Nebankovní úvěr na družstevní byt

Nebankovní úvěr lze úspěšně zajistit i Vaším družstevním bytem přesto, že nejste vedeni na jeho listu vlastnictví jako jeho vlastník.
Družstevní byt však nelze zajistit standardním zástavním právem, aplikovatelným v případě osobního vlastnictví nemovitosti.

Tato situace se docela dobře řeší pomocí zajišťovacího převodu užívacích práv k předmětnému bytu, kdy jsou tato užívací práva po dobu trvání splátkového kalendáře nebankovního úvěru v omezeném vlastnictví poskytovatel nebo jím určené osoby a po úplném uhrazení jsou automaticky převedena zpět na původního vlastníka.
Nebankovní úvěr zajištěný družstevním bytem je neúčelový, tedy jej lze použít jak na rekonstrukci, konsolidaci závazků, podnikatelské investice a další možné účely.
Nebankovní úvěr zajištěný družstevním bytem jako všechny naše ostatní produkty je zcela oproštěn od jakýchkoli poplatků před či při jeho zpracování.

Parametry úvěru na družstevní byt

Poskytovaná částka

Poskytovanou částkou nebankovního úvěru na družstevní byt se rozumí celková suma, která je v rámci úvěrové smlouvy poskytnuta žadateli, tedy požadovaná částka + náklady, spojené s realizací.
Tato částka je vyplácena buď na běžný bankovní účet žadatele nebo na jiné účty, dle jeho zadání (například úmor pohledávek předchozích věřitelů).
Jistina nebankovního úvěru na družstevní byt se vyplácí prakticky ihned, protože převod vlastnického práva k družstevnímu podílu velmi rychlý a nezapisuje se do katastru nemovitostí.

Typ splátky

Při návrhu parametrů nebankovního úvěru na družstevní byt se vždy snažíme splnit očekávání našich klientů a navrhnout takové řešení, které přesně splňuje očekávání a “pasuje” do interní ekonomiky žadatele.
nebankovního úvěru na družstevní byt lze očekávat tyto formy úmoru:

 • anuitní splátka – neboli splátky jistiny + úroku najednou. Anuitní splátka je charakteristická tím, že výše této splátky je pevná ale její dvě složky, úmor jistiny a úroku, se v průběhu splátkového kalendáře mění.
  Při aplikaci anuitní splátky se teoreticky výše úroku vypočítává se zůstatku jistiny z předchozího měsíce ve výši 1/12 ročního úroku. Anuitní splátka může mít periodu pouze měsíční. Velkou výhodou takového úročení je například odezva úroku v případě mimořádných splátek nebankovního úvěru na družstevní byt,
 • splátka přepočteného úroku – je taktéž po celou dobu splátkového kalendáře nebankovního úvěru na družstevní byt konstantní splátkou, při které je úrok vypočítán jako X krát úrok z výchozí dlužné jistiny, kdy X = počet let splátkového kalendáře. Tento úrok tedy nebere v úvahu již uhrazenou část dlužné jistiny ale je po celou dobu trvání splátkového kalendáře za každý rok stejně vysoký,
 • individuální typy splátek – jsou splátkové režimy, při kterých není úmor dluhu plněn pravidelně:
  • odklad splátky jistiny – klient hradí pouze měsíční úrok (cenu peněz) a jistinu vrací buď po částech v předem stanovených intervalech nebo na konci sjednané doby úvěru,
  • odklad splátky jistiny i úroku – klient hradí celý úvěr, tedy jistinu + úrok, na konci sjednané doby

Doba splatnosti

Dobou splatnosti nebankovního úvěru na družstevní byt se rozumí celkový časový úsek, po který klient půjčené prostředky úžívá a postupně je věřiteli vrací. Běžně je možné sjednat splatnost nebankovního úvěru na družstevní byt od 1 roku do 20 let.

Úroková sazba

Úroková sazba nebankovního úvěru na družstevní byt je asi tou nejdůležitější veličinou, která zajímá zájemce o tento typ financování jako první.
Tato hodnota se odvíjí od konkrétních parametrů úvěru:

 • kvality zajištění úvěru
 • historie žadatele
 • stavu jeho interní ekonomiky
 • existence exekucí
 • a dalších parametrů, které mohou ovlivnit výši úrokové sazby

Více o úrokové sazbě naleznete zde.

RPSN

RPSN neboli Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje celkovou úrokovou sazbu Vašeho nebankovního úvěru na družstevní byt včetně všech nákladů vynaložených pro jeho realizaci. Podrobně se problematice RPSN věnuje náš článek.

Požadované příjmy

Povinnost doložit příjmy žadatele nelze přesně specifikovat. Podnikatelské subjekty (OSVČ/Právnické osoby) nemají ze zákona povinnost své příjmy dokládat. Záleží tedy na konkrétním poskytovateli, parametrech a okolnostech jednotlivého případu a taktéž na kvalitě zajištění.

Registry

U řadu let se ukládají do registrů CBCB, CNCB a SOLUS informace o platební morálce klientů, všech jejich čerpaných produktech, realizovaných žádostech o úvěr apod. Stačí jít do jedné banky, tam vyplnit žádost o úvěr a jakmile je započeto zpracování této žádosti, objeví se tato informace v registru.
Stačí tedy mít více úvěrů nebo v minulosti negativní historii v registrech a úvěr se nekoná.
Nebankovní úvěr na družstevní byt, který by se choval jako bankovní by v podstatě neměl smysl a nenabízel by žadatelům nic víc, než už znají. Proto u tohoto produktu požadavky na doložení registrů nenajdete.

Zajištění nemovitostí

Bohužel není možné v mimobankovních zdrojích najít nezajištěnou formu nebankovního úvěru na družstevní byt.
Tímto zajištěním se našem případě rozumí byt v družstevním vlastnictví. Tedy byt, který ve vlastnictví bytového družstva a který si jeho uživatel (vlastník družstevního podílu) splácí ve formě úmoru anuity.
Určitou odchylkou od ostatních typů nemovitostí je vlastní aplikace zástavního práva, bez kterého by nebankovní úvěr na družstevní byt nebyl realizovatelný.
Protože vlastník takového bytu není uveden na Katastrálním úřadě, není možné úvěr zajistit běžnou zástavou. Jediným způsobem, jak takovou věc vyřešit je tvz. zajišťovací převod družstevního podílu na třetí osobu – věřitele. “Zajišťovací” znamená, že účelem převodu je zajištění určitého (většinou finančního) plnění a že Smlouva o zajišťovacím převodu obsahuje “Rozvazovací podmínku”, kterou je vždy zaplacení předem sjednaného finančního obnosu = vrácení úvěru. Pokud je tedy úvěr prokazatelně vrácen, už sama tato smlouva obsahuje spolehlivý nástroj na zrušení zajišťovacího převodu, tedy převedení družstevního podílu zpět na původního vlastníka.

LTV

Pojem LTV vyjadřuje maximální výši jistiny nebankovního úvěru na družstevní byt ve vztahu k tržní hodnotě nemovitosti. Běžně se tato hodnota pohybuje kolem 50%, v lepších lokalitách může jít individuálně až na 70%.
Více o LTV najdete zde.

Poplatky předem

Při realizaci jakéhokoli typu úvěru včetně nebankovního úvěru na družstevní byt platí pravidlo žádných poplatků předem.

Zajištění úvěru

Čerpání každého nejenom nebankovního úvěru na družstevní byt znamená sjednání sjednání určité smluvní dokumentace a z titulu této dokumentace plnění závazků obou stran. Historie nás však naučila býti obezřetnými a důkladně kontrolovat jaká že je to smluvní dokumentace s našimi klienty sjednávána.
U produktů v naší nabídce nenajdete například nechvalně známou Rozhodčí doložku či jiné podobně nevýhodné části smluvní dokumentace.
Naši klienti sjednávají vždy úvěrovou smlouvu a smlouvu o zajišťovacím převodu družstevního podílu, většinou vinkulaci pojistky a v určitých případech mimo zmíněného ještě Notářský zápis o přímé vykonatelnosti ale ten pouze v případě, že to situace přímo vyžaduje ale většinou není nezbytný.
Vždy je možné si smluvní dokumentaci vyžádat předem k prostudování či konzultaci s Vaším právním zástupcem.

Exekuce

Existuje-li u žadatele jedna nebo více pravomocných exekucí, nejsou překážkou pro realizaci nebankovního úvěru na družstevní byt.

Nezávazná žádost zcela zdarma

Máte v úmyslu čerpat nebankovní podnikatelský úvěr? Oslovily Vás informace, které zde uvádíme?

Nasimulujte si vpravo na naší kalkulačce Vaší splátku úvěru a vyplněním nezávazného formuláře pošlete Vaší poptávku.
Rádi se jí budeme zcela zdarma věnovat.


Mohlo by Vás Také zajímat

Nebankovní faktoring

S naším faktoringem se Vaše podnikání stane tou opravdovou radostí.

Americká hypotéka

Nejlevnější nebankovní americká hypotéka s bonusovým programem úroku a bezkonkurečními podmínkami předčasného splacení.

Konsolidační úvěr

Půjčka jako stvořená pro konsolidaci závazků bez prokazování zbytečností a bez poplatků předem.

Neúčelový úvěr

Bez zbytečného ptaní a prověřování Vašich historií je tento úvěr jako stvořený pro Vaše potřeby.

Úvěr na družstevní byt

Speciální typ půjčky na financování Vašich potřeb se zajištěním užívacím právem k družstevnímu podílu.

Podnikatelský úvěr

Dlouhodobé řešení firemních požadavků s nízkou úrokovou sazbou a bez povinnosti dokládat zbytečné údaje a dokumenty.

Krátkodobý úvěr

Rychlé peníze pro Vaše neočekávané potřeby bez ptaní, poplatků předem a sledování registrů.

Výkup nemovitosti

Nejvýhodnější nabídka na odkup Vaší nemovitosti - až za 80% její ceny.
×