Co smí­ a nesmí exekutor zabavit

Bybobo

Co smí­ a nesmí exekutor zabavit

Co smí­ a nesmí­ exekutor zabavitO právech a nárocích povinných v pravomocné exekuci

se toho nikdy moc nenapsalo. Obecný názor vyplývá z ryze českého “z cizího krev neteče”, tak proč se o to starat.
Bonitní část obyvatelstva většinou vůbec nezajímá, co se
v takových situacích mnohdy děje a jaká příkoří museli
často snést lidé, kteří se dostali do finančních problémů.

Tento stav končí bohužel většinou návštěvou vykonavatele exekutorského úřadu.
Novelizace zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) konečně vnesla trochu pořádku do jinak naprosto neregulovaného živelného byznysu, který měl za cíl vysoký zisk dosažený mnohdy téměř jakýmikoli prostředky.
Podstatou práce exekutora je vyvinout na povinného takový tlak, aby se rozhodl zaplatit za každou cenu. Na to, aby se podařilo dostatečný tlak vyvinout, je třeba sáhnout povinnému na něco, co je mu výslovně drahé. Nic proti právu Věřitelů na uspokojení pohledávek, ani proti práci solidních Exekutorských úřadů, majících své morální hranice.
Díky v minulosti zcela nedostatečné úpravě práce vykonavatelů, jsme mohli mnohokrát vidět až neuvěřitelné technologie práce s povinným a řadu pochybení začínajících nerespektováním příslušné zákonné úpravy a končících sprostým neurvalým chováním, které by člověk v normální situaci samozřejmě ani v nejmenším netoleroval.

Když zaklepe exekutor

bývá již většinou pozdě na jakoukoli učinnou obranu, takže je dobré se s ním vždy pokusit dohodnout na oboustranně přijatelných podmínkách úhrady dlužné částky.
V drtivé většině případů (snad kromě několika exekutorských manufaktur) se nemusíte obávat ihned vystěhování bytu či zabavení cennějších věcí, které máte ve svém příbytku. Vykonávání exekutorské činnosti je v podstatě soukromé podnikání, a tak se to i v praxi projevuje. Pro exekutora je při první návštěvě u povinného většinou zbytečné zvyšovat svoje náklady nákladním autem či zabavováním věcí, které budou mít na dražbě minimální cenu. Exekutor chce od povinného peníze, a ty dostane pouze v případě, když tyto věci použije jako předmět nátlaku na povinného. Úplně stačí, když projde majetek a cennější věci opatří nálepkou zabaveno.

Co tedy exekutor nesmí zabavit

Věci, které jsou vyňaty ze seznamu zabavitelných, jsou vyjmenovány ustanovením
§ 321 a §322 OSŘ (občanského soudního řádu).

Jsou jimi:

 • věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých
  a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů
  : tedy věci, které jsou nutné
  k zachování existence rodiny povinného (oblečení, pračka, lednička, stůl, židle, postele na počet členů rodiny, zdravotnické potřeby a přípravky apod.), a které nutně potřebuje k výkonu své výdělečné činnosti (počítač, mobilní telefon, dopravní či speciální motorový prostředek apod.)
 • další věci, které jsou vyňaty z důvodu rozporu s morálními pravidly: specifikace tohoto okruhu věcí není prakticky nikde stanovena, vyjma snubních prstenů
  a věcí jim podobné povahy
 • nově od 1.1.2013 domácí zvířectvo: všechny druhy zvířat která nejsou chována za účelem zisku, jako například psi, kočky, papoušci atd.

Jaká je realita?

Přestože není u některých uvedených věcí výslovně jejich zabavování zakázáno
(jen nedoporučeno), prozatím nám není znám případ porušení ze strany exekutorů.
Že by se opravdu začalo něco dodržovat?

Když přesto zabaví?

Při každé mobiliární exekuci u dlužníka (povinného) doma, máte právo na zajištění obrazového a zvukového záznamu výkonu exekuce – zkrátka natočení videa.
Pokud exekutor přes výše uvedené zabaví věc, která podle Vašeho úsudku náleží
do vyjmenovaných, máte právo podat do 30 dnů u příslušného Exekutorského úřadu návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Pokud Vám exekutor nevyhoví, můžete do 30 dnů
od doručení zamítavého rozhodnutí podat žalobu na vyloučení věci ze soupisu
u příslušného exekučního soudu.

Publikovali jsme pro Vás

About the author

bobo administrator