Nenechat se odbýt při sjednávání­ smlouvy

Nenechat se odbýt při sjednávání­ smlouvy

Jední­m ze sekundární­ch druhů podvodných jednání­ při poskytování­ mimobankovní­ch financování­ (úvěrů) je taktika podepište rychle, nemáme čas.
Je to typická forma jednání­ s klientem z pozice sí­ly, kdy ten má obavy z toho, aby se poskytnutí­ úvěru na refinancování­ jeho závazků (vyplacení­ exekucí­ apod.) nějak nezkomplikovalo.


Bohužel pořád v ČR existují­ společnosti, které se takto chovají­ a které tí­mto způsobem natlačí­ klienta do předem připravené nevýhodné pozice, která je základem pro pozdější­ využití­ pro klienta nebezpečných ustanovení­ takto sjednané úvěrové smlouvy.
Účelem je donutit klienta aby podepsal úvěrovou smlouvu, ve které se napří­klad zaváže ke splnění­ technicky nesplnitelných podmí­nek a jakmile tyto podmí­nky není­ schopen splnit (vůbec se nemusí­ jednat o platební­ morálku) tak firma využije všech dostupných prostředků s sankcí­m, které jí­ smlouva umožňuje.
Z minulosti je známo mnoho pří­padů a různých taktik, které se úspěšně dařilo využí­vat a pak zcela legální­ cestou uplatňovat pomocí­ soudů či rozhodčí­ch sporů.

Vinkulace pojištění­

Zavinkulování­ pojistky nemovitosti je standardní­ technikou, která zaručuje investorovi (bance i nebankovní­ spol.) že v pří­padě poškození­ zástavy bude pojišťovna plnit v jeho prospěch – nepřijde o půjčené prostředky ani v tomto pří­padě.
Vinkulace pojistky ve prospěch třetí­ osoby se dělá poměrně jednoduše a stačí­ proto vyplnit zpryvidla jeden formulář u Vašeho pojistného ústavu. Ve smlouvě o úvěru může být sjednáno, že dlužní­k zajistí­ vinkulaci pojistění­ do nějaké doby po uzavření­ této úvěrové smlouvy. Pokud na tuto “nepodstatnou” drobnost dlužní­k zapomene, po uplynutí­ lhůty pro vinkulaci mu může být vypovězen úvěr a náležitou, smlouvou sjednanou penalizací­.

Solidní­ společnost vyžaduje zavinkulování­ pojištění­ již při podpisu smluvní­ dokumentace či těsně po něm a nenechává tuto povinnost na dlužní­kovi později.

Málo času na prostudování­ smlouvy

Velmi účinným způsobem, jak dostat dlužní­ka do nevýhodné pozice je časově omezená možnost prostudování­ smlouvy o úvěru. Zvláště jedna nejmenovaná společnost (v současnosti již přejmenovaná) měla tuto techniku dovedenou do dokonalosti. Není­ nic jednodušší­ho, než podstrčit zájemci o financování­ osmistránkovou smlouvu a postávat u něho s tvrzení­m, “promiňte, támhle čekají­ další­”. Je až k neví­ře, kolik lidí­ bylo ochotno podepsat úvěrovou smlouvu za takových podmí­nek.

Společnost, která s Vámi chce udělat obchod a ne Vás podvést, Vám dá dostatek prostoru na prostudování­ smluvní­ dokumentace.

Odkaz na Obchodní­ podmí­nky

Po vzoru bankovní­ch ústavů se naučily soukromé společnosti vytvářet sjednocené Obchodní­ podmí­nky, které zveřejňují­ (ví­ce či méně) zpravidla na svých webových stránkách. Mnoho důležitých ustanovení­ úvěrové smlouvy může být upraveno takovými Obchodní­mi podmí­nkami, které pak nemusí­ být vůbec přikládány ke smluvní­ dokumentaci a z této dokumentace jsou pouze odkazovány. Tehdy je celkem nasnadě, že klient podepí­še úvěrovou smlouvu o které prakticky nic neví­ ani když si jí­ přečte, protože mnoho většinou nejdůležitější­ch skutečností­ je zakotveno někde úplně jinde.

Smluvní­ dokumentaci žádejte ještě před termí­nem její­ho podpisu. Řádně jí­ prostudujte včetně všech odkazovaných dokumentů. Pokud něčemu zcela nerozumí­te, raději se poraďte s odborní­kem.

Chví­le podpisu smluvní­ dokumentace Vašeho financování­ je tí­m nejdůležitější­m okamžikem, který může poznamenat Váš život na dlouhou dobu předevší­m pokud toto financování­ je zajištěno Vaší­ nemovitostí­.
Dostatek Vaší­ pozornosti a nedůvěry Vás může vyvarovat velkých problémů v budoucnosti.

Mohlo by Vás také zajímat

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: zprostře... Novela zákona o spotřebitelských úvěrech se podívala též na již kritickou oblast zprostředkovatelských smluv uzavíraných v rámci zajištění požadovanéh...
Podvodné praktiky zprostředkovatelů 1. dí­l... Způsobů jak vydělat na lidské důvěřivosti či nevědomosti je nepřeberné množství­. I když se zaměří­me pouze na oblast zprostředkování­ půjček, najd...
Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: už žádné... V průběhu roku 2013 nabude účinnosti novela zákona o spotřebitelském úvěru č 145/2010 Sb. Rozhodli jsme se této události věnovat zvýšenou pozornost t...
Nebankovní americká hypotéka v roce 2015 Termín americká hypotéka je snad nejčastějším pojmem, se kterým se v nabídkách převážně nebankovních poskytovatelů a prodejců setkáváme. Skoro by se d...
Novela zákona o spořitelních družstvech č. 87/1995... Historie spořitelních družstev a záložen (lidově též kampeliček) sahá až do 50. let 19. století, kdy se o jejich zavedení zasazoval František Cyril Ka...
Wüstenrolt Group a Golden Prize Company – da... Došlo na další z řady podvodných firem, které parazitovaly na nevědomosti a bezvýchodné situaci mnoha lidí v ČR. Není snad na trhu obchodní odvětví, ...
×