Mohu očekávat poplatky předem od poskytovatelů?

Mohu očekávat poplatky předem od poskytovatelů?

NE. Naší zásadou je nevyužívat ke spolupráci společnosti, které mají ve zvyku požadovat po svých klientech zaplacení jakýchkoli finančních částek před vlastním čerpáním služby. Výjimku mohou tvořit jedině například spořitelní družstva, které mohou (a zpravidla tak činí) mít finanční požadavky na vypracování znaleckých posudků, které jdou finančně k tíži klienta.