Jak připravit potřebné podklady

Jak připravit potřebné podklady

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Ke každé poptávce, kterou žadatel prostřednictvím formuláře učiní, je třeba dodat důležité informace a podklady. Případ od případu se rozsah uvedeného může lišit ale základ je vždy stejný.
Tomu, co je třeba doložit, se věnuje tento článek.
Podívejme se nyní na způsob, jak potřebné podklady a informace doložit.

Předně je vždy o každé poptávky po hovoru s naším úvěrových specialistou zaslán žadateli email, v kterém je požádán o doložení několika podkladů a vyplnění formulářů, případně doplnění dalších informací individuálním způsobem.

Formuláře

Formuláře jsou naše standardizované dokumenty (opatřené hlavičkou společnosti), které nesou informace, potřebné pro vyhodnocení Vaší poptávky. Jsou uzpůsobeny tak, aby byly použitelné pro všechny typy poptávek a přehledně informace strukturovaly. S takovými podklady se nám pak mnohem lépe a rychleji pracuje.
Formuláře nemusí být podepsány. I když je u některých obsaženo pole pro podpis, není to nezbytné a nebazírujeme na tom.
Způsob jejich vyplnění je libovolný. Pokud je vyplníte v počítači či vytisknete, vyplníte rukou a naskenujete zpět je v podstatě jedno. I když vyplněné v PC máme raději, protože jsou mnohdy čitelnější.

Požadované podklady

Další částí skupiny požadovaných podkladů jsou dokumenty, které je nutno připojit jako doložení deklarovaných skutečností. Jsou jimi například fotky Vaší nemovitosti, List vlastnictví nemovitosti*, Znalecký posudek nemovitosti*, doložení příjmu žadatele* a možné další.
Tyto podklady Vám nemůžeme poslat k vyplnění, protože jsou dodávány jinými subjekty. Takové podklady je třeba převést do elektronické podoby a poslat emailem, nebo ponechat v listinné a poslat poštou. V případě zaslání poštou však doporučujeme posílat pouze kopie a originály těchto dokumentů si ponechat.

Jak převést do elektronické podoby

Na takzvanou digitalizaci dokumentu, neboli jeho převedení do elektronické podoby je možné použít dva postupy:

  • Naskenování podkladu
    Je nejběžnější formou digitalizace dokumentu, kterou docílíte také nejlepší kvality při malé velikosti vzniklého souboru.
  • Vyfocení podkladu
    Pokud nemáte k dispozici skener dokumentů, postačí i prosté vyfocení podkladů. Je však třeba pamatovat na vzniklou velikost fotek. emailové servery dokáží zpracovat přílohy do max. velikosti v jednotlivém emailu 15 – 30 MB (jak který). Větší objem emailu (velikost v jednom emailu připojených příloh) může způsobit jeho neodeslání nebo nedoručení.
    To stejné platí pro pořízení fotodokumentace Vaší nemovitosti. Klidně nám podklady pošlete v několika emailech, je to spolehlivější.

Pokud si nevíte rady s podklady, rádi Vám pomůžeme

Ne každý je počítačovým odborníkem a je mnoho lidí, kteří jej téměř nevyužívají. V takovém případě stačí zavolat a poradíme Vám s čímkoli, co Vám pomůže a zjednoduší nejenom přípravu podkladů.

* – je-li vyžadováno.

Mohlo by Vás také zajímat

Postup zpracování Vaší poptávky krok za krokem... Protože se snažíme být při své práci co nejvíce transparentní, zcela otevřeně uvádíme mimo jiných informací i postup zpracování Vaší žádosti o nebanko...
Vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr Po doložení všech podkladů následuje proces vyhodnocení Vaší žádosti o konkrétní produkt, jehož stručný přehled Vám přinášíme níže. Posuzovací post...
Indikativní nabídka úvěru Pokud je Vaše žádost o nebankovní úvěr vyhodnocena kladně, tedy schválena, následuje proces předání informací a údajů schváleného financování Vám stan...
Realizace a výplata peněz Pokud byla Vaše poptávka po mimobankovním financování schválena a Vy jste doručenou indikativní nabídku akceptoval(a), přichází poslední část a tou je...
Co je třeba doložit Žádáte-li kdekoli o jakýkoli typ nebankovního úvěru/půjčky, vždy je třeba o Vašem případu něco vědět. Toto "něco" se dozvíme tak, že Vás požádáme o po...
Odeslání Vašich podkladů ke zpracování Abychom mohli Vaši poptávku náležitě zpracovat a připravit na posouzení poskytovateli, musíme od Vás získat potřebné podklady a informace. Pro mnoho ...
×