Americká hypotéka Business

Nebankovní americká hypotéka Business je skvělý finanční produkt, který řeší Vaše potřeby bez zbytečných komplikací a nákladů. Je jednoduchý, snadno realizovatelný, Vaše historie v registrech není nejdůležitější, a rozhodně u něho nenajdete žádné finanční náklady předem či v průběhu realizace.
Je možné jej využít k jakémukoli účelu (účelovost není nijak sledována), tedy například k rekonstrukci nemovitosti, konsolidaci Vašich závazků, či investici do Vašich podnikatelských aktivit.
Je zajímavý zejména dostupností, nízkou úrokovou mírou a odměnovým programem (bonusem) při dobré platební morálce.


Hlavní výhody naší americké hypotéky

  • Každý rok Vám vrátíme jednu splátku
  • Až dvacetiletý splátkový kalendář
  • Maximální LTV jsme zvýšili na 60% z tržní ceny zástavy
  • Kdykoli je možné americkou hypotéku předčasně splatit bez nutnosti doplácet předepsané úroky
  • Nečeká Vás podpis Rozhodčí doložky, Směnky ani Notářského zápisu
  • Peníze můžeme mít na svém účtu (či jiném) do týdne
  • Dokládáte pouze 8 fotek Vaší nemovitosti

Bonus – každý rok Vám vrátíme jednu splátku

Protože Vás chceme odměnit za dobrou platební morálku, rozhodli jsme se tento záměr projevit vrácení jedné měsíční splátky každý rok. V podstatě tedy platíte ročně pouze 11 splátek. Podmínkou tohoto výrazného bonusu je v daném roce dobrá platební morálka, za kterou se považuje dodržování termínů splátek s možností maximálně jednoho zpoždění ne delšího než 30 dnů po splatnosti dané splátky.

Modelový příklad aplikace bonusu

Podmínky bonusu: maximálně jednou za rok zpoždění splátky ne delší než 30 dnů

Čerpaný úvěr: 1.000.000,- Kč
Úroková sazba: 9,9% p.a. + PRIBOR 1 rok
Předepsaná měsíční splátka: 11.859,- Kč
Roční bonus: ve výši jedné splátky, tedy 11.859,- Kč
Celkem za rok zaplatíte: 12 x 11.859,- Kč = 142.308,- Kč
Aplikace bonusu: poskytovatel každý rok vrátí 1 x 11.859,- Kč, ročně zaplatíte tedy 130.449,- Kč
Skutečná úroková sazba v případě nároku na bonus činí 8.67% p.a. + PRIBOR 1 rok
Celkem Vám poskytovatel za celých 20 let vrátí částku ve výši  237.180,- Kč

Předčasné splacení

Tak jako každý jiný typ financování lze i naši hypotéku splatit předčasně. Níže si můžete nasimulovat finanční úsporu z takového předčasného splacení.

Proč nebankovní hypotéku od nás?

Na trhu s mimobankovním financováním jsme více než 12 let. Dobře víme co náš klient očekává a jsme schopni vždy nabídnout ty nejlepší podmínky.

  • Nikdy za žádných okolností neúčtujeme jakékoli poplatky předem
  • Předčasné splacení americké hypotéky jenom v hodnotě aktuální dlužné částky bez úroků + minimální poplatek 1 – 4% z dlužné jistiny
  • Nenahlížíme do registrů a nepožadujeme ani doložení jejich výpisů
  • Požadujeme jenom naprosté minimum podkladů (nechceme kopie OP, výpisy z katastrálního úřadu apod.)

Když říkáme, že neúčtujeme žádné poplatky předem tak zkrátka u nás žádné nejsou ať by se jmenovaly jakkoli.
Předčasné splacení je dalším velmi důležitým parametrem každé americké hypotéky. Pokud si půjčíte 500.000,- Kč a za dva roky budete jednorázově doplácet dluh, zaplatíte pouze dlužné půjčené peníze, naprosto žádné předepsané úroky a pouhé 1% z aktuálního zůstatku jako poplatek za předčasné splacení. Lepší podmínky na trhu těžko najdete!

Základní parametry americké hypotéky

  • Standardní úroková sazba 9,9% p.a. + PRIBOR, v případě každoročního bonusu ve formě vrácené splátky 8,7% p.a. + PRIBOR
  • Předčasné splacení kdykoli – zbývající úroky se plně odpouštějí, poplatek za předčasné splacení 1% z dlužné jistiny (z 400.000,- hradíte jednorázový poplatek 4.000,- Kč)
  • Splatnost 1 až 20 let
  • Podrobnější informace o americké hypotéce najdete níže

Co je třeba pro realizaci udělat?

Jako první krok je třeba vyplnit krátkou a jednoduchou nezávaznou poptávky po nebankovní americké hypotéce Business.
Krátce poté Vás budeme kontaktovat a vysvětlíme realizaci ve Vašem případě. Následně Vás požádáme o doložení potřebných podkladů, zpravidla pouze 8 fotek Vaší nemovitosti.
Seznam potřebných podkladů se může rozrůst například v případě, že na Vaší nemovitosti vázne zástavní právo, nařízení pravomocné exekuce, či jiná forma zatížení nemovitosti.

Nenabízíme co nemůžeme a neslibujeme nemožné.

Vlastnosti nebankovní americké hypotéky podrobně

Nebankovní americká hypotéka se zajištěním nemovitostí je velmi populární finanční produkt, který je využíván k mnoha účelům od rekonstrukce nemovitosti až po konsolidaci finančních závazků. Dá se říci, že nebankovní americká hypotéka bez registru zastupuje nebankovní zrcadlo klasických bankovních amerických hypoték, se kterými je schopna držet krok ve většině finančních ukazatelů včetně srovnatelné úrokové sazby.

Základní výhody naší americké hypotéky bez registru

  • Není nutno dodávat ani zpracovávat znalecký posudek (odhad) zastavované nemovitosti
  • Americkou hypotéku můžete zajistit i nemovitostí ve vlastnictví třetí osoby
  • Za úvěrový účet Vám nejsou účtovány žádné poplatky jak je to běžné v bankách
  • Naše americká hypotéka je bezúčelová, tedy po Vás nechceme doložit na co ji chcete použít (vyjma konsolidace)
  • Zastavená nemovitost je obchodně běžně likvidní. Můžete ji v případě potřeby běžně prodat
  • Součástí smluvní dokumentace není Notářský zápis, Rozhodčí doložka ani Směnka

Nikdy žádné poplatky předem

U naší nebankovní americké hypotéky bez registru platí samozřejmě pravidlo žádných poplatků předem. A pokud myslíme žádné poplatky předem, tak zcela žádné poplatky předem. Nepožadujeme ani zálohy na zpracování, ani jakési kauce nebo první/nulté splátky, zkrátka zpracování Vašeho financování Vás nestojí vůbec nic dokud Vám nejsou zaslány poskytnuté finanční prostředky – nebankovní americká hypotéka.

Žádné registry

Nesledujeme záznamy v registrech CBCB, CNCB ani po Vás nevyžadujeme dodávání výpisů z těchto registrů. Negativní záznamy v registru SOLUS nejsou překážkou poskytnutí úvěru.

Podklady k doložení

Pro zahájení realizace naší nebankovní americké hypotéky bez registru je třeba dodat pouze cca 8 fotografií nemovitosti (4 zvenku, 4 zevnitř).

Předčasné splacení kdykoli a za babku

Podmínky předčasného splacení úvěrového produktu bývají často trochu opomíjenou důležitou vlastností nebankovní americké hypotéky, která se stane podstatnou až v situaci, kdy chce klient ať už z důvodu bankovního refinancování nebo prodeje nemovitosti americkou hypotéku splatit. Často na trhu najdete nabídku nízkého úroku ale vysokého poplatku za předčasné splacení, které pak dříve levný úvěr může podstatně zdražit a dodat takovému poskytovateli zisk, který chtěl nakonec docílit.
Podmínky předčasného splacení naší americké nebankovní hypotéky jsou velmi příznivé. Dobře víme, že každý rozumný klient chce vyřešit své potřeby co nejlepší dostupnou možností, kterou v daný okamžik může být pouze nebankovní americká hypotéka a jakmile se odstraní jeho negativní záznamy v bankovním registru, tvz. “uteče do banky”, tedy naší americkou hypotéku refinancuje bankovní alternativou, která bude pro něho levnější.
Nebankovní americkou hypotéku bez registru lze předčasně splatit kdykoli bez dalších nákladů, vyjma poplatku za předčasní splacení ve výši 1% z dlužné jistiny úvěru.

Parametry nebankovní americké hypotéky bez registru

Kliknutím na tučný název parametru se přenesete do jeho popisu níže

Poskytovaná částka

Poskytovanou částkou nebankovní americké hypotéky bez registru se rozumí celková suma, která je v rámci úvěrové smlouvy poskytnuta žadateli, tedy požadovaná částka + náklady, spojené s realizací.
Tato částka je vyplácena buď na běžný bankovní účet žadatele nebo na jiné účty, dle jeho zadání (například úmor pohledávek předchozích věřitelů).
Jistina nebankovní americké hypotéky se může vyplácet

  • na plombu – finanční prostředky jsou zasílání ihned po započetí vkladu zástavního práva na katastru nemovitostí (zpravidla následující pracovní den po podání návrhu na katastrální úřad),
  • po dokončení vkladu zástavního práva – se zasláním finančních prostředků se čeká na dokončení vkladu zástavního práva na nemovitost což trvá zpravidla 3 – 5 týdnů,
  • ve formě postupného plnění – kdy součástí úvěrové smlouvy je předpis plnění několika předem stanovených částí poskytované sumy v závislosti na čase

Nejčastěji bývá nebankovní americká hypotéka vyplácena na plombu, tedy ihned po vložení návrhu na vklad u příslušného Katastrálního úřadu. (zpět na parametry)

Převažující typ splátky

Naše nebankovní americká hypotéka bez registru je vždy realizována v tvz. anuitní splátkou, tedy pravidelnou měsíční splátkou, obsahující úmor jak jistiny úvěr, tak i 1/12 ročního úroku, vypočteného z nesplaceného zůstatku jistiny z předchozího měsíce. (zpět na parametry)

Doba splatnosti

Dobou splatnosti nebankovní americké hypotéky bez registru se rozumí celkový časový úsek, po který klient půjčené prostředky úžívá a postupně je věřiteli vrací. Běžně je možné sjednat splatnost nebankovní americké hypotéky od 1 roku do 20 let. (zpět na parametry)

Úroková sazba

Úroková sazba nebankovní americké hypotéky bez registru je asi tou nejdůležitější veličinou, která zajímá zájemce o tento typ financování jako první.
Tato hodnota se odvíjí od konkrétních parametrů úvěru:

  • kvality zajištění úvěru
  • historie žadatele (občan, FO)
  • stavu jeho interní ekonomiky
  • existence exekucí
  • a dalších parametrů, které mohou ovlivnit výši úrokové sazby

Více o úrokové sazbě naleznete zde. (zpět na parametry)

Požadované příjmy

Produkt nebankovní americké hypotéky je určen pouze pro fyzické osoby – OSVČ. Hypotéka uzavíraná s podnikatelem nepodléhá novelizaci zákona o spotřebitelských úvěrech, není tedy nezbytné prokazovat příjmy žadatele – postačí forma čestného prohlášení. (zpět na parametry)

Registry

U řadu let se ukládají do registrů CBCB, CNCB a SOLUS informace o platební morálce klientů, všech jejich čerpaných produktech, realizovaných žádostech o úvěr apod. Stačí jít do jedné banky, tam vyplnit žádost o úvěr a jakmile je započeto zpracování této žádosti, objeví se tato informace v registru.
Stačí tedy mít více úvěrů nebo v minulosti negativní historii v registrech a úvěr se nekoná.
Nebankovní americká hypotéka, která by se chovala jako bankovní by v podstatě neměla smysl a nenabízela by žadatelům nic víc, než už znají. Proto u většiny našich produktů požadavky na doložení registrů nenajdete. (zpět na parametry)

Zajištění nemovitostí

Bohužel není možné v mimobankovních zdrojích najít nezajištěnou formu nebankovního americké hypotéky.
Tímto zajištěním se vždy rozumí nemovitý majetek žadatele nebo jiné osoby, který je použit jako zajištění nebankovní americké hypotéky bez registru tím, že je zatížen při realizaci zástavním právem ve prospěch poskytovatele nebankovního financování. V případě naší americké business hypotéky je maximální hodnota LTV 60%, konkrétně je tedy možné při zajištění nemovitostí v tržní ceně 1.000.000,- Kč poskytnou úvěr do výše 600.000,- Kč.
Takovým zajištěním může být pouze rezidenční nemovitost, tedy rodinný dům či byt v osobním vlastnictví, zkouladované k bydlení nebo stavební pozemek. (zpět na parametry)

LTV

Pojem LTV vyjadřuje maximální výši jistiny nebankovní americké hypotéky ve vztahu k tržní hodnotě nemovitosti. Běžně se tato hodnota pohybuje kolem 60% bez ohledu na lokalitu nemovitosti.
Více o LTV najdete zde. (zpět na parametry)

Poplatky předem

Při realizaci jakéhokoli typu úvěru včetně nebankovní americké hypotéky bez registru platí pravidlo žádných poplatků předem. (zpět na parametry)

Zajištění úvěrů

Čerpání každé nebankovní americké hypotéky bez registru znamená sjednání sjednání určité smluvní dokumentace a z titulu této dokumentace plnění závazků obou stran. Historie nás však naučila býti obezřetnými a důkladně kontrolovat jaká že je to smluvní dokumentace s našimi klienty sjednávána.
U produktů v naší nabídce nenajdete například nechvalně známou Rozhodčí doložku či jiné podobně nevýhodné části smluvní dokumentace.
Naši klienti sjednávají vždy úvěrovou smlouvu, zástavní smlouvu a většinou vinkulaci pojistky nemovitosti ve prospěch poskytovatele nebankovní americké hypotéky.
Vždy je možné si smluvní dokumentaci vyžádat předem k prostudování či konzultaci s Vaším právním zástupcem. (zpět na parametry)

Exekuce

Existuje-li u žadatele jedna nebo více pravomocných exekucí, je to překážka pro realizaci nebankovní americké hypotéky.
Při existenci takových exekucí je nutno použít produkt nebankovní konsolidační úvěr. (zpět na parametry)

Nezávazná poptávka zcela zdarma

Máte v úmyslu čerpat nebankovní americkou hypotéku? Oslovily Vás informace, které zde uvádíme?

Nasimulujte si vpravo na naší kalkulačce Vaší splátku úvěru a vyplněním nezávazného formuláře pošlete Vaší poptávku.
Rádi se jí budeme zcela zdarma věnovat.

Pokud nemáte vlastní nemovitost, nebo ji jako zajištění použít nechcete, můžete vyzkoušet náš úvěr pro podnikatele bez zajištění.


Mohlo by Vás Také zajímat

Úvěr pro firmy bez zajištění

Nebankovní provozní úvěr pro OSVČ/PO bez nutnosti zajištění nemovitostí až do výše 500.000,- Kč.

Faktoring pro každého

S naším faktoringem se Vaše podnikání stane tou opravdovou radostí.

Americká hypotéka Business

Nejlevnější nebankovní americká hypotéka s bonusovým programem úroku a bezkonkurečními podmínkami předčasného splacení.

Půjčka pro podnikatele

Dlouhodobé řešení firemních požadavků s nízkou úrokovou sazbou a bez povinnosti dokládat zbytečné údaje a dokumenty.

Krátkodobý úvěr

Rychlé peníze pro Vaše neočekávané potřeby bez ptaní, poplatků předem a sledování registrů.

Výkup nemovitosti

Nejvýhodnější nabídka na odkup Vaší nemovitosti - až za 80% její ceny.