Co je třeba doložit

Co je třeba doložit

Žádáte-li kdekoli o jakýkoli typ nebankovního úvěru/půjčky, vždy je třeba o Vašem případu něco vědět. Toto “něco” se dozvíme tak, že Vás požádáme o poskytnutí informací a doložení podkladů, které prokazují Vámi deklarované informace.
Množství těchto informací a podkladů se liší podle typu požadovaného financování – pokud žádáte o nebankovní půjčku bez zajištění, neptáme se na zástavu a opačném případě samozřejmě ano.

Standardní – vždy požadované informace a podklady

Do této skupiny patří zpravidla tyto informace o žadateli/žadatelích o nebankovní půjčku:

 • Identifikace žadatele
  Nejprve je třeba vědět, kdo o nebankovní půjčku žádá, kde bydlí a kam se mu má doručovat pošta písemnou formou.
  Formulář: Dotazník
 • Kontaktní údaje
  Abychom mohli Vaši poptávku úspěšně realizovat, musíme s Vámi komunikovat jak telefonicky, tak prostřednictvím emailu. Poštovní formu volíme pouze v případě, že nebudete mít k dispozici email.
  Formulář: Dotazník
 • Informace o Vašich příjmech a výdajích*
  Pokud to typ nebankovní půjčky vyžaduje, je třeba doložit nebo oznámit** Váš průměrný měsíční výdělek a všechny podstatné náklady, které z těchto příjmů měsíčně hradíte.
  Příjmy jsou ale vyžadovány jen u části produktů.
  Formulář: Dotazník, Soupis pohledávek, Soupis závazků
 • Informace o požadovaném nebankovním financování
  Zcela samozřejmě je třeba sdělit informace o nebankovní půjčce, kterou požadujete. Tedy její výši, délku splatnosti a další případné parametry, které mají vliv na její povahu.
  Formulář: Dotazník

* – platí pouze pro produkty s prokazováním příjmu žadatele
** – u některých produktů je třeba příjmy prokázat a u některých stačí jenom čestně prohlásit

Informace o zástavě/zajištění nebankovní půjčky

Pokud to typ nebankovní půjčky vyžaduje, je třeba zajistit toto financování nemovitou zástavou. V takovém případě je nutno doložit následující informace a podklady:

 • Typ nemovitosti
  Je nutno sdělit typ nemovitosti nabízené do zástavy – rodinný dům, byt, komerční nemovitost, pozemek apod.
  Formulář: Dotazník
 • Lokalitu nemovitosti
  Nemovitost ležící v Praze má mnohonásobně vyšší hodnotu než stejná například ve Šluknovském výběžku. Proto je třeba sdělit její přesnou adresu.
 • Odhadovanou reálnou tržní cenu nemovitosti
  Každý z nás má většinou přehled o tom, kolik by jeho nemovitost stála kdyby se prodávala. A to je přesně tržní cena, ze které se vychází při stanovení tvz. LTV a následně maximální možné financované částky
  Formulář: Dotazník
 • Fotodokumentaci nemovitosti či znalecký posudek
  Reálná tržní cena nemovitosti je v případě požadovaného zajištění nebankovní půjčky velmi podstatnou informací a my musíme tuto tržní cenu prověřit. K tomu potřebujeme vědět buď názor znalce (znalecký posudek) nebo fotodokumentaci nemovitosti, ze které vyvodíme její aktuální technický stav. Pro účely posouzení nemovitosti stačí fotodokumentace  v minimálním rozsahu 4x zvenku (z každé strany) a 4x zevnitř. Samozřejmě rozsáhlejší fotodokumetace pomůže určit tržní cenu Vaší nemovitosti přesněji.
 • Omezení vlastnických práv, zatížení nemovitosti
  Nemovitost může různě zatížena či nějakým způsobem omezeno její vlastnictví či užívání.
  Zatížením nemovitosti se rozumí například zástavní právo jiného – dříve poskytnutého úvěru, omezením vlastnického práva například nařízená exekuce nebo tvz. vejminek.
  Všechny tyto skutečnosti mají vliv na maximální částku, kterou lze v daném případě poskytnout.

Další možné informace a podklady

Mohou nastat situace (a nastávají), kdy je třeba díky okolnostem doložit další podklady.
Pokud je žadatele o nebankovní půjčku například firma a svou bonitu mimo zajištění opírá o budoucí rozvoj, je pak často nezbytné doložit podnikatelský záměr či jiné okolnosti jejího podnikání.
Situací, kdy je třeba doložit další podklady je mnoho a nedají se přesně vymezit. V naší branži platí – co klient, to originál.

Jediné, co nebudete muset u nás dodávat předem jsou Vaše peníze

Nikdy nepožadujeme po našich klientech jakékoli platby z jakýchkoli důvodů před či v průběhu realizace nebankovní půjčky.

Mohlo by Vás také zajímat

Postup zpracování Vaší poptávky krok za krokem... Protože se snažíme být při své práci co nejvíce transparentní, zcela otevřeně uvádíme mimo jiných informací i postup zpracování Vaší žádosti o nebanko...
Vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr Posuzovací postupy jsou u různých poskytovatelů trochu odlišné, ale dají se sjednotit do následujících kroků:Ověření informací v poptávce Tel...
Realizace a výplata peněz Pokud byla Vaše poptávka po mimobankovním financování schválena a Vy jste doručenou indikativní nabídku akceptoval(a), přichází poslední část a tou je...
Jak připravit potřebné podklady Ke každé poptávce, kterou žadatel prostřednictvím formuláře učiní, je třeba dodat důležité informace a podklady. Případ od případu se rozsah uvedeného...
Jak probíhá zpracování Vaší poptávky Asi nejdůležitějším krokem v celé realizaci Vašeho financování je zpracování Vašich podkladů a informací do podoby, v které je lze představit poskytov...
Odeslání Vašich podkladů ke zpracování Abychom mohli Vaši poptávku náležitě zpracovat a připravit na posouzení poskytovateli, musíme od Vás získat potřebné podklady a informace. Pro mnoho ...
×