LTV najdete zde. (zpět na seznam parametrů)

Poplatky předem

Při realizaci jakéhokoli typu úvěru včetně nebankovní půjčky pro podnikatele platí pravidlo žádných poplatků předem. (zpět na seznam parametrů)

Zajištění úvěru

Čerpání každé nejenom nebankovní podnikatelské půjčky znamená sjednání sjednání určité smluvní dokumentace a z titulu této dokumentace splnění závazků obou stran. Historie nás však naučila býti obezřetnými a důkladně kontrolovat jaká že je to smluvní dokumentace s našimi klienty sjednávána.
U produktů v naší nabídce nenajdete například nechvalně známou Rozhodčí doložku či jiné podobně nevýhodné části smluvní dokumentace, které by Vám mohly okleštit Vaše práva.
Naši klienti sjednávají vždy smlouvu o půjčce a zástavní smlouvu, většinou vinkulaci pojistky a v určitých případech mimo zmíněného ještě Notářský zápis o přímé vykonatelnosti ale ten pouze v případě, že to situace přímo vyžaduje.
Vždy je možné si smluvní dokumentaci vyžádat předem k prostudování či konzultaci s Vaším právním zástupcem. (zpět na seznam parametrů)

Exekučně vymáhané závazky

Exekuce jsou fenoménem posledního desetiletí a běžně se stává, že jimi mohou být postihnuty i podnikatelské subjekty. V takovém případě sice zjišťujeme důvody vzniku exekučních řízení, ale jejich existence ve většině případů není překážkou (do určité míry) čerpání nebankovní půjčky pro podnikatele. (zpět na seznam parametrů)

Pro koho je podnikatelská půjčka určena?

Produkt je koncipován jako podnikatelský, takže jej může čerpat v podstatě podnikatelský subjekt jakéhokoli charakteru, včetně méně obvyklých forem jako Spolek, Nadace apod. V několika případech jsme již řešili i poptávky Obecního a Městského úřadu. (zpět na seznam parametrů)

Nezávazná žádost zcela zdarma

Máte v úmyslu čerpat nebankovní podnikatelský úvěr? Oslovily Vás informace, které zde uvádíme?

Nasimulujte si vpravo na naší kalkulačce Vaší splátku půjčky a vyplněním nezávazného formuláře pošlete Vaší poptávku.
Rádi se jí budeme zcela zdarma věnovat.

Bybobo

Konsolidace nebo Oddlužení?

Konsolidace nebo oddluženíNa jedné straně nás existenční mechanismy tlačí do výrobního procesu, kde nám  za svou práci či vědomosti zaměstnavatelé platí odměnu, a na druhé straně potřeba zajistit si existenci plus touha po tom, co ještě nemáme, nás nutí ji zase našim zaměstnavatelům vracet tím, že kupujeme jejich zboží či služby.
Poměrně nevýhodný obchod, že.
Čtěte více

Bybobo

Zrušme reklamu na půjčky a všechny problémy se nám rázem vyřeší?

V první polovině letošního roku se dostala do médií zpráva o návrhu KDU-ČSL a komunistů na plošný zákaz reklamy, prezentující bankovní i nebankovní spotřebitelské úvěry vyjma účelových půjček na bydlení. Tento zákaz by se měl týkat jak mediálních reklam v televizi, rádiích či tiskovinách, tak i on-line reklam, které potkáváme denně na internetu či ve svých mobilních telefonech.
Je těžké odhadnou pohnutky, které autory tohoto nápadu k jeho zveřejnění vedly. Jisté je však to, že jimi nebyly hluboká znalost funkce trhu či odbornost v problematice dopadu různých typů financování na spotřebitele.
Čtěte více

Bybobo

Co je třeba doložit

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Obrázek DokumentyŽádáte-li kdekoli o jakýkoli typ nebankovního úvěru/půjčky, vždy je třeba o Vašem případu něco vědět. Toto “něco” se dozvíme tak, že Vás požádáme o poskytnutí informací a doložení podkladů, které prokazují Vámi deklarované informace.
Množství těchto informací a podkladů se liší podle typu požadovaného financování – pokud žádáte o nebankovní půjčku bez zajištění, neptáme se na zástavu a opačném případě samozřejmě ano.
Čtěte více