Jak probíhá zpracování Vaší poptávky

Jak probíhá zpracování Vaší poptávky

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Asi nejdůležitějším krokem v celé realizaci Vašeho financování je zpracování Vašich podkladů a informací do podoby, v které je lze představit poskytovatelům požadovaného financování.

Tento proces sestává z následujících úkonů:

  • Převedení Vámi dodaných podkladů do jednotné podoby
  • Ověření deklarovaných skutečností ve Vaší poptávce
  • Vypracování tvz. Popisu poptávky
  • Zkompletování komponentů Vaší poptávky

Takto strukturovaná poptávka je pro poskytovatele financování mnohem snáze zpracovatelná, čímž se mimo jiné i podstatně zkracuje doba, potřebná k jejímu posouzení.

Převedení Vámi dodaných podkladů do jednotné podoby

Požadované podklady se dají dodat několika způsoby a v mnoha formátech, které je třeba sjednotit do jednoho, nejčastěji formátu .pdf, který inertní vůči různým operačním systémům a velmi snadno dále zpracovatelný.

Fotodokumentace – sjednotíme formát, orientaci a velikost dodaných fotografií (max. 50 kb/fotka), převedeme do jednoho souboru typu pdf.
Dotazníky, formuláře – převádíme do pdf.
Naskenované podklady – taktéž sjednotíme velikost, orientaci  a formáty souborů do výstupního pdf.

Ověření deklarovaných skutečností ve Vaší poptávce

Součástí naší přípravy a kompletace poptávky je též v určité omezené míře ověření deklarovaných skutečností. Ověřujeme existenci zástavy, případné informace o nesplacených závazcích či další specifické informace.

Vypracování Popisu poptávky

V dalším kroku je třeba vypracovat tvz. Popis poptávky, který obsahuje výtah všech podstatných informací o Vás, parametrech a účelu požadovaného financování, možnostech zajištění, dalších individuálních podstatných skutečnostech a konečného doporučení způsobu realizace.

Zkompletování komponentů Vaší poptávky

Každou poptávku je třeba uvést do stavu, v kterém je možné ji prezentovat poskytovatelům tak, aby měla co nejvyšší rating, tedy předpoklady pro úspěšné vyhodnocení a realizaci.
V podstatě se jedná o sestavení podkladů a informací do tvz. strukturované podoby, kterou jsme se všemi využívanými poskytovateli sjednotili do jedné podoby.

Mohlo by Vás také zajímat

Indikativní nabídka úvěru Pokud je Vaše žádost o nebankovní úvěr vyhodnocena kladně, tedy schválena, následuje proces předání informací a údajů schváleného financování Vám stan...
Realizace a výplata peněz Pokud byla Vaše poptávka po mimobankovním financování schválena a Vy jste doručenou indikativní nabídku akceptoval(a), přichází poslední část a tou je...
Vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr Po doložení všech podkladů následuje proces vyhodnocení Vaší žádosti o konkrétní produkt, jehož stručný přehled Vám přinášíme níže. Posuzovací post...
Odeslání Vašich podkladů ke zpracování Abychom mohli Vaši poptávku náležitě zpracovat a připravit na posouzení poskytovateli, musíme od Vás získat potřebné podklady a informace. Pro mnoho ...
Jak připravit potřebné podklady Ke každé poptávce, kterou žadatel prostřednictvím formuláře učiní, je třeba dodat důležité informace a podklady. Případ od případu se rozsah uvedeného...
Postup zpracování Vaší poptávky krok za krokem... Protože se snažíme být při své práci co nejvíce transparentní, zcela otevřeně uvádíme mimo jiných informací i postup zpracování Vaší žádosti o nebanko...
×