Jak je to s fixací úrokové sazby

Bybobo

Jak je to s fixací úrokové sazby

S obecně známou fixací úroku neboli garancí výše úrokové sazby na určitý časový úsek úvěru je to velmi jednoduché.
V oblasti mimobankovního financování si na tuto poměrně nesmyslnou záležitost NEHRAJEME.
Fixace úrokové sazby je doménou bankovních poskytovatelů hypotečních úvěrů a jejím primárním účelem je potrestat klienta za předčasné splacení jeho hypotéky.
Předčasné splacení je u bank považováno za porušení podmínek smlouvy a tedy za každé porušení následuje trest.
U poskytovatelů, se kterými spolupracujeme, je úrok garantován vždy na celou dobu trvání úvěrového vztahu. Tento úrok je považován za úrok maximální a v některých případech existují cesty, jak si ho v průběhu splátkového kalendáře naopak výrazně snížit (viz. Bonus americké hypotéky).
Nemůže se tedy ani stát, že dojde po skončení doby fixace ke zvýšení úrokové sazby tak, jak je to u bank obvyklé.
Výjimku tvoří případ, kdy je do úroku financování zakomponován tvz. PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate), který je pak pohyblivou složkou úrokové sazby. Jeho průměrná roční sazba, vyhlašovaná ČNB, se pohybuje těsně pod hranicí 0,5%, takže je jasné, že výslednou úrokovou sazbu ovlivňuje téměř neznatelně.

About the author

bobo administrator