Publikujeme: Informace

Bybobo

Indikativní nabídka úvěru

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Pokud je Vaše žádost o nebankovní úvěr vyhodnocena kladně, tedy schválena, následuje proces předání informací a údajů schváleného financování Vám stanoveným způsobem, který se nazývá Indikativní nabídka.
Čtěte více

Bybobo

Postup zpracování Vaší poptávky krok za krokem

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Protože se snažíme být při své práci co nejvíce transparentní, zcela otevřeně uvádíme mimo jiných informací i postup zpracování Vaší žádosti o nebankovní půjčku/úvěr.
Pokud máte v úmyslu požádat o některý z produktů, které zde prezentujeme, budete procházet následujícími kroky*.
Čtěte více

Bybobo

Jak připravit potřebné podklady

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Ke každé poptávce, kterou žadatel prostřednictvím formuláře učiní, je třeba dodat důležité informace a podklady. Případ od případu se rozsah uvedeného může lišit ale základ je vždy stejný.
Tomu, co je třeba doložit, se věnuje tento článek.
Podívejme se nyní na způsob, jak potřebné podklady a informace doložit.
Čtěte více

Bybobo

Odeslání Vašich podkladů ke zpracování

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Abychom mohli Vaši poptávku náležitě zpracovat a připravit na posouzení poskytovateli, musíme od Vás získat potřebné podklady a informace.
Pro mnoho lidí není posílání dokumentů zcela běžnou záležitostí takže se těmto pokusíme s přípravou a zasláním podkladů pomoci.
Čtěte více

Bybobo

Jak probíhá zpracování Vaší poptávky

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Asi nejdůležitějším krokem v celé realizaci Vašeho financování je zpracování Vašich podkladů a informací do podoby, v které je lze představit poskytovatelům požadovaného financování.
Čtěte více

Bybobo

Vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Po doložení všech podkladů následuje proces vyhodnocení Vaší žádosti o konkrétní produkt, jehož stručný přehled Vám přinášíme níže.
Čtěte více

Bybobo

Realizace a výplata peněz

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Pokud byla Vaše poptávka po mimobankovním financování schválena a Vy jste doručenou indikativní nabídku akceptoval(a), přichází poslední část a tou je vlastní realizace zvoleného typu mimobankovního financování:
Čtěte více

Bybobo

Co je třeba doložit

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Obrázek DokumentyŽádáte-li kdekoli o jakýkoli typ nebankovního úvěru/půjčky, vždy je třeba o Vašem případu něco vědět. Toto “něco” se dozvíme tak, že Vás požádáme o poskytnutí informací a doložení podkladů, které prokazují Vámi deklarované informace.
Množství těchto informací a podkladů se liší podle typu požadovaného financování – pokud žádáte o nebankovní půjčku bez zajištění, neptáme se na zástavu a opačném případě samozřejmě ano.
Čtěte více