Publikujeme: Články

Bybobo

Novela zákona o Exekucí­ch: už žádné soukromé účty exekutorů

Novela zákona o Exekucí­ch: už žádné soukromé účty exekutorůDnem 1.1.2013 vstoupila v platnost novelizace zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti(exekuční řád). Pokusíme se v několika návazných článcích komentovat některé nejvýznamější změny které novelizace zákona přinesla.
Jednou z novinek je zákaz používání soukromých běžných účtů pro obchodní účely exekutorů.
Exekutorský úřad je do určité míry standardním soukromým podnikatelským subjektem, na který by se měly vztahovat běžné právní předpisy upravující podmínky soukromého podnikání. Exekutor provádí úkony, za které v podstatě fakturuje svoje nemalé náklady a podniká jako jakýkoli jiný fyzický či právnický subjekt.
Čtěte více

Bybobo

Novela zákona o spotřebitelských úvěrěch: kontrola dodržování­ zákona

Novela zákona o spotřebitelských úvěrěch: kontrola dodržování­ zákonaBýt právním státem se snadno řekne, hůře však již provede. Být takovým znamená vymezit každému jedinci či subjektu jeho práva a povinnosti, vyplývající ze znění zákonů a obecně platných norem. Jenže nejde jenom o vytvoření zákonů v legislativní rovině, ale i o tvz. aplikační stránku, tedy zajistit jejich akceptaci a dodržování a to je úloha o poznání složitější.
Existuje názor, že právo musí fungovat na základě jeho dobrovolného dodržování. To možná platí na Marsu, ale u nás rozhodně ne. Pravděpodobnější bude nejspíš protiklad, tedy dodržování zákonů vynucené. Nejenom v našem státě, ale i kdekoli jinde vždy platilo, platí a platit bude že co není zakázáno, je povoleno a co není vynuceno, to se může.
Čtěte více

Bybobo

Novela zákona o Exekucí­ch: pří­stup exekutora k účtu manžela

Novela zákona o Exekucí­ch: pří­stup exekutora k účtu manželaMimo jiných změn Novelizace exekučního zákona přidala exekutorům právo zasahovat v rámci společného SJM do majetku manžela povinného.
Dle předchozího stavu (před 1.1.2013) exekutor neměl právo postihnout mzdu či běžný účet manžela povinného.
Uvedená změna je popsána na oficiálních stránkách Exekutorské komory (dále jen “EK”) v bodu 5. Její citace je bez souhlasu EK zakázána takže uvádíme pouze odkaz na text.
Čtěte více

Bybobo

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: zprostředkovatelská smlouva

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech se podívala též na již kritickou oblast zprostředkovatelských smluv uzavíraných v rámci zajištění požadovaného financování mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem. Dá se s určitostí říci, že právě v zprostředkovatelských službách jsme mohli v minulosti nalézat největší množství různorodých pokusů o podvodné jednání, často až s neskutečně kreativní technologií využívající snad všech dostupných forem od poplatkování až po tlak k uzavírání pojistných smluv apod.
Čtěte více

Bybobo

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: prověření­ schopnosti splácet

ne-bez-prijmuDalší z poměrně podstatných změn je úprava povinností Věřitele ve smyslu prověření klientovy schopnosti splácet.
Původní znění zákona ukládá Věřiteli povinnost prověřit spotřebitelovu schopnost splácet s potřebnou odbornou péčí za využití informací získaných od něho a z veřejně dostupných databází.
Čtěte více

Bybobo

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: již žádné placené telefonní­ linky

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: již žádné placené telefonní­ linkyJednou z úprav, které by mohly opravdu vyřešit konkrétní palčivý problém na trhu je znění §18b, který řeší použití tvz. “barevných linek“, přesněji Linek se zvýšenou sazbou hovorného.
Podívejme se nejdříve na důvody existence takových nekalých technik v oblasti zprostředkování (poskytování) úvěrů nejen spotřebitelských.
Poptávka po nebankovních úvěrech je v současnosti gigantická.
Čtěte více

Bybobo

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: už žádné půjčky na směnky?

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: už žádné půjčky na směnky?V průběhu roku 2013 nabude účinnosti novela zákona o spotřebitelském úvěru č 145/2010 Sb.

Rozhodli jsme se této události věnovat zvýšenou pozornost tím, že budeme postupně publikovat několik článků, zabývajících se nejvýznamnějšími změnami proti původnímu znění zákona.
Čtěte více

Bybobo

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: konec nepřiměřeného zajištění­ úvěrů?

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: konec nepřiměřeného zajištění­ úvěrů?Novela zákona o spotřebitelských úvěrech nám přinesla mimo jiných úprav také určitá omezení, která se vztahují na hodnotu zástavy vůči výši poskytnuté finanční jistiny úvěru.
Podívejme se na to co to znamená a proč je to tak podstatné.
Každá věc má svou cenu za kterou je možné jí koupit/prodat bez rozdílu zda se jedná o psa, mobilní telefon, týdenní pobyt na Maledivách či nemovitost.
Čtěte více

Bybobo

Co smí­ a nesmí exekutor zabavit

Co smí­ a nesmí­ exekutor zabavitO právech a nárocích povinných v pravomocné exekuci

se toho nikdy moc nenapsalo. Obecný názor vyplývá z ryze českého “z cizího krev neteče”, tak proč se o to starat.
Bonitní část obyvatelstva většinou vůbec nezajímá, co se
v takových situacích mnohdy děje a jaká příkoří museli
často snést lidé, kteří se dostali do finančních problémů.
Čtěte více

Bybobo

Co má obsahovat smlouva o úvěru

Co má obsahovat smlouva o úvěruVětšina smluv uzavíraných z důvodu půjčky či úvěru podléhá zákonu č. 145/2010 Sb. (zákon o spotřebitelském úvěru) ve znění pozdějších předpisů, nemá význam popisovat už mnohokrát popsané. Velmi pěkně zpracovaný článek na toto téma najdete zde.

Čtěte více