FAQ

Opravdu nemusím serveru KamProPenize.cz platit žádné poplatky předem ani v průběhu zpracování poptávky?

To opravdu nemusíte. Nikdy nezatěžujeme klienta jakýmikoli finančními nároky před započetím ani v průběhu zpracování poptávky po nebankovním úvěru jak je to běžné u jiných společností.

Indikativní nabídka znamená schválení?

Indikativní nabídka není závazným schválením úvěru. Berme jí jako vyjádření ochoty poskytovatele financovat Váš případ za okolností, které vyplývají z dosavadních doložených podkladů a informací. Pokud se situace případu později nijak nezmění (například zjištěním dalších nepříznivých informací), následuje konečné schválení a realizace dle dohodnutých parametrů, vyplývajících z této indikativní nabídky. Více informací o indikativní nabídce najdete zde.

Mohu očekávat poplatky předem od poskytovatelů?

NE. Naší zásadou je nevyužívat ke spolupráci společnosti, které mají ve zvyku požadovat po svých klientech zaplacení jakýchkoli finančních částek před vlastním čerpáním služby. Výjimku mohou tvořit jedině například spořitelní družstva, které mohou (a zpravidla tak činí) mít finanční požadavky na vypracování znaleckých posudků, které jdou finančně k tíži klienta.

Mohu v průběhu trvání úvěru nemovitost prodat?

V každém případě ANO.
V rámci zajištění financování je na nemovitost vkládáno pouze běžné zástavní právo smluvní, které není nejmenší překážkou pro prodej nemovitosti.
Při prodeji se v každém případě sjednává tvz. Notářská či Bankovní úschova, pomocí které je možné vyřešit mimo jiného i váznoucí zástavní právo na převáděné nemovitosti.

Je možné úvěr v průběhu trvání splátkového kalendáře splatit předem?

Zcela jednoznačně ano a vždy! U našich produktů je to možné ve 100% a jediným rozdílem jsou trochu odlišné podmínky takového předčasného splacení Vašeho úvěru.

Jaké jsou podmínky předčasného splacení úvěru

Zcela stručně a jednoduše – velmi dobré, často i nejlepší.
Zcela bezkonkurenčně vede náš produkt Úvěr pro podnikatele bez zajištění, kterého nenajdete žádný poplatek za předčasné splacení a od okamžiku takové komplexní úhrady ušetříte až do konce splátkového kalendáře všechny úroky.
U Business Americké Hypotéky jsou podmínky předčasného splacení možná jedny z nejlepší na trhu vůbec.
Posuďte sami. Při předčasném splacení úvěru je požadován pouze skutečný zůstatek nesplacené jistiny + 1% z tohoto zůstatku jako poplatek za tuto službu. Všechny následující sjednané úroky až do konce splátkového kalendáře jsou odpuštěny.
V případě podnikatelského financování je to u některých poskytovatelů mírně odlišné.
Pokud budete mít zájem, rádi Vám pro Váš případ vše zdarma podrobně vysvětlíme.

Jak je to s fixací úrokové sazby

S obecně známou fixací úroku neboli garancí výše úrokové sazby na určitý časový úsek úvěru je to velmi jednoduché.
V oblasti mimobankovního financování si na tuto poměrně nesmyslnou záležitost NEHRAJEME.
Fixace úrokové sazby je doménou bankovních poskytovatelů hypotečních úvěrů a jejím primárním účelem je potrestat klienta za předčasné splacení jeho hypotéky.
Předčasné splacení je u bank považováno za porušení podmínek smlouvy a tedy za každé porušení následuje trest.
U poskytovatelů, se kterými spolupracujeme, je úrok garantován vždy na celou dobu trvání úvěrového vztahu. Tento úrok je považován za úrok maximální a v některých případech existují cesty, jak si ho v průběhu splátkového kalendáře naopak výrazně snížit (viz. Bonus americké hypotéky).
Nemůže se tedy ani stát, že dojde po skončení doby fixace ke zvýšení úrokové sazby tak, jak je to u bank obvyklé.
Výjimku tvoří případ, kdy je do úroku financování zakomponován tvz. PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate), který je pak pohyblivou složkou úrokové sazby. Jeho průměrná roční sazba, vyhlašovaná ČNB, se pohybuje těsně pod hranicí 0,5%, takže je jasné, že výslednou úrokovou sazbu ovlivňuje téměř neznatelně.

Opravdu je pomoc s přípravou mého případu zdarma?

Ano, naše pomoc omezená na úkony přípravy dokumentace a případné komunikace se zúčastněnými stranami a je zcela ZDARMA. V jejím rámci s Vámi nesjednáváme žádnou smlouvu o poskytnutí zmíněných služeb.

Co bude s mými osobními údaji

Provozovatel portálu KamProPenize.cz, společnost KAPOLI a.s., je registrovaným zpracovatelem osobních údajů č. 00047170 a jako takové jí vyplývají zákonné povinnosti ve smyslu nakládání s Vašimi osobními daty.

Proč bych měl(a) využít službu KamProPeníze

Naše strategie, používané technologické postupy a zkušenosti nám umožňují realizovat poptávky našich klientu ve vysokém standardu kvality a rychlosti.

Záznam v bankovním registru je problém při získání úvěru?

V žádném případě není! Nabídka úvěrů od jiných poskytovatelů než bank vznikla právě kvůli poptávce klientů, kteří negativní záznamy v bankovním registru mají. Tedy platební morálka nevyhovující pro banky není překážkou k získání mimobankovního financování.

Lze čerpat úvěr bez doložení jeho účelu?

Ano. U drtivé většiny produktů není třeba dokládat účel financování, tedy ani neexistuje omezení ve smyslu: tenhle úvěr je na tohle a tenhle zase na něco jiného.

Obdržím předem úvěrovou dokumentaci k řádnému prostudování?

Samozřejmě ANO. V současné době tak již nařizuje platná legislativa nehledě na to, že bychom ani neočekávali, že v dnešní době někdo podepíše smlouvu, kterou si předem nepřečetl. U jakéhokoli produktu získáte kompletní dokumentaci i několik dní před plánovanou realizací a můžete si jí v klidu prostudovat či předložit Vašemu právnímu zástupci k posouzení.

Chybí Vám zde odpověď na Vaší otázku?

Napište nám. Rádi její odpověď zde zveřejníme.