Konsolidační nebankovní úvěr

Konsolidačním nebankovní­m úvěrem se zajištění­m se rozumí­ na serveru KamProPenize.cz nebankovní­ financování­ na dobu až 20 let, zajištěné nemovitou zástavou, se sní­ženým nárokem na bonitní­ předpoklady klienta jehož primárním účelem je refinancování závazků žadatele.

Díky nízké úrokové sazbě a nulovým sekundárním nákladům (zcela bez poplatků předem) je konsolidační nebankovní úvěr ideálním prostředkem, který je schopen dobře konkurovat i podobným finančním produktů většiny bankovních domů v ČR.

Parametry nebankovní­ho konsolidačního úvěru

 • Poskytovaná částka: od 100.000,- tis do 5.000.000,- CZK
 • Převažují­cí­ typ splátky: anuitní­ (úmor úroku společně s dlužnou částkou v měsí­ční­ch splátkách)
 • Doba splatnosti: od 12 do 240 měsíců
 • Úroková sazba: od 11,02 p.a.
 • RPSN: pokud nastane povinnost stanovit RPSN (financování­ spadá do této podmí­nky), vypočí­tává se při konkrétní­m pří­padu
 • Požadované pří­jmy: různě *
 • Registry: nepožadují se
 • Ručení­: vyžadováno
 • LTV: maximální­ možné LTV (poskytnutelná částka z hodnoty nemovitosti) je 60%. Tato hodnota však platí pro několik vybraných lokalit, pro většinu lokalit platí­ průměrné LTV 50%.
 • Poplatky: nejsou
 • Zajištění­ úvěrů: smlouva o úvěru, zástavní­ smlouva
 • Exekuce: vyplácí se
 • Vhodný pro: refinancování závazků, vyplacení pravomocných exekučních řízení apod.

* – v některých případech je možné úvěr realizovat bez prokazování příjmů

Poskytovaná částka

Poskytovanou částkou nebankovního konsolidačního úvěru se rozumí celková suma, která je v rámci úvěrové smlouvy poskytnuta žadateli, tedy požadovaná částka + náklady, spojené s realizací.
Tato částka je vyplácena buď na běžný bankovní účet žadatele nebo na jiné účty, dle jeho zadání (například úmor pohledávek předchozích věřitelů).
Jistina nebankovního konsolidačního úvěru se může vyplácet

 • na plombu – finanční prostředky jsou zasílány ihned po započetí vkladu zástavního práva na katastru nemovitostí (zpravidla následující pracovní den po podání návrhu na katastrální úřad),
 • po dokončení vkladu zástavního práva – se zasláním finančních prostředků se čeká na dokončení vkladu zástavního práva na nemovitost což trvá zpravidla 3 – 5 týdnů,
 • ve formě postupného plnění – kdy součástí úvěrové smlouvy je předpis plnění několika předem stanovených částí poskytované sumy v závislosti na čase

Typ splátky

Při návrhu parametrů nebankovního konsolidačního úvěru se vždy snažíme splnit očekávání našich klientů a navrhnout takové řešení, které přesně splňuje očekávání a “pasuje” do interní ekonomiky žadatele.
U nebankovního konsolidačního úvěru lze očekávat tyto formy úmoru:

 • anuitní splátka – neboli splátky jistiny + úroku najednou. Anuitní splátka je charakteristická tím, že výše této splátky je pevná ale její dvě složky, úmor jistiny a úroku, se v průběhu splátkového kalendáře mění.
  Při aplikaci anuitní splátky se teoreticky výše úroku vypočítává se zůstatku jistiny z předchozího měsíce ve výši 1/12 ročního úroku. Anuitní splátka může mít periodu pouze měsíční. Velkou výhodou takového úročení je například odezva úroku v případě mimořádných splátek nebankovního konsolidačního úvěru,
 • splátka přepočteného úroku – je taktéž po celou dobu splátkového kalendáře nebankovního konsolidačního úvěru konstantní splátkou, při které je úrok vypočítán jako X krát úrok z výchozí dlužné jistiny, kdy X = počet let splátkového kalendáře. Tento úrok tedy nebere v úvahu již uhrazenou část dlužné jistiny ale je po celou dobu trvání splátkového kalendáře za každý rok stejně vysoký,
 • individuální typy splátek – jsou splátkové režimy, při kterých není úmor dluhu plněn pravidelně:
  • odklad splátky jistiny – klient hradí pouze měsíční úrok (cenu peněz) a jistinu vrací buď po částech v předem stanovených intervalech nebo na konci sjednané doby úvěru,
  • odklad splátky jistiny i úroku – klient hradí celý úvěr, tedy jistinu + úrok, na konci sjednané doby

Doba splatnosti

Dobou splatnosti nebankovního konsolidačního úvěru se rozumí celkový časový úsek, po který klient půjčené prostředky úžívá a postupně je věřiteli vrací. Běžně je možné sjednat splatnost nebankovního konsolidačního úvěru od 1 roku do 20 let.

Úroková sazba

Úroková sazba nebankovního konsolidačního úvěru je asi tou nejdůležitější veličinou, která zajímá zájemce o tento typ financování jako první.
Tato hodnota se odvíjí od konkrétních parametrů úvěru:

 • kvality zajištění úvěru
 • historie žadatele (občan, FO)
 • stavu jeho interní ekonomiky
 • existence exekucí
 • a dalších parametrů, které mohou ovlivnit výši úrokové sazby

Více o úrokové sazbě naleznete zde.

RPSN

RPSN neboli Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje celkovou úrokovou sazbu Vašeho nebankovního konsolidačního úvěru včetně všech nákladů vynaložených pro jeho realizaci. Podrobně se problematice RPSN věnuje náš článek.

Požadované příjmy

Povinnost doložit příjmy žadatele se na tento produkt nevztahuje, mohou být však díky specifikům dané situace vyžádány. Podnikatelské subjekty (OSVČ/Právnické osoby) nemají ze zákona povinnost své příjmy dokládat. Záleží tedy na konkrétním poskytovateli, parametrech a okolnostech jednotlivého případu a taktéž na kvalitě zajištění.

Registry

U řadu let se ukládají do registrů CBCB, CNCB a SOLUS informace o platební morálce klientů, všech jejich čerpaných produktech, realizovaných žádostech o úvěr apod. Stačí jít do jedné banky, tam vyplnit žádost o úvěr a jakmile je započeto zpracování této žádosti, objeví se tato informace v registru.
Stačí tedy mít více úvěrů nebo v minulosti negativní historii v registrech a úvěr se nekoná.
Nebankovní konsolidačního úvěr, který by se choval jako bankovní by v podstatě neměl smysl a nenabízel by žadatelům nic víc, než už znají. Proto u většiny našich produktů požadavky na doložení registrů nenajdete.

Zajištění nemovitostí

Bohužel není možné v mimobankovních zdrojích najít nezajištěnou formu nebankovního konsolidačního úvěru.
Tímto zajištěním se v drtivé většině rozumí nemovitý majetek žadatele nebo jiné osoby, který je použit jako zajištění nebankovního konsolidačního úvěru tím, že je zatížen při realizaci zástavním právem ve prospěch poskytovatele nebankovního financování. Nejčastěji je požadována hodnota majetku v dvojnásobné výši vůči požadované jistině nebankovního konsolidačního úvěru.
Takovým zajištěním může být:

 • rodinný dům či byt,
 • družstevní byt,
 • komerční nemovitost,
 • jakýkoli typ pozemku včetně lesa.

LTV

Pojem LTV vyjadřuje maximální výši jistiny nebankovního konsolidačního úvěru ve vztahu k tržní hodnotě nemovitosti. Běžně se tato hodnota pohybuje kolem 50%, v lepších lokalitách může jít individuálně až na 70%.
Více o LTV najdete zde.

Poplatky předem

Při realizaci jakéhokoli typu úvěru včetně nebankovního konsolidačního úvěru platí pravidlo žádných poplatků předem.

Zajištění úvěru

Čerpání každého nejenom nebankovního konsolidačního úvěru znamená sjednání sjednání určité smluvní dokumentace a z titulu této dokumentace plnění závazků obou stran. Historie nás však naučila býti obezřetnými a důkladně kontrolovat jaká že je to smluvní dokumentace s našimi klienty sjednávána.
U produktů v naší nabídce nenajdete například nechvalně známou Rozhodčí doložku či jiné podobně nevýhodné části smluvní dokumentace.
Naši klienti sjednávají vždy úvěrovou a zástavní smlouvu, většinou vinkulaci pojistky a v určitých případech mimo zmíněného ještě Notářský zápis o přímé vykonatelnosti ale ten pouze v případě, že to situace přímo vyžaduje. Většinou však nezbytný není.
Vždy je možné si smluvní dokumentaci vyžádat předem k prostudování či konzultaci s Vaším právním zástupcem.

Exekuce

Existuje-li u žadatele jedna nebo více pravomocných exekucí, nejsou překážkou pro realizaci nebankovního konsolidačního úvěru.

Nezávazná žádost zcela zdarma

Máte v úmyslu čerpat nebankovní podnikatelský úvěr? Oslovily Vás informace, které zde uvádíme?

Nasimulujte si vpravo na naší kalkulačce Vaší splátku úvěru a vyplněním nezávazného formuláře pošlete Vaší poptávku.
Rádi se jí budeme zcela zdarma věnovat.


Mohlo by Vás Také zajímat

Nebankovní faktoring

S naším faktoringem se Vaše podnikání stane tou opravdovou radostí.

Americká hypotéka

Nejlevnější nebankovní americká hypotéka s bonusovým programem úroku a bezkonkurečními podmínkami předčasného splacení.

Konsolidační úvěr

Půjčka jako stvořená pro konsolidaci závazků bez prokazování zbytečností a bez poplatků předem.

Neúčelový úvěr

Bez zbytečného ptaní a prověřování Vašich historií je tento úvěr jako stvořený pro Vaše potřeby.

Úvěr na družstevní byt

Speciální typ půjčky na financování Vašich potřeb se zajištěním užívacím právem k družstevnímu podílu.

Podnikatelský úvěr

Dlouhodobé řešení firemních požadavků s nízkou úrokovou sazbou a bez povinnosti dokládat zbytečné údaje a dokumenty.

Krátkodobý úvěr

Rychlé peníze pro Vaše neočekávané potřeby bez ptaní, poplatků předem a sledování registrů.

Výkup nemovitosti

Nejvýhodnější nabídka na odkup Vaší nemovitosti - až za 80% její ceny.
×