Dobrý úvěr je Rychlý úvěr

Bybobo

Dobrý úvěr je Rychlý úvěr

Většinou obecně neplatí Rychle znamená dobře.
Když budu chtít postavit dům nebo upéct chleba tak udělat to rychle znamená také blbě.
V oblasti zpracování a poskytování nebankovního financování je v drtivé většině opak pravdou. Naši klienti se na nás neobracejí s předstihem ale spíše za pět minut dvanáct a na nás je, abychom jim vyhověli a nalezli to nejlepší na trhu za minimální dobu, mnohdy i několika málo dnů.

Abychom jim byli schopni vyhovět a požadovaný typ nebankovního úvěru zajistit, musíme dodržovat několik základních pravidel, které jsou pro udržení rychlosti našich služeb nezbytné:

 1. Umění získat všechny potřebné informace z prvního rozhovoru našeho úvěrového specialisty s klientem
  Každý případ je jiný takže není možné využívat jakýchkoli naučených postupů při hovoru. Teprve během prvního hovoru vyjde najevo, jako jsou parametry a okolnosti konkrétního případu a v závislosti na nich se pak další komunikace a získávání informací mění. Už z prvního hovoru musí vzejít jasná linie případu.
 2. Co nejrychleji získat od klienta všechny potřebné podklady a další informace
  Každý případ má svou podkladovou část, kdy je třeba prokázat například vlastnictví nějaké nemovitosti, její stav v oddílu C. listu vlastnictví, technický stav budovy, vyčíslení refinancovaných závazků, objasnění podnikatelského záměru a podobně. Bez podkladů nelze zajistit žádný nebankovní úvěr.
 3. Vyhodnotit poptávku klienta v co možná nejkratší době
  Jakmile se podklady a informace zkompletují, je třeba vypracovat v písemné podobě podrobnou strukturu nebankovního financování, zoptimalizovat zaslané podklady od klienta (zmenšit fotky, sloučit do smysluplných dokumentů apod.), uzavřít přípravu případu a odeslat k posouzení vybraných poskytovatelům, kteří by mohli nejlépe a co nejlevněji uspokojit potřebu našeho klienta.
 4. Zajistit krátkou dobu vyhodnocení u Poskytovatelů nebankovních úvěrů
  Všichni naši poskytovatelé nebankovních úvěrů vědí, že máme určitá kritéria, která po nich požadujeme. Mimo jiných je mezi nimi rychlost posouzení a vyhodnocení případu. Proto jsem schopni v drtivé většině běžných poptávek po nebankovním úvěru zajistiti zpracování a vyhodnocení případu do pěti pracovních dnů.
 5. Vyhodnotit získané nabídky nebankovního úvěru bez zbytečného odkladu
  Pokud je poptávka klienta dobře připravena, má většinou vysokou šanci na úspěšné vyhodnocení. Protože poptáváme více poskytovatelů současně, je běžné, že se do týdne sejde více nabídek nebankovního úvěru, které je pak třeba společně s naším klientem vyhodnotit a vybrat tu, které nejlépe splňuje jeho požadavky a je pro něho maximálně bezpečná.
 6. Rychlá realizace úvěru
  Po výběru nejvhodnější nabídky ji musí klient tvz. Akceptovat, tedy písemně (i emailem) zvolit nabídku, která mu nejvíce vyhovuje a vyzvat nás k její realizaci. Dle našich zkušeností probíhá vlastní realizace – příprava úvěrové dokumentace nebankovního úvěru a její podpis bez zbytečného odkladu do několika následujících dnů.

Takový postup je ověřen mnohaletou zkušeností a je možný pouze v případě dokonalé znalosti nabídky tuzemských poskytovatelů, příslušné legislativy a vysoké kvality technologického procesu zpracování poptávek našich klientů po nebankovním úvěru.

Máte potřebu zjistit Vaše možnosti v případě získání nebankovního úvěru?
Stačí vyplnit formulář žádosti o úvěr a během krátké doby víte na čem jste.

Publikovali jsme pro Vás

About the author

bobo administrator