Co je třeba doložit

Bybobo

Co je třeba doložit

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Obrázek DokumentyŽádáte-li kdekoli o jakýkoli typ nebankovního úvěru/půjčky, vždy je třeba o Vašem případu něco vědět. Toto “něco” se dozvíme tak, že Vás požádáme o poskytnutí informací a doložení podkladů, které prokazují Vámi deklarované informace.
Množství těchto informací a podkladů se liší podle typu požadovaného financování – pokud žádáte o nebankovní půjčku bez zajištění, neptáme se na zástavu a opačném případě samozřejmě ano.

Standardní – vždy požadované informace a podklady

Do této skupiny patří zpravidla tyto informace o žadateli/žadatelích o nebankovní půjčku:

 • Identifikace žadatele
  Nejprve je třeba vědět, kdo o nebankovní půjčku žádá, kde bydlí a kam se mu má doručovat pošta písemnou formou.
  Formulář: Dotazník
 • Kontaktní údaje
  Abychom mohli Vaši poptávku úspěšně realizovat, musíme s Vámi komunikovat jak telefonicky, tak prostřednictvím emailu. Poštovní formu volíme pouze v případě, že nebudete mít k dispozici email.
  Formulář: Dotazník
 • Informace o Vašich příjmech a výdajích*
  Pokud to typ nebankovní půjčky vyžaduje, je třeba doložit nebo oznámit** Váš průměrný měsíční výdělek a všechny podstatné náklady, které z těchto příjmů měsíčně hradíte.
  Příjmy jsou ale vyžadovány jen u části produktů.
  Formulář: Dotazník, Soupis pohledávek, Soupis závazků
 • Informace o požadovaném nebankovním financování
  Zcela samozřejmě je třeba sdělit informace o nebankovní půjčce, kterou požadujete. Tedy její výši, délku splatnosti a další případné parametry, které mají vliv na její povahu.
  Formulář: Dotazník

* – platí pouze pro produkty s prokazováním příjmu žadatele
** – u některých produktů je třeba příjmy prokázat a u některých stačí jenom čestně prohlásit

Informace o zástavě/zajištění nebankovní půjčky

Pokud to typ nebankovní půjčky vyžaduje, je třeba zajistit toto financování nemovitou zástavou. V takovém případě je nutno doložit následující informace a podklady:

 • Typ nemovitosti
  Je nutno sdělit typ nemovitosti nabízené do zástavy – rodinný dům, byt, komerční nemovitost, pozemek apod.
  Formulář: Dotazník
 • Lokalitu nemovitosti
  Nemovitost ležící v Praze má mnohonásobně vyšší hodnotu než stejná například ve Šluknovském výběžku. Proto je třeba sdělit její přesnou adresu.
 • Odhadovanou reálnou tržní cenu nemovitosti
  Každý z nás má většinou přehled o tom, kolik by jeho nemovitost stála kdyby se prodávala. A to je přesně tržní cena, ze které se vychází při stanovení tvz. LTV a následně maximální možné financované částky
  Formulář: Dotazník
 • Fotodokumentaci nemovitosti či znalecký posudek
  Reálná tržní cena nemovitosti je v případě požadovaného zajištění nebankovní půjčky velmi podstatnou informací a my musíme tuto tržní cenu prověřit. K tomu potřebujeme vědět buď názor znalce (znalecký posudek) nebo fotodokumentaci nemovitosti, ze které vyvodíme její aktuální technický stav. Pro účely posouzení nemovitosti stačí fotodokumentace  v minimálním rozsahu 4x zvenku (z každé strany) a 4x zevnitř. Samozřejmě rozsáhlejší fotodokumetace pomůže určit tržní cenu Vaší nemovitosti přesněji.
 • Omezení vlastnických práv, zatížení nemovitosti
  Nemovitost může různě zatížena či nějakým způsobem omezeno její vlastnictví či užívání.
  Zatížením nemovitosti se rozumí například zástavní právo jiného – dříve poskytnutého úvěru, omezením vlastnického práva například nařízená exekuce nebo tvz. vejminek.
  Všechny tyto skutečnosti mají vliv na maximální částku, kterou lze v daném případě poskytnout.

Další možné informace a podklady

Mohou nastat situace (a nastávají), kdy je třeba díky okolnostem doložit další podklady.
Pokud je žadatele o nebankovní půjčku například firma a svou bonitu mimo zajištění opírá o budoucí rozvoj, je pak často nezbytné doložit podnikatelský záměr či jiné okolnosti jejího podnikání.
Situací, kdy je třeba doložit další podklady je mnoho a nedají se přesně vymezit. V naší branži platí – co klient, to originál.

Jediné, co nebudete muset u nás dodávat předem jsou Vaše peníze

Nikdy nepožadujeme po našich klientech jakékoli platby z jakýchkoli důvodů před či v průběhu realizace nebankovní půjčky.

Publikovali jsme pro Vás

About the author

bobo administrator