Informace

Postup zpracování Vaší poptávky krok za krokem

Protože se snažíme být při své práci co nejvíce transparentní, zcela otevřeně uvádíme mimo jiných informací i postup zpracování Vaší žádosti o nebankovní půjčku/úvěr.
Pokud máte v úmyslu požádat o některý z produktů, které zde prezentujeme, budete procházet následujícími kroky*.

1. Vyplnění žádosti o Vaše financování
Prvním krokem pro realizaci Vaší poptávky po financování je sdělení Vašeho úmyslu našemu systému společně s několika základními údaji, které pomohou Vaší poptávku v prvopočátku správně vyhodnotit. Tento krok lze provést pomocí formuláře žádosti o nezávazné financování, ve kterém je třeba vyplnit všechny požadované položky.
Formulář najdete na stránce každého produktu
2. Příprava potřebných podkladů
Po vyplnění formuláře a hovoru s naším pracovníkem je třeba dodat potřebné podklady a informace, bez kterých není možné Vaší poptávku vyhodnotit. Jak připravit podklady a jak nám je zaslat najdete v podrobném popisu, který otevřete odkazem níže.
3. Dodání podkladů pro zpracování Vaší poptávky
Připravené podklady je třeba zaslat do našeho systému ke zpracování a přípravě Vaší poptávky. Příprava podkladů spočívá především v jejich optimalizaci, sjednocení do jednotných formátů a převádění do standardizované podoby.
4. Zpracování Vaší poptávky
Po doložení podkladů a dodání potřebných informací o Vaší poptávce je třeba tyto údaje a soubory převést do podoby, ve které je můžeme prezentovat poskytovatelům financování.
5. Vyhodnocení Vaší poptávky
Jakmile jsou doloženy všechny požadované podklady a informace, je Váš případ posouzen. Pokud je realizovatelný, je vytvořena úvěrová nabídka, kterou je Vás tato skutečnost oficiálně sdělena včetně všech informací a technických parametrů úvěru/půjčky.
6. Realizace – poskytnutí půjčky/úvěru
V případě, že je Váš případ realizovatelný a Vy budete doručenou nabídku úvěru/půjčky akceptovat, následuje realizace. Je tedy vypracována úvěrová dokumentace, která je Vám doručena s dostatečným předstihem (může být vyřešeno i vzorovou) k prostudování či zkonzultování s Vaším právním zástupcem – důrazně doporučujeme. Pokud s úvěrovou dokumentací souhlasíte, je stanoven termín podpisu a výplaty peněz dle konkrétního případu.

Jak připravit potřebné podklady

Ke každé poptávce, kterou žadatel prostřednictvím formuláře učiní, je třeba dodat důležité informace a podklady. Případ od případu se rozsah uvedeného může lišit ale základ je vždy stejný.
Tomu, co je třeba doložit, se věnuje tento článek.
Podívejme se nyní na způsob, jak potřebné podklady a informace doložit.

Předně je vždy o každé poptávky po hovoru s naším úvěrových specialistou zaslán žadateli email, v kterém je požádán o doložení několika podkladů a vyplnění formulářů, případně doplnění dalších informací individuálním způsobem.

Formuláře

Formuláře jsou naše standardizované dokumenty (opatřené hlavičkou společnosti), které nesou informace, potřebné pro vyhodnocení Vaší poptávky. Jsou uzpůsobeny tak, aby byly použitelné pro všechny typy poptávek a přehledně informace strukturovaly. S takovými podklady se nám pak mnohem lépe a rychleji pracuje.
Formuláře nemusí být podepsány. I když je u některých obsaženo pole pro podpis, není to nezbytné a nebazírujeme na tom.
Způsob jejich vyplnění je libovolný. Pokud je vyplníte v počítači či vytisknete, vyplníte rukou a naskenujete zpět je v podstatě jedno. I když vyplněné v PC máme raději, protože jsou mnohdy čitelnější.

Požadované podklady

Další částí skupiny požadovaných podkladů jsou dokumenty, které je nutno připojit jako doložení deklarovaných skutečností. Jsou jimi například fotky Vaší nemovitosti, List vlastnictví nemovitosti*, Znalecký posudek nemovitosti*, doložení příjmu žadatele* a možné další.
Tyto podklady Vám nemůžeme poslat k vyplnění, protože jsou dodávány jinými subjekty. Takové podklady je třeba převést do elektronické podoby a poslat emailem, nebo ponechat v listinné a poslat poštou. V případě zaslání poštou však doporučujeme posílat pouze kopie a originály těchto dokumentů si ponechat.

Jak převést do elektronické podoby

Na takzvanou digitalizaci dokumentu, neboli jeho převedení do elektronické podoby je možné použít dva postupy:

 • Naskenování podkladu
  Je nejběžnější formou digitalizace dokumentu, kterou docílíte také nejlepší kvality při malé velikosti vzniklého souboru.
 • Vyfocení podkladu
  Pokud nemáte k dispozici skener dokumentů, postačí i prosté vyfocení podkladů. Je však třeba pamatovat na vzniklou velikost fotek. emailové servery dokáží zpracovat přílohy do max. velikosti v jednotlivém emailu 15 – 30 MB (jak který). Větší objem emailu (velikost v jednom emailu připojených příloh) může způsobit jeho neodeslání nebo nedoručení.
  To stejné platí pro pořízení fotodokumentace Vaší nemovitosti. Klidně nám podklady pošlete v několika emailech, je to spolehlivější.

Pokud si nevíte rady s podklady, rádi Vám pomůžeme

Ne každý je počítačovým odborníkem a je mnoho lidí, kteří jej téměř nevyužívají. V takovém případě stačí zavolat a poradíme Vám s čímkoli, co Vám pomůže a zjednoduší nejenom přípravu podkladů.

* – je-li vyžadováno.

Odeslání Vašich podkladů ke zpracování

Abychom mohli Vaši poptávku náležitě zpracovat a připravit na posouzení poskytovateli, musíme od Vás získat potřebné podklady a informace.
Pro mnoho lidí není posílání dokumentů zcela běžnou záležitostí takže se těmto pokusíme s přípravou a zasláním podkladů pomoci.

Požadované podklady můžeme rozdělit do dvou typů:

 • Zaslání vyplněných formulářů, které Vám před tím emailem zašleme
 • Zaslání dokumentů, které Vy sami získáte (či již vlastníte), tedy takových, které jsme Vám nezaslali

Vyplnění a zaslání požadovaných formulářů

Na samém začátku zpracování Vašeho případu Vám posíláme v příloze emailu. Jsou jimi například Dotazník, Soupis závazků, Popis nemovitosti apod.
Tyto podklady je třeba pouze vyplnit, nemusíte je tisknout, vyplňovat ručně, podepisovat a skenovat opět do počítače, abyste je mohl(a) doručit.

Formuláře posíláme zásadně ve formátu .doc (Word – Microsoft Office), protože je tento formát součástí nejrozšířenějšího kancelářského balíku pro PC. Pokud někdo z Vás pracuje s jiným rozšířenějším kancelářským balíkem (např. Libre/Open Office), nebudete mít problém tyto formuláře otevřít a vyplnit v takovém programu.

Jak jsme se již zmínili, formuláře stačí otevřít, vyplnit potřebné informace a uložit (Ctrl+S nebo z menu programu ‘Soubor -> Uložit’).
Takto vyplněný formulář pak jednoduše připojíte společně s ostatními jako přílohu odesílaného emailu.

Zaslání dokumentů, které Vy získáte

Takovými dokumenty jsou například Fotky či List vlastnictví Vaší nemovitosti, Potvrzení o Vašem příjmu, Kopie daňového přiznání a další (jsou-li takové podklady vyžadovány).

Jak naskenovat dokument

Jakoukoli tiskovinu lze do počítače přenést (vytvořit elektronickou kopii) pomocí skeneru. Rádi bychom zde uvedli přesný postup skenování ale vzhledem k velkému množství aktuálně prodávaných typů, které se mohou diametrálně lišit v ovládání, to v podstatě není možné.
Každý skener má vlastní obslužný program, kterým toto zařízení ovládáte a je nutno postupovat podle návodu či nápovědy.

Ideální je vytvořit si třeba na ploše Vašeho PC novou složku, do které budete naskenované podklady ukládat tak, abyste je měli na jednou místě.
Po naskenování všech podkladů je připojíte jako přílohy do emailu a odešlete společně s ostatními podklady na emailovou adresu, z které Vám seznam požadovaných podkladů přišel.

Při skenování podkladů doporučujeme pro udržení malé velikosti výsledné elektronické kopie nastavovat rozlišení do 150 DPI a jako výstupní formát určitě použít PDF.

Jak připojit fotky z Vašeho mobilu/fotoaparátu

Připojení fotodokumentace Vaší nemovitosti není nijak složitou operací, která však vyžaduje alespoň minimální znalosti práce s PC. Pro Vás, kteří ani tyto znalosti nemáte, je nejjednodušší obrátit se na někoho (syn, vnuk, známý…), kdo tyto znalosti má a je po problému. Pokud nikoho takového ve svém okolí nemáte, možná pomůže následujících pár řádek.

Fotky mám v mobilním telefonu

Pokud vlastníte mobilní telefon s operačním programem Android, je přenos fotek do PC velmi snadný. Bohatě postačí použít aplikaci Dukto, která je dostupná jak pro Android, tak i pro klasické PC (Windows/linux).
Tuto aplikaci nainstalujete do Vašeho mobilního telefonu i do počítače.
Verze pro mobilní telefon zde, verze pro PC zde.
Aplikaci zapnete v mobilu i na Vašem PC (musíte nýt v dosahu Vaší domácí Wifi), podle návodu zde vyberete ve Vašem mobilu fotografie a odešlete. Fotky se jednoduše a velmi snadno přenesou do PC, odkud je můžete poslat emailem.
Postupů může být mnohem víc, ale tento je jeden z nejjednodušších.

Fotky mám ve fotoaparátu

Se spolehlivým návodem na přesun fotek z foťáku do PC to bude trochu horší. Přístrojů je opravdu nepřeberné množství a každý z nich se nejenom ovládá trochu jinak a předně má také zcela odlišný ovládací software.
Pokud ale Váš foťák se umí pomocí kabelu připojit k PC, kde se tímto vytvoří nový disk, je vyhráno. Pak stačí nalézt v tomto novém disku nalézt ty správné fotky a jednoduše je přemístit do složky, kterou  jste si vytvořil(a) na ploše.
Pokud to neumí, není zbytí než postupovat podle návodu přístroje.

Problém – moje podklady jsou příliš veliké pro odeslání emailem

To je zcela běžný stav, způsoben zpravidla nezmenšením fotografií. Stačí na to však jednoduché opatření – poslat podklady pomocí webového úložiště, kterých je několik.
Za poměrně snadno použitelné považujeme například úložiště Úschovna.cz, které je opravdu intuitivně a velmi jednoduše ovládané.
Před nahráním podkladů doporučujeme vytvoří z podkladů archiv (ZIP, RAR apod.), díky čemuž budete nahrávat zabalené podklady do jednoho souboru.
Podklady nahrajete, úschovna Vám vygeneruje odkaz, který pomocí formuláře na úschovně (dostupny hned po vygenerování odkazu) odešlete na naší emailovou adresu.
Podklady si takto stáhneme a je to.

Máte problém se zpracování či odeslání Vašich podkladů?

Zavolejte nám na 608 208 054, rádi Vám s tím pomůžeme.

 

Jak probíhá zpracování Vaší poptávky

Asi nejdůležitějším krokem v celé realizaci Vašeho financování je zpracování Vašich podkladů a informací do podoby, v které je lze představit poskytovatelům požadovaného financování.
Tento proces sestává z následujících úkonů:

 • Převedení Vámi dodaných podkladů do jednotné podoby
 • Ověření deklarovaných skutečností ve Vaší poptávce
 • Vypracování tvz. Popisu poptávky
 • Zkompletování komponentů Vaší poptávky

Takto strukturovaná poptávka je pro poskytovatele financování mnohem snáze zpracovatelná, čímž se mimo jiné i podstatně zkracuje doba, potřebná k jejímu posouzení.

Převedení Vámi dodaných podkladů do jednotné podoby

Požadované podklady se dají dodat několika způsoby a v mnoha formátech, které je třeba sjednotit do jednoho, nejčastěji formátu .pdf, který inertní vůči různým operačním systémům a velmi snadno dále zpracovatelný.

Fotodokumentace – sjednotíme formát, orientaci a velikost dodaných fotografií (max. 50 kb/fotka), převedeme do jednoho souboru typu pdf.
Dotazníky, formuláře – převádíme do pdf.
Naskenované podklady – taktéž sjednotíme velikost, orientaci  a formáty souborů do výstupního pdf.

Ověření deklarovaných skutečností ve Vaší poptávce

Součástí naší přípravy a kompletace poptávky je též v určité omezené míře ověření deklarovaných skutečností. Ověřujeme existenci zástavy, případné informace o nesplacených závazcích či další specifické informace.

Vypracování Popisu poptávky

V dalším kroku je třeba vypracovat tvz. Popis poptávky, který obsahuje výtah všech podstatných informací o Vás, parametrech a účelu požadovaného financování, možnostech zajištění, dalších individuálních podstatných skutečnostech a konečného doporučení způsobu realizace.

Zkompletování komponentů Vaší poptávky

Každou poptávku je třeba uvést do stavu, v kterém je možné ji prezentovat poskytovatelům tak, aby měla co nejvyšší rating, tedy předpoklady pro úspěšné vyhodnocení a realizaci.
V podstatě se jedná o sestavení podkladů a informací do tvz. strukturované podoby, kterou jsme se všemi využívanými poskytovateli sjednotili do jedné podoby.

Vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr

Posuzovací postupy jsou u různých poskytovatelů trochu odlišné, ale dají se sjednotit do následujících kroků:

 • Ověření informací v poptávce
 • Telefonický a následně případný osobní kontakt s Vámi
 • Posouzení Vaší poptávky
 • Zaslání indikativní nabídky

Ověření informací v poptávce

V prvním kroku dochází ke kompletnímu ověření všech informací, které jsou v poptávce uvedeny včetně existence zástavy a její tržní ceny z pohledu konkrétního poskytovatele.

Telefonický či osobní kontakt

Každý poskytovatel chce s Vámi mluvit minimálně po telefonu, není-li Vaše poptávka tak zajímavá, že to bude považovat za zbytečné. V takovém telefonickém hovoru jsou pokládány otázky, týkající se deklarovaných skutečností, účelu financování, kvality nemovitosti apod. Někdy je třeba uskutečnit osobní setkání, zpravidla na adrese nemovitosti nabídnuté do zástavy.

Posouzení Vaší poptávky

Po uvedených krocích přichází ta nejdůležitější část realizace, kterou je přednesení Vaší poptávky na úvěrové radě, která rozhodne, zda Vám bude učiněna nabídka na realizaci a jaké bude mít technické parametry.

Zaslání indikativní nabídky

Pokud byla Vaše poptávka schválena, je následně vypracována indikativní nabídka, která Vám je doručena na uvedené kontakty s Vašemu vyjádření.

Realizace a výplata peněz

Pokud byla Vaše poptávka po mimobankovním financování schválena a Vy jste doručenou indikativní nabídku akceptoval(a), přichází poslední část a tou je vlastní realizace zvoleného typu mimobankovního financování:

 • Vypracování  a doručení potřebné dokumentace
 • Popis smluvní dokumentace
 • Aplikace zajišťovacích mechanismů financování
 • Výplata peněz určeným způsobem

Vypracování  a doručení potřebné dokumentace

Pro každé financování je třeba vypracovat na základě schválené indikativní nabídky smluvní dokumentaci.
S touto smluvní dokumentací je třeba se důkladně seznámit a správně pochopit všechny její ustanovení včetně možných Obchodních podmínek, které nemusí (ale měly by) tvořit její nedílnou součást.
Buď si tuto dokumentaci můžete vyžádat dostatečné dlouho před termínem podpisu, nebo můžete absolvovat její tvz. čtení – společně s odpovědným zástupcem poskytovatele společně přečíst všechny ustanovení, u každého se zastavit a podrobně projednat jeho účinnost.

Podpis smluvní dokumentace

Ve stanovený den a daném místě dochází k jedno či oboustrannému podpisu smluvní dokumentace financování. Po podepsání všech součástí dochází k ověření Vašich podpisů na příslušném ověřovacím místě (pošta, matrika, notář…).
Po podpisu a ověření obdržíte dle obsažených rozdělovníků stanovený počet komponentů dokumentace (úvěrová smlouva, zástavní smlouva…).

Výplata peněz určeným způsobem

Každá nabídka a následně i podepisovaná dokumentace obsahuje tvz. rozpis plnění financování. Tímto rozpisem plnění se konkrétně myslí stanovení zcela přesného termínu a způsobu zaslání poskytovaných finančních prostředků na předem stanovené a v dokumentaci jednoznačně uvedené účty, případně vyplacení v hotovosti.
V každém případě je třeba pamatovat na skutečnost, že žádný poskytovatel nevyplatí ani haléř, dokud nebude mít realizovány zajišťovací mechanismy financování, nejčastěji zástavní právo na předmětné nemovitosti alespoň ve stadiu plomby (druhý den po zavkladování na KÚ).

Co je třeba doložit

Žádáte-li kdekoli o jakýkoli typ nebankovního úvěru/půjčky, vždy je třeba o Vašem případu něco vědět. Toto “něco” se dozvíme tak, že Vás požádáme o poskytnutí informací a doložení podkladů, které prokazují Vámi deklarované informace.
Množství těchto informací a podkladů se liší podle typu požadovaného financování – pokud žádáte o nebankovní půjčku bez zajištění, neptáme se na zástavu a opačném případě samozřejmě ano. Čtěte více

×