Jak probíhá zpracování Vaší poptávky

Jak probíhá zpracování Vaší poptávky

Asi nejdůležitějším krokem v celé realizaci Vašeho financování je zpracování Vašich podkladů a informací do podoby, v které je lze představit poskytovatelům požadovaného financování.

Tento proces sestává z následujících úkonů:

  • Převedení Vámi dodaných podkladů do jednotné podoby
  • Ověření deklarovaných skutečností ve Vaší poptávce
  • Vypracování tvz. Popisu poptávky
  • Zkompletování komponentů Vaší poptávky

Takto strukturovaná poptávka je pro poskytovatele financování mnohem snáze zpracovatelná, čímž se mimo jiné i podstatně zkracuje doba, potřebná k jejímu posouzení.

Převedení Vámi dodaných podkladů do jednotné podoby

Požadované podklady se dají dodat několika způsoby a v mnoha formátech, které je třeba sjednotit do jednoho, nejčastěji formátu .pdf, který inertní vůči různým operačním systémům a velmi snadno dále zpracovatelný.

Fotodokumentace – sjednotíme formát, orientaci a velikost dodaných fotografií (max. 50 kb/fotka), převedeme do jednoho souboru typu pdf.
Dotazníky, formuláře – převádíme do pdf.
Naskenované podklady – taktéž sjednotíme velikost, orientaci  a formáty souborů do výstupního pdf.

Ověření deklarovaných skutečností ve Vaší poptávce

Součástí naší přípravy a kompletace poptávky je též v určité omezené míře ověření deklarovaných skutečností. Ověřujeme existenci zástavy, případné informace o nesplacených závazcích či další specifické informace.

Vypracování Popisu poptávky

V dalším kroku je třeba vypracovat tvz. Popis poptávky, který obsahuje výtah všech podstatných informací o Vás, parametrech a účelu požadovaného financování, možnostech zajištění, dalších individuálních podstatných skutečnostech a konečného doporučení způsobu realizace.

Zkompletování komponentů Vaší poptávky

Každou poptávku je třeba uvést do stavu, v kterém je možné ji prezentovat poskytovatelům tak, aby měla co nejvyšší rating, tedy předpoklady pro úspěšné vyhodnocení a realizaci.
V podstatě se jedná o sestavení podkladů a informací do tvz. strukturované podoby, kterou jsme se všemi využívanými poskytovateli sjednotili do jedné podoby.

Mohlo by Vás také zajímat

Postup zpracování Vaší poptávky krok za krokem... Protože se snažíme být při své práci co nejvíce transparentní, zcela otevřeně uvádíme mimo jiných informací i postup zpracování Vaší žádosti o nebanko...
Indikativní nabídka úvěru Pokud je Vaše žádost o nebankovní úvěr vyhodnocena kladně, tedy schválena, následuje proces předání informací a údajů schváleného financování Vám stan...
Realizace a výplata peněz Pokud byla Vaše poptávka po mimobankovním financování schválena a Vy jste doručenou indikativní nabídku akceptoval(a), přichází poslední část a tou je...
Co je třeba doložit Žádáte-li kdekoli o jakýkoli typ nebankovního úvěru/půjčky, vždy je třeba o Vašem případu něco vědět. Toto "něco" se dozvíme tak, že Vás požádáme o po...
Jak připravit potřebné podklady Ke každé poptávce, kterou žadatel prostřednictvím formuláře učiní, je třeba dodat důležité informace a podklady. Případ od případu se rozsah uvedeného...
Odeslání Vašich podkladů ke zpracování Abychom mohli Vaši poptávku náležitě zpracovat a připravit na posouzení poskytovateli, musíme od Vás získat potřebné podklady a informace. Pro mnoho ...
×