Americká hypotéka Business podrobně

Parametry nebankovní americké hypotéky bez registru

Kliknutím na tučný název parametru se přenesete do jeho popisu níže

Poskytovaná částka

Poskytovanou částkou nebankovní americké hypotéky bez registru se rozumí celková suma, která je v rámci úvěrové smlouvy poskytnuta žadateli, tedy požadovaná částka + náklady, spojené s realizací.
Tato částka je vyplácena buď na běžný bankovní účet žadatele nebo na jiné účty, dle jeho zadání (například úmor pohledávek předchozích věřitelů).
Jistina nebankovní americké hypotéky se může vyplácet

  • na plombu – finanční prostředky jsou zasílání ihned po započetí vkladu zástavního práva na katastru nemovitostí (zpravidla následující pracovní den po podání návrhu na katastrální úřad),
  • po dokončení vkladu zástavního práva – se zasláním finančních prostředků se čeká na dokončení vkladu zástavního práva na nemovitost což trvá zpravidla 3 – 5 týdnů,
  • ve formě postupného plnění – kdy součástí úvěrové smlouvy je předpis plnění několika předem stanovených částí poskytované sumy v závislosti na čase

Nejčastěji bývá nebankovní americká hypotéka vyplácena na plombu, tedy ihned po vložení návrhu na vklad u příslušného Katastrálního úřadu. (zpět na parametry)

Převažující typ splátky

Naše nebankovní americká hypotéka bez registru je vždy realizována v tvz. anuitní splátkou, tedy pravidelnou měsíční splátkou, obsahující úmor jak jistiny úvěr, tak i 1/12 ročního úroku, vypočteného z nesplaceného zůstatku jistiny z předchozího měsíce. (zpět na parametry)

Doba splatnosti

Dobou splatnosti nebankovní americké hypotéky bez registru se rozumí celkový časový úsek, po který klient půjčené prostředky úžívá a postupně je věřiteli vrací. Běžně je možné sjednat splatnost nebankovní americké hypotéky od 1 roku do 20 let. (zpět na parametry)

Úroková sazba

Úroková sazba nebankovní americké hypotéky bez registru je asi tou nejdůležitější veličinou, která zajímá žadatele o tento typ financování jako první.
Tato hodnota se odvíjí od konkrétních parametrů úvěru:

  • kvality zajištění úvěru
  • historie žadatele (občan, FO)
  • stavu jeho interní ekonomiky
  • existence exekucí
  • a několika dalších parametrů, které mohou v určité míře ovlivnit výši úrokové sazby

Více o úrokové sazbě naleznete zde. (zpět na parametry)

Požadované příjmy

Produkt nebankovní americké hypotéky je určen pouze pro fyzické osoby – OSVČ. Hypotéka uzavíraná s podnikatelem nepodléhá novelizaci zákona o spotřebitelských úvěrech, není tedy nezbytné prokazovat příjmy žadatele – postačí forma čestného prohlášení. (zpět na parametry)

Registry

Už řadu let se ukládají do registrů CBCB, CNCB a SOLUS informace o platební morálce klientů, všech jejich čerpaných produktech, realizovaných žádostech o úvěr apod. Stačí jít do jedné banky, tam vyplnit žádost o úvěr a jakmile je započeto zpracování této žádosti, objeví se tato informace v registru.
Stačí tedy mít více úvěrů nebo v minulosti negativní historii v registrech a úvěr se nekoná.
Nebankovní americká hypotéka, která by se chovala jako bankovní by v podstatě neměla smysl a nenabízela by žadatelům nic víc, než už znají. Proto u většiny našich produktů požadavky na doložení registrů nenajdete. (zpět na parametry)

Zajištění nemovitostí

Bohužel není možné v mimobankovních zdrojích najít nezajištěnou formu nebankovního americké hypotéky.
Tímto zajištěním se vždy rozumí nemovitý majetek žadatele nebo jiné osoby, který je použit jako zajištění nebankovní americké hypotéky bez registru tím, že je zatížen při realizaci zástavním právem ve prospěch poskytovatele nebankovního financování. V případě naší americké business hypotéky je maximální hodnota LTV 60%, konkrétně je tedy možné při zajištění nemovitostí v tržní ceně 1.000.000,- Kč poskytnou úvěr do výše 600.000,- Kč. (zpět na parametry)

LTV

Pojem LTV vyjadřuje maximální výši jistiny nebankovní americké hypotéky ve vztahu k tržní hodnotě nemovitosti. Běžně se tato hodnota pohybuje kolem 60% bez ohledu na lokalitu nemovitosti.
Více o LTV najdete zde. (zpět na parametry)

Poplatky předem

Při realizaci jakéhokoli typu úvěru včetně nebankovní americké hypotéky bez registru platí pravidlo žádných poplatků předem. (zpět na parametry)

Zajištění úvěrů

Čerpání každé nebankovní americké hypotéky bez registru znamená sjednání sjednání určité smluvní dokumentace a z titulu této dokumentace plnění závazků obou stran. Historie nás však naučila býti obezřetnými a důkladně kontrolovat jaká že je to smluvní dokumentace s našimi klienty sjednávána.
U produktů v naší nabídce nenajdete například nechvalně známou Rozhodčí doložku či jiné podobně nevýhodné části smluvní dokumentace.
Naši klienti sjednávají vždy úvěrovou smlouvu, zástavní smlouvu a většinou vinkulaci pojistky nemovitosti ve prospěch poskytovatele nebankovní americké hypotéky.
Vždy je možné si smluvní dokumentaci vyžádat předem k prostudování či konzultaci s Vaším právním zástupcem. (zpět na parametry)

Exekuce

Existuje-li u žadatele jedna nebo více pravomocných exekucí, je to překážka pro realizaci nebankovní americké hypotéky.
Při existenci exekucí je nutno použít produkt nebankovní konsolidační úvěr. (zpět na parametry)

Nezávazná poptávka zcela zdarma

Máte v úmyslu čerpat nebankovní americkou hypotéku? Oslovily Vás informace, které zde uvádíme?
Vyplňte formulář nezávazné poptávky, který je nezávazný a k nezavazuje Vás k žádným dalším krokům. Rádi se Vaší poptávkou budeme zcela zdarma věnovat.

Mohlo by Vás Také zajímat:

Faktoring pro každého

S naším faktoringem se Vaše podnikání stane tou opravdovou radostí.

Americká hypotéka Business

Nejlevnější nebankovní americká hypotéka s bonusovým programem úroku a bezkonkurečními podmínkami předčasného splacení.

Půjčka pro podnikatele

Dlouhodobé řešení firemních požadavků s nízkou úrokovou sazbou a bez povinnosti dokládat zbytečné údaje a dokumenty.

Krátkodobý úvěr

Rychlé peníze pro Vaše neočekávané potřeby bez ptaní, poplatků předem a sledování registrů.

Výkup nemovitosti

Nejvýhodnější nabídka na odkup Vaší nemovitosti - až za 80% její ceny.