Záznam v bankovním registru je problém při získání úvěru?

Bybobo

Záznam v bankovním registru je problém při získání úvěru?

V žádném případě není! Nabídka úvěrů od jiných poskytovatelů než bank vznikla právě kvůli poptávce klientů, kteří negativní záznamy v bankovním registru mají. Tedy platební morálka nevyhovující pro banky není překážkou k získání mimobankovního financování.

About the author

bobo administrator