Nebankovní­ překlenovací krátkodobý úvěr

Nebankovní krátkodobý úvěr (či též Překlenovací) je nejčastěji používán jako účelové nebankovní financování v krátkém časovém horizontu, určené k překonání kratší finanční potřeby v rozsahu měsíců či několika málo let. Je vhodný jak na investice do Vašich podnikatelských aktivit, tak i například na konsolidaci Vašich závazků. Jeho největší výhodou je rychlost jeho realizace, nenáročnost na podklady (nehodnotíme zbytečnosti) a nízká cena poskytnutých peněz. V případě rychlé návratnosti Vašich investic je mnohdy lepším řešením, než běžné podnikatelské úvěry s několikaletým splátkovým kalendářem.
Proč používat půjčené peníze déle, než je nezbytné.

U takových typů nebankovních úvěru se zpravidla neprokazují příjmy ani registry protože povaha úvěru je odlišná od běžných typů nebankovních úvěrů.

Parametry nebankovních krátkodobých úvěrů

 • Poskytovaná částka: od 50.000,- do 30.000.000,- CZK
 • Typ splátky: pouze úmor úroku (jistina na konci sjednané doby) nebo bez splátek a jistina spolu s úrokem na konci
 • Doba splatnosti: do 3 let
 • Úroková sazba: od 0,8% do 4% p.m.
 • Požadované příjmy: nepožadují se
 • Registry: neposuzují se
 • Ručení: vyžadováno
 • LTV: maximální možné LTV (poskytnutelná částka z hodnoty nemovitosti) je do 80%. Tato hodnota však proměnlivá a závisí na konkrétní lokalitě.
 • Poplatky: nejsou
 • Zajištění úvěrů: smlouva o úvěru, zástavní smlouva, notářský zápis, směnka, směnečné prohlášení, rozhodčí doložka *
 • Exekuce: nejsou překážkou
 • Produkt lze využít pro: pouze OSVČ, PO apod.

* – formy zajištění se u produktů liší podle poskytovatelů

Poskytovaná částka

Poskytovanou částkou nebankovního krátkodobého úvěru se rozumí celková suma, která je v rámci úvěrové smlouvy poskytnuta žadateli, tedy požadovaná částka + náklady, spojené s realizací.
Tato částka je vyplácena buď na běžný bankovní účet žadatele nebo na jiné účty, dle jeho zadání (například úmor pohledávek předchozích věřitelů).
Jistina nebankovního krátkodobého úvěru se může vyplácet

 • na plombu – finanční prostředky budou zaslány ihned po započetí vkladu zástavního práva na katastru nemovitostí (zpravidla následující pracovní den po podání návrhu na katastrální úřad),
 • po dokončení vkladu zástavního práva – se zasláním finančních prostředků se čeká na dokončení vkladu zástavního práva na nemovitost což trvá zpravidla 3 – 5 týdnů,
 • ve formě postupného plnění – kdy součástí úvěrové smlouvy je předpis plnění několika předem stanovených částí poskytované sumy v závislosti na čase

Typ splátky

Při návrhu parametrů nebankovního krátkodobého úvěru se vždy snažíme splnit očekávání našich klientů a navrhnout takové řešení, které přesně splňuje očekávání a “pasuje” do interní ekonomiky žadatele.
nebankovního krátkodobého úvěru lze očekávat tyto formy úmoru:

 • odklad splátky jistiny – klient hradí pouze měsíční úrok (cenu peněz) a jistinu vrací buď po částech v předem stanovených intervalech nebo na konci sjednané doby úvěru,
 • odklad splátky jistiny i úroku – klient hradí celý úvěr, tedy jistinu + úrok, na konci sjednané doby

Doba splatnosti

Dobou splatnosti nebankovního krátkodobého úvěru se rozumí celkový časový úsek, po který klient půjčené prostředky úžívá. Běžně je možné sjednat splatnost nebankovního krátkodobého úvěru od 1 měsíce do 3 let.

Úroková sazba

Úroková sazba nebankovního krátkodobého úvěru je asi tou nejdůležitější veličinou, která zajímá zájemce o tento typ financování jako první.
Tato hodnota je o každého poskytovatele zpravidla pevně dána a většinou nemá žádné pohyblivé složky.

Více o úrokové sazbě naleznete zde.

RPSN

RPSN neboli Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje celkovou úrokovou sazbu Vašeho nebankovního krátkodobého úvěru úvěru včetně všech nákladů vynaložených pro jeho realizaci. Podrobně se problematice RPSN věnuje náš článek.

Požadované příjmy

U drtivé většiny nebankovních krátkodobých úvěrů se doložení příjmů nevyžaduje. Poskytovatelé však zpravidla chtějí alespoň rámcově znát zdroje, ze kterých bude nebankovní krátkodobý úvěr umořen.

Registry

Historie v registrech CBCB, CNCB, SOLUS a CRÚ se nesledují.

Ručení

Bohužel není možné v mimobankovních zdrojích najít nezajištěnou formu nebankovního krátkodobého úvěru.
Tímto zajištěním se v drtivé většině rozumí nemovitý majetek žadatele nebo jiné osoby, který je použit jako zajištění nebankovního krátkodobého úvěru tím, že je zatížen při realizaci zástavním právem ve prospěch investora. Nejčastěji je požadována hodnota majetku v dvojnásobné výši vůči požadované jistině nebankovního krátkodobého úvěru.
Takovým zajištěním může být:

 • rodinný dům či byt,
 • družstevní byt,
 • komerční nemovitost,
 • jakýkoli typ pozemku včetně lesa.

LTV

Pojem LTV vyjadřuje maximální výši jistiny nebankovního krátkodobého úvěru ve vztahu k tržní hodnotě nemovitosti. Běžně se tato hodnota pohybuje kolem 50%, v lepších lokalitách může jít individuálně až na 70%.
Více o LTV najdete zde.

Poplatky

Při realizaci jakéhokoli typu úvěru včetně nebankovního krátkodobého úvěru platí pravidlo žádných poplatků předem.

Zajištění úvěrů

Čerpání každého nejenom nebankovního krátkodobého úvěru znamená sjednání sjednání určité smluvní dokumentace a z titulu této dokumentace plnění závazků obou stran. Historie nás však naučila býti obezřetnými a důkladně kontrolovat jaká že je to smluvní dokumentace s našimi klienty sjednávána.
U produktů v naší nabídce nenajdete například nechvalně známou Rozhodčí doložku či jiné podobně nevýhodné části smluvní dokumentace.
Naši klienti sjednávají vždy úvěrovou a zástavní smlouvu, většinou vinkulaci pojistky a v určitých případech mimo zmíněného ještě Notářský zápis o přímé vykonatelnosti ale ten pouze v případě, že to situace přímo vyžaduje ale většinou není nezbytný.
Vždy je možné si smluvní dokumentaci vyžádat předem k prostudování či konzultaci s Vaším právním zástupcem.

Exekuce

Existence pravomocných exekučních řízení není překážkou pro realizaci nebankovního krátkodobého úvěru. Naopak jeho čerpání je často důvodem jejich existence.

Nezávazná žádost zcela zdarma

Máte v úmyslu čerpat nebankovní podnikatelský úvěr? Oslovily Vás informace, které zde uvádíme?

Nasimulujte si vpravo na naší kalkulačce Vaší splátku úvěru a vyplněním nezávazného formuláře pošlete Vaší poptávku.
Rádi se jí budeme zcela zdarma věnovat.


Mohlo by Vás Také zajímat

Úvěr pro firmy bez zajištění

Nebankovní provozní úvěr pro OSVČ/PO bez nutnosti zajištění nemovitostí až do výše 500.000,- Kč.

Faktoring pro každého

S naším faktoringem se Vaše podnikání stane tou opravdovou radostí.

Americká hypotéka Business

Nejlevnější nebankovní americká hypotéka s bonusovým programem úroku a bezkonkurečními podmínkami předčasného splacení.

Půjčka pro podnikatele

Dlouhodobé řešení firemních požadavků s nízkou úrokovou sazbou a bez povinnosti dokládat zbytečné údaje a dokumenty.

Krátkodobý úvěr

Rychlé peníze pro Vaše neočekávané potřeby bez ptaní, poplatků předem a sledování registrů.

Výkup nemovitosti

Nejvýhodnější nabídka na odkup Vaší nemovitosti - až za 80% její ceny.