Další novela zákona o spotřebitelských úvěrech

Bybobo

Další novela zákona o spotřebitelských úvěrech

Obrázek novelizace zákona o spotřebitelských úvěrech
Neuplynulo ani několik let a máme tu další novelizaci zákona o spotřebitelských úvěrech a ostatních dotčených zákonů, slangově nazývanou jako zemětřesení v půjčkách.
Jejími základními účely (deklarovanými) je stabilizace trhu s mimobankovním financováním, získání kontroly nad investory, kteří na trhu zůstanou a uklidnění zprostředkovatelů, z nichž někteří mnohdy už nevěděli, jak s žadatelem o nebankovní úvěr “vyběhnout”.

Při hlubším zamyšlení se nabízí také další důvod, kterým by mohlo být nastolení na trhu s mimobankovním financováním takových podmínek, které jej prakticky sprovodí ze světa. Jestli to tak je či není, nám ukáže budoucnost.

Veškeré informace, uvedené v tomto článku, se týkají smluvního vztahu věřitel – dlužník/občan-nepodnikatel. Článek se zabývá pouze nejpodstatnějšími změnami na trhu s nebankovními produkty.

Všeobecný dopad na trh s nebankovním financováním

Nebankovní půjčky, úvěry, americké hypotéky, zpětné leasingy či další všelijaké typy nebankovních produktů tu máme prakticky již od vzniku volného trhu v roce 1990. Opravdový boom v nebankovních produktech jsme zažili pár let po příchodu bankovního registru CBCB, díky kterému se například jedna banka mohla okamžitě dovědět, že klient žádající u ní o půjčku již v jiné bance dluží.
Jak se vyvíjel trh a poptávka na něm, vyvíjely se i nabídky nebankovního financování.
Velmi brzy zjistila určitá skupina movitějších občanů/podnikatelů, že při “správném přístupu” půjčky jsou velmi výnosný obchod, vyplatí se mnohem víc než investice do běžných komodit či termínovaných účtů v bankách. Když si k tomu přidáme statisticky poměrně nízkou finanční gramotnost klientů (v té době), byl tu výborný byznys, skvěle zajištěný dobře likvidním majetkem a prakticky nijak legislativou neregulovaný.
Je celkem zřejmé, že se na trhu objevily produkty vedle těch dobrých i velmi nevýhodné, likvidační a někdy až podvodné, které se navenek ve smluvní dokumentaci tvářily jako běžné půjčky.
Asi budete všichni souhlasit s tím, že tento stav se nějak vyřešit musel.
Pokusme se zamyslet na tím, jak může tato další zákonná úprava změnit trh s nebankovním financováním.

Čistka mezi poskytovateli nebankovního financování

Investorů či jinak řečeno poskytovatelů mimobankovního financování jsme měli na trhu v posledních letech opravdu víc než dost.
Byli tu dobří, kteří sice chtěli vydělávat, ale ne za cenu “za mnou potopa”, a kteří často dokázali poměrně dobře vyřešit finanční potřeby klientů. Vedle nich tu byli ale i ti horší, kteří se neostýchali jednat tak, aby klienta klidně připravili o jeho nemovitost a neúměrně se tak obohatili.
Novelizace nabývající účinnosti dnem 1.12.2016 (dále jen “Novela”) nastavuje takové podmínky pro investory, které jejich drtivou většinu buď z trhu vyžene nebo je minimálně donutí k hlubokému zamyšlení jestli to pak za to vůbec stojí.

Poskytovatelé pod dohledem České Národní banky

Od nabytí účinnosti Novely budou muset všichni poskytovatelé nebankovních úvěrů požádat do třech měsíců o udělení licence u ČNB a budou podléhat poměrně tvrdé kontrole tak jak je to třeba už u Spořitelních družstev.
Zároveň vznikne veřejný registr, ve které budou všichni poskytovatelé financování zveřejněni.

Poskytovatel musí vlastnit počáteční kapitál ve výši 20.000.000,- Kč

Chce-li jakákoli právnická či fyzická osoba od nabytí účinnosti Novely poskytovat finanční plnění, musí jednoznačně prokázat minimální kapitál ve výši 20.000.000,- Kč. Zároveň je takový subjekt povinen udržovat základní kapitál v minimální výši 5% z poskytnutých úvěrů v případě, že těchto 5% převyšuje částku minimálního kapitálu.

Investoři už nebudou mít bezmezné zastání u soudů

Doposud se mohl poskytovatel úvěru většinou spolehnout na rozsudek soudu v případě, že klient přestane splácet poskytnutý úvěr a věděl, že pak zpeněžení zástavy z účelu uspokojení pohledávky je celkem rychlá záležitost. Tento poskytovatel nemusel nijak důkladně prověřovat skutečnou finanční situaci klienta a mohl mu půjčit i když tento klient nemohl odpovědně doložit zdroje, ze kterých má v úmyslu závazek hradit. Tedy tíha odpovědnosti za špatnou platební morálku byla na straně klienta.
Novela tuto situaci obrací v plné míře na poskytovatele nebankovního financování tak, že plně přenáší odpovědnost za klientem nehrazené splátky v důvodu jeho finanční nedostatečnosti na poskytovatele.
Tedy platí “když půjčíš někomu kdo na to nemá, máš smůlu”.
Soud v takovém případě s největší pravděpodobností nařídí klientovi uhrazení dlužné jistiny ve splátkách, které si klient sám určí (třeba po stokoruně) a úroky klientovi odpustí. Tedy, investor bude mít smůlu, nevydělá ani korunu a své půjčené peníze může získat až za mnoho let.
Novela ještě několika dalšími způsoby významně posiluje postavení dlužník-občana v úvěrovém vztahu a činí z něj tak velmi těžkého soupeře při jakékoli soudní při, vyplývající ze sporu věřitel versus dlužník.

Zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů

Lidé podnikající v oboru zprostředkování mimobankovního financování jakéhokoli typu jsou cílem dalším změn, které způsobí nabytí účinnosti Novely.
Věřte či ne ale v letošním roce se počet firem (registrovaných zprostředkovatelů, podnikatelů a právnických osob), zabývajících se různým zprostředkováním odhadoval na číslo vyšší než 50000.
Ono nejde ani snad o počet zprostředkovatelů ale spíš o kvalitu jejich služeb, které svým klientům poskytovali.
Pro náš účel se zabývejme zprostředkovateli, kteří patří do té kladné skupiny.
Mnohým z Vás možná přijde, že takový zprostředkovatel je v podstatě zbytečný a když budete chtít najít a realizovat jakékoli financování, zvládnete to sami a zadarmo. A pokud budete vytrvalí a trpěliví tak s trochou štěstí můžete najít vhodného investora, který bude bezpečný a levný. Ale jak se přesvědčíte o tom, že je nejlepší? Google je mocný nástroj a najde opravdu hodně, ale ne vždy.

Zprostředkovatel je subjekt, který se živí tím, že vyhledává klienty žádající o různé typy úvěrů. Od těchto osob (či firem) zjistí jejich konkrétní požadavek, okolnosti případu a podle těchto informací se jim pokusí vyhledat to nejvhodnější (nejlevnější nebo nejrychlejší … podle toho co je pro klienta důležitější), co se na trhu finančních produktů v dané době nachází.
Zprostředkovatel má proti samotnému klientovi jednu velkou výhodu, kterou je znalost trhu, vlastních poskytovatelů, jejich možností a mnohdy ne zcela zjevných individuálních vlastností, které se u těchto poskytovatelů vyskytují. Mnohem lépe a rychleji se dokáže zorientovat v indikativních nabídkách těchto poskytovatelů a dokáže odborně poradit klientovi, co (a hlavně proč) je pro něho v dané situaci nejvhodnější.
Zprostředkovatel, pokud je chytrý a poctivý, zná celý finanční trh (podle své specializace) a dobře ví, které společnosti jsou solidní a které tak moc už ne. Pokud mu záleží na své pověsti, spolupracuje pouze s poskytovateli, od kterých se pro své klienty nemusí obávat ničeho zlého, protože hněv a odpovídající reakce nespokojeného klienta postihne také zprostředkovatele. Pak stačí několik špatných recenzí na nějakém fóru a takový zprostředkovatel je u klienta, který si zjišťuje koho si najímá, zcela vyřízen.

Jak se novelizace dotkne zprostředkovatelů

Dovolím si dopad shrnout na jednoduché – velmi tvrdě.
Od 1.12.2016 může zprostředkovatel nadále vykonávat svou činnost dvěma možnými způsoby:

  • Samostatný zprostředkovatel
  • Vázaný zprostředkovatel

 

Samostatný zprostředkovatel

Samostatným zprostředkovatelem se rozumí samostatně výdělečná osoba, zabývající se zprostředkováním spotřebitelských úvěrů samostatně, tedy bez vazby na jednoho konkrétního poskytovatele úvěrů.
Takový zprostředkovatel musí projít certifikací a složit zkoušky, na základě čehož bude uveden v nově vznikajícím registru zprostředkovatelů.
V tomto registru budou uvedeny údaje o zprostředkovatel a seznam všech poskytovatelů úvěrů, se kterými spolupracuje. Pokud s někým z nich spolupracovat přestane či naopak si své portfolio poskytovatelů rozšíří, je povinen do krátkého termínu tyto změny s registru aktualizovat.

Vázaný zprostředkovatel

Typ vázaného zprostředkovatele je určen pro interní obchodní sítě poskytovatelů úvěrů, kteří po Novele na trhu zůstanou. Takový zprostředkovatel není samostatný – musí pracovat pouze pro jednoho poskytovatel a tvrdit svým klientům, že jeho produkty jsou nejlepší.
Vázaný zprostředkovatel bude uveden v registru u konkrétního poskytovatele úvěru.
Nejsem si zcela jist, zda je to pro klienta neznalého problematiky to nejlepší.

Nejdůležitější změny, které se citelně dotknou občanů

Ať Novela přinese zprostředkovatelů a poskytovatelům co chce, nejdůležitější je co přinese občanům, kteří budou chtít využít nebankovního produktu k uspokojení vlastních potřeb.
Jak už asi z předešlých informací vyplývá, podmínky pro existenci nebankovních poskytovatelů se natolik zkomplikují, že většina z nich z trhu zmizí a začne zhodnocovat své finanční prostředky jiným způsobem. Pokud zmizí Ti špatní, jenom dobře. Je ale nemálo solidních investorů, kteří klientům přinášeli slušné podmínky a těch bude rozhodně škoda.
Jak to bude u zprostředkovatelů ukáže až čas. Je ale jasné, že Ti, kteří podstoupí a zaplatí certifikaci to asi budou myslet vážně a dobře. Ti horší se asi touto cestou nedají, protože pokud nedělali dobré věci, Novela jim zkomplikuje existenci natolik, že se jim to už nevyplatí nebo to bude příliš riskantní.
A podvodníci? Ti tu nejspíš zůstanou dál. Budou se různě skrývat za jiné služby či jinak vykecávat lidem mozky.

Nejpodstatnější změnou, kterou Novela přináší je přesunutí odpovědnosti za finanční situaci klienta na poskytovatele.
Ač se to nějak závažné na první pohled nezdá, jde o až neuvěřitelný zásah do nebankovního trhu, který z občanů v podstatě dělá nemyslící tvory bez jakékoli inteligence a schopnosti vlastního rozhodování o své situaci. Takový poskytovatel nebankovních finančních produktů musí od 1.12. důkladně prověřovat příjmy žadatele o úvěr a sám rozhodovat kdo na to mít bude a kdo ne.
To by samozřejmě v ideální (až utopistické) společnosti bylo dobré a určitě to u určité menší části finančně negramotných občanů eliminuje jejich talent na ekonomickou sebelikvidaci ve formě neustálého dalšího zadlužování a vyplácení úvěru úvěrem. Ostatním, kterým je znemožněno prokazovat vyšší příjmy například zaměstnavatelem, který nechce platit vysoké odvody atd., to ale znemožní reálně řešit jejich finanční situaci v případě, že nemají možnost reálně prokázat své příjmy.
Reálně vzato, kdo musí zkonsolidovat své závazky a např. polovina jeho příjmu se vyplácí “na dřevo”, má možnost do poloviny listopadu 2016 (úvěr chvilku trvá) a pak konec.

Závěrečné shrnutí

Po součtu všech změn, které Novela přináší, je možné říci, že se nebankovní trh s finančními produkty výrazně změní. Zmizí většina nebankovních poskytovatelů, kteří usoudí, že bude lepší investovat v jiném oboru což u části z nich jenom vítám, protože jejich služby často nebyly zrovna nejlepší. Výrazně se též sníží počet zprostředkovatelů. Částku 20.000,- za certifikaci nezávislého zprostředkovatele investuje nejspíš jen ten, který to myslí se svými klienty opravdu dobře.
Seriál postupných novelizací zákona o spotřebitelských úvěrech a dalších dotčených zákonů nám prozrazuje ještě něco dalšího. Naši zákonodárci vytáhli do boje s nebankovním financováním a pravděpodobně směřují ke slovenskému modelu – tedy eliminaci nabídky nebankovních úvěrů v ČR.
Pokud se tak nakonec stane, bude mít drtivá většina předlužených občanů opravdu velký problém. Jedinou formou konsolidace bude pak pro ně pouze oddlužení podle Insolvenčního zákona a pokud se nedostanou do splátkové varianty, tak je nejspíš propracovaný a velmi výnosný vymáhací exekutorský byznys semele a vyplivne pod most.

Při zamyšlení nad Novelou a jejími dopady se nabízí ještě jedna otázka.
Když našim zákonodárcům tak moc leží na srdci ochrana občanů a jejich prospěch, proč nedošlo k omezení horní hranice RPSN, která u některých poskytovatelů sahá až na hranici 5000% ročně (teoreticky – klient si půjčí 1.000,- a vrátí za rok 50.000,-)? Novela téměř zdevastuje nebankovní trh s finančními produkty a ponechá na něm možnost existence takových ekonomických vražd?
Že by na toto naši zákonodárci zapomněli? Nebo chtěli zapomenout?
Nedávno byl v televizi na nejmenované stanici pořad, ve kterém byla jednomu ze zákonodárců položena otázka “Proč nebude omezena RPSN” a odpověď zněla “Protože by došlo k poškození firem, které takové RPSN poskytují”.

Co Vy na to?

Publikovali jsme pro Vás

About the author

bobo administrator