Neúčelový nebankovní úvěr

Neúčelovým nebankovním úvěrem se rozumí úvěr, u kterého se nijak nesleduje použití půjčených finančních prostředků.
V mimobankovním financování nejsou úvěrové typy rozděleny tak striktně, jako v bankovním a jeden úvěrový typ může mít více vlastností, které by jej jinak výrazně odlišovaly.
Prakticky neustále se snažíme kombinovat různé parametry nebankovních úvěrů tak, aby co nejlépe splňovaly požadavky našich klientů a nabízely dobré, mnohdy i nejlepší, řešení jejich poptávek.

Neúčelový nebankovní úvěr je vhodný prakticky ke všem účelům použití od investic až po refinancování závazků včetně pravomocných exekučních řízení.

Parametry Neúčelového nebankovního úvěru

Poskytovaná částka

Poskytovanou částkou neúčelového nebankovního úvěru se rozumí celková suma, která je v rámci úvěrové smlouvy poskytnuta žadateli, tedy požadovaná částka + náklady, spojené s realizací.
Tato částka je vyplácena buď na běžný bankovní účet žadatele nebo na jiné účty, dle jeho zadání (například úmor pohledávek předchozích věřitelů).
Jistina neúčelového nebankovního úvěru se může vyplácet

 • na plombu – finanční prostředky jsou zasílání ihned po započetí vkladu zástavního práva na katastru nemovitostí (zpravidla následující pracovní den po podání návrhu na katastrální úřad),
 • po dokončení vkladu zástavního práva – se zasláním finančních prostředků se čeká na dokončení vkladu zástavního práva na nemovitost což trvá zpravidla 3 – 5 týdnů,
 • ve formě postupného plnění – kdy součástí úvěrové smlouvy je předpis plnění několika předem stanovených částí poskytované sumy v závislosti na čase

Typ splátky

Při návrhu parametrů neúčelového nebankovního úvěru se vždy snažíme splnit očekávání našich klientů a navrhnout takové řešení, které přesně splňuje očekávání a “pasuje” do interní ekonomiky žadatele.
U neúčelového nebankovního úvěru lze očekávat tyto formy úmoru:

 • anuitní splátka – neboli splátky jistiny + úroku najednou. Anuitní splátka je charakteristická tím, že výše této splátky je pevná ale její dvě složky, úmor jistiny a úroku, se v průběhu splátkového kalendáře mění.
  Při aplikaci anuitní splátky se teoreticky výše úroku vypočítává se zůstatku jistiny z předchozího měsíce ve výši 1/12 ročního úroku. Anuitní splátka může mít periodu pouze měsíční. Velkou výhodou takového úročení je například odezva úroku v případě mimořádných splátek neúčelového nebankovního úvěru,
 • splátka přepočteného úroku – je taktéž po celou dobu splátkového kalendáře nebankovního konsolidačního úvěru konstantní splátkou, při které je úrok vypočítán jako X krát úrok z výchozí dlužné jistiny, kdy X = počet let splátkového kalendáře. Tento úrok tedy nebere v úvahu již uhrazenou část dlužné jistiny ale je po celou dobu trvání splátkového kalendáře za každý rok stejně vysoký,
 • individuální typy splátek – jsou splátkové režimy, při kterých není úmor dluhu plněn pravidelně:
  • odklad splátky jistiny – klient hradí pouze měsíční úrok (cenu peněz) a jistinu vrací buď po částech v předem stanovených intervalech nebo na konci sjednané doby úvěru,
  • odklad splátky jistiny i úroku – klient hradí celý úvěr, tedy jistinu + úrok, na konci sjednané doby

Doba splatnosti

Dobou splatnosti neúčelového nebankovního úvěru se rozumí celkový časový úsek, po který klient půjčené prostředky úžívá a postupně je věřiteli vrací. Běžně je možné sjednat splatnost neúčelového nebankovního úvěru od 1 roku do 30 let.

Úroková sazba

Úroková sazba neúčelového nebankovního úvěru je asi tou nejdůležitější veličinou, která zajímá zájemce o tento typ financování jako první.
Tato hodnota se odvíjí od konkrétních parametrů úvěru:

 • kvality zajištění úvěru
 • historie žadatele (občan, FO)
 • stavu jeho interní ekonomiky
 • existence exekucí
 • a dalších parametrů, které mohou ovlivnit výši úrokové sazby

Více o úrokové sazbě naleznete zde.

RPSN

RPSN neboli Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje celkovou úrokovou sazbu Vašeho neúčelového nebankovního úvěru včetně všech nákladů vynaložených pro jeho realizaci. Podrobně se problematice RPSN věnuje náš článek.

Požadované příjmy

Povinnost doložit příjmy žadatele nelze přesně specifikovat. Podnikatelské subjekty (OSVČ/Právnické osoby) nemají ze zákona povinnost své příjmy dokládat. Záleží tedy na konkrétním poskytovateli, parametrech a okolnostech jednotlivého případu a taktéž na kvalitě zajištění.

Registry

U řadu let se ukládají do registrů CBCB, CNCB a SOLUS informace o platební morálce klientů, všech jejich čerpaných produktech, realizovaných žádostech o úvěr apod. Stačí jít do jedné banky, tam vyplnit žádost o úvěr a jakmile je započeto zpracování této žádosti, objeví se tato informace v registru.
Stačí tedy mít více úvěrů nebo v minulosti negativní historii v registrech a úvěr se nekoná.
Neúčelový nebankovní úvěr, který by se choval jako bankovní by v podstatě neměl smysl a nenabízel by žadatelům nic víc, než už znají. Proto u většiny našich produktů požadavky na doložení registrů nenajdete.

Zajištění nemovitostí

Bohužel není možné v mimobankovních zdrojích najít nezajištěnou formu neúčelového nebankovního úvěru.
Tímto zajištěním se v drtivé většině rozumí nemovitý majetek žadatele nebo jiné osoby, který je použit jako zajištění neúčelového nebankovního úvěru tím, že je zatížen při realizaci zástavním právem ve prospěch poskytovatele nebankovního financování. Nejčastěji je požadována hodnota majetku v dvojnásobné výši vůči požadované jistině neúčelového nebankovního úvěru.
Takovým zajištěním může být:

 • rodinný dům či byt,
 • družstevní byt,
 • komerční nemovitost,
 • jakýkoli typ pozemku včetně lesa.

LTV

Pojem LTV vyjadřuje maximální výši jistiny neúčelového nebankovního úvěru ve vztahu k tržní hodnotě nemovitosti. U produktu neúčelový nebankovní úvěr je LTV 50%.
Více o LTV najdete zde.

Poplatky předem

Při realizaci jakéhokoli typu úvěru včetně neúčelového nebankovního úvěru platí pravidlo žádných poplatků předem.

Zajištění úvěru

Čerpání každého nejenom neúčelového nebankovního úvěru znamená sjednání sjednání určité smluvní dokumentace a z titulu této dokumentace plnění závazků obou stran. Historie nás však naučila býti obezřetnými a důkladně kontrolovat jaká že je to smluvní dokumentace s našimi klienty sjednávána.
U produktů v naší nabídce nenajdete například nechvalně známou Rozhodčí doložku či jiné podobně nevýhodné části smluvní dokumentace.
Naši klienti sjednávají vždy úvěrovou a zástavní smlouvu, většinou vinkulaci pojistky a v určitých případech mimo zmíněného ještě Notářský zápis o přímé vykonatelnosti ale ten pouze v případě, že to situace přímo vyžaduje ale většinou není nezbytný.
Vždy je možné si smluvní dokumentaci vyžádat předem k prostudování či konzultaci s Vaším právním zástupcem.

Exekuce

Existuje-li u žadatele jedna nebo více pravomocných exekucí, nejsou překážkou pro realizaci neúčelového nebankovního úvěru.

Nezávazná žádost zcela zdarma

Máte v úmyslu čerpat nebankovní podnikatelský úvěr? Oslovily Vás informace, které zde uvádíme?

Nasimulujte si vpravo na naší kalkulačce Vaší splátku úvěru a vyplněním nezávazného formuláře pošlete Vaší poptávku.
Rádi se jí budeme zcela zdarma věnovat.


Mohlo by Vás Také zajímat

Nebankovní faktoring

S naším faktoringem se Vaše podnikání stane tou opravdovou radostí.

Americká hypotéka

Nejlevnější nebankovní americká hypotéka s bonusovým programem úroku a bezkonkurečními podmínkami předčasného splacení.

Konsolidační úvěr

Půjčka jako stvořená pro konsolidaci závazků bez prokazování zbytečností a bez poplatků předem.

Neúčelový úvěr

Bez zbytečného ptaní a prověřování Vašich historií je tento úvěr jako stvořený pro Vaše potřeby.

Úvěr na družstevní byt

Speciální typ půjčky na financování Vašich potřeb se zajištěním užívacím právem k družstevnímu podílu.

Podnikatelský úvěr

Dlouhodobé řešení firemních požadavků s nízkou úrokovou sazbou a bez povinnosti dokládat zbytečné údaje a dokumenty.

Krátkodobý úvěr

Rychlé peníze pro Vaše neočekávané potřeby bez ptaní, poplatků předem a sledování registrů.

Výkup nemovitosti

Nejvýhodnější nabídka na odkup Vaší nemovitosti - až za 80% její ceny.
×