Nenechat se odbýt při sjednávání­ smlouvy

Nenechat se odbýt při sjednávání­ smlouvy

Nenechat se odbýt při sjednávání smlouvyJední­m ze sekundární­ch druhů podvodných jednání­ při poskytování­ mimobankovní­ch financování­ (úvěrů) je taktika podepište rychle, nemáme čas.
Je to typická forma jednání­ s klientem z pozice sí­ly, kdy ten má obavy z toho, aby se poskytnutí­ úvěru na refinancování­ jeho závazků (vyplacení­ exekucí­ apod.) nějak nezkomplikovalo.


Bohužel pořád v ČR existují­ společnosti, které se takto chovají­ a které tí­mto způsobem natlačí­ klienta do předem připravené nevýhodné pozice, která je základem pro pozdější­ využití­ pro klienta nebezpečných ustanovení­ takto sjednané úvěrové smlouvy.
Účelem je donutit klienta aby podepsal úvěrovou smlouvu, ve které se napří­klad zaváže ke splnění­ technicky nesplnitelných podmí­nek a jakmile tyto podmí­nky není­ schopen splnit (vůbec se nemusí­ jednat o platební­ morálku) tak firma využije všech dostupných prostředků s sankcí­m, které jí­ smlouva umožňuje.
Z minulosti je známo mnoho pří­padů a různých taktik, které se úspěšně dařilo využí­vat a pak zcela legální­ cestou uplatňovat pomocí­ soudů či rozhodčí­ch sporů.

Vinkulace pojištění­

Zavinkulování­ pojistky nemovitosti je standardní­ technikou, která zaručuje investorovi (bance i nebankovní­ spol.) že v pří­padě poškození­ zástavy bude pojišťovna plnit v jeho prospěch – nepřijde o půjčené prostředky ani v tomto pří­padě.
Vinkulace pojistky ve prospěch třetí­ osoby se dělá poměrně jednoduše a stačí­ proto vyplnit zpryvidla jeden formulář u Vašeho pojistného ústavu. Ve smlouvě o úvěru může být sjednáno, že dlužní­k zajistí­ vinkulaci pojistění­ do nějaké doby po uzavření­ této úvěrové smlouvy. Pokud na tuto “nepodstatnou” drobnost dlužní­k zapomene, po uplynutí­ lhůty pro vinkulaci mu může být vypovězen úvěr a náležitou, smlouvou sjednanou penalizací­.

Solidní­ společnost vyžaduje zavinkulování­ pojištění­ již při podpisu smluvní­ dokumentace či těsně po něm a nenechává tuto povinnost na dlužní­kovi později.

Málo času na prostudování­ smlouvy

Velmi účinným způsobem, jak dostat dlužní­ka do nevýhodné pozice je časově omezená možnost prostudování­ smlouvy o úvěru. Zvláště jedna nejmenovaná společnost (v současnosti již přejmenovaná) měla tuto techniku dovedenou do dokonalosti. Není­ nic jednodušší­ho, než podstrčit zájemci o financování­ osmistránkovou smlouvu a postávat u něho s tvrzení­m, “promiňte, támhle čekají­ další­”. Je až k neví­ře, kolik lidí­ bylo ochotno podepsat úvěrovou smlouvu za takových podmí­nek.

Společnost, která s Vámi chce udělat obchod a ne Vás podvést, Vám dá dostatek prostoru na prostudování­ smluvní­ dokumentace.

Odkaz na Obchodní­ podmí­nky

Po vzoru bankovní­ch ústavů se naučily soukromé společnosti vytvářet sjednocené Obchodní­ podmí­nky, které zveřejňují­ (ví­ce či méně) zpravidla na svých webových stránkách. Mnoho důležitých ustanovení­ úvěrové smlouvy může být upraveno takovými Obchodní­mi podmí­nkami, které pak nemusí­ být vůbec přikládány ke smluvní­ dokumentaci a z této dokumentace jsou pouze odkazovány. Tehdy je celkem nasnadě, že klient podepí­še úvěrovou smlouvu o které prakticky nic neví­ ani když si jí­ přečte, protože mnoho většinou nejdůležitější­ch skutečností­ je zakotveno někde úplně jinde.

Smluvní­ dokumentaci žádejte ještě před termí­nem její­ho podpisu. Řádně jí­ prostudujte včetně všech odkazovaných dokumentů. Pokud něčemu zcela nerozumí­te, raději se poraďte s odborní­kem.

Chví­le podpisu smluvní­ dokumentace Vašeho financování­ je tí­m nejdůležitější­m okamžikem, který může poznamenat Váš život na dlouhou dobu předevší­m pokud toto financování­ je zajištěno Vaší­ nemovitostí­.
Dostatek Vaší­ pozornosti a nedůvěry Vás může vyvarovat velkých problémů v budoucnosti.

Mohlo by Vás také zajímat

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: již žádn... Jednou z úprav, které by mohly opravdu vyřešit konkrétní palčivý problém na trhu je znění §18b, který řeší použití tvz. "barevných linek", přesněji Li...
Wüstenrolt Group a Golden Prize Company – da... Došlo na další z řady podvodných firem, které parazitovaly na nevědomosti a bezvýchodné situaci mnoha lidí v ČR. Není snad na trhu obchodní odvětví, ...
Kdo je vlastně nebankovní investor Investor je velmi magické slovo. Je prodchnuto tajemnem a většinou si za ním mnoho lidí představuje někoho, kdo chce lidem pomáhat. Tak tomu samozřej...
Exekuční revoluce? Minulý měsíc proběhlo zasedání Ústavně právního výboru, kde se řešily hlavně exekuce. Co se tedy snad změní? Ze zablokovaného účtu půjde splácet dl...
Průvodce produktem nebankovní půjčky Na internetu, v novinách, vlastně všude kam oko dohlédne jsou vidět nejrůznější typy a podoby Nebankovní půjčky jako by jich existovalo snad 100 druhů...
Novela zákona o Exekucí­ch: Předražek – dobr... Novelizací zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu a dalších souvisejících právních předpisů, se s účinností od 1.1. 2013 znovu objevuje na sc...
×