Novela zákona o Exekucí­ch: Již Vám exekutor pejska nevezme

Novela zákona o Exekucí­ch: Již Vám exekutor pejska nevezme

Novela zákona o Exekucí­ch: Již Vám exekutor pejska nevezmeNovela exekučního řádu postihuje od termínu své účinnosti další z poměrně kontroverzních témat, kterým je zabavování domácích mazlíčků Exekutorem (či pověřeným vykonavatelem) při mobiliární exekuci.
Zabavování pejsků, kočiček či jiných domácích zvířat mělo často velký vliv na povinného, který byl pak ochoten udělat cokoli aby se se svým miláčkem opět shledal. Když vykonavatel zjistil, že dlužník nemá již žádné příjmy s disponibilní částkou k zabavení, majetky movité či nemovité, peníze na účtu či zkrátka jiné místa odkud by bylo možné exekuci uspokojit, často sáhl k zabavení věci či zvířete, na které byl dlužník citově vázán a pro které byl ochoten třeba i vyloupit obchod ve vedlejší ulici jen proto aby se exekuce zbavil a zvíře dostal zpět.

Není možné odsuzovat téměř jakýkoli mechanismus, který motivuje dlužníka k platbě pohledávky, nicméně vše má své meze.

Zákon na domácí mazlíčky pohlíží ve své podstatě jako na věci, které mají svou vyčíslitelnou hodnotu, tedy věci které se dají zpeněžit, tudíž zahrnout do zabavitelného majetku.

Zde je třeba vyzdvihnout snahu samotné Exekutorské komory, která společně s Ligou na ochranu zvířat usilovala o zákonnou změnu tohoto stavu.

Co tedy může exekutor zabavit

 • Veškerý nemovitý majetek vložením Nařízení exekuce, následně Exekučního příkazu k prodeji, volitelně ještě vložením Exekutorského zástavního práva
 • Částečně movitý majetek:
  1. Domácí elektroniku (televize, počítač, spotřebiče …), šperky a drahé kovy
  2. Dopravní prostředky
  3. Další předměty u kterých má důvod se domnívat že by mohly prodejem uhradit část pohledávky (sportovní náčiní, zájmové předměty, různé sbírky téměř čehokoli)
  4. Cenné papíry (akcie, dluhopisy, směnky apod.)
  5. Zvířata spadající do skupiny podnikatelské sféry (vyjma domácích mazlíčků prakticky vše)
 • Peníze
  1. Na běžných účtech
  2. Naspořené částky na stavebních spořeních či důchodových účtech
  3. Zabavitelnou část Vašeho příjmu z jakýchkoli legálních zdrojů
 • Pohledávky – vlastníte-li hodnotnou pohledávku s dobrou likviditou (někdo Vám dluží a je to kde vzít) tak i to může být zabaveno ve prospěch pohledávky

Co exekutor zabavit nemůže (či magické “neměl by”)

Berme to ve stejném pořadí.

 • Pokud je nemovitý majetek použitelný pro postupnou úhradu dluhu příjmem z jeho pronájmu, měl by exekutor v určitých případech zvážit tuto možnost místo velmi ztrátového prodeje dražbou.
 • Movitý majetek:
  1. Základní vybavení domácnosti (postele, stůl, židle, zařízení na přípravu a uchování potravin, pračku, základní vybavení dětského pokoje apod.). Pokud se v bytě povinného nachází movitý majetek, který patří jiné osobě, po prokázání jejího vlastnictví by měl exekutor tyto věci vyjmout z mobiliární exekuce.
  2. Dopravní prostředky – v případě, že se jedná o dopravní prostředky zajišťující příjem a tím i možný zdroj úmoru dluhů, měl by zvážit jejich ponechání.
  3. Domácí mazlíčky (běžné druhy zvířat – psa, kočku bez ohledu na jejich vyčíslitelnou hodnotu)
 • Peníze
  1. Na běžných účtech musí ponechávat prokázanou částku sociální potřebnosti (dříve bylo snažší pro exekutora zabavit všechny peníze přicházející na účet než mít zajištěnou pouze část z platu povinného)

 

Jak je vidno, určité věci se přeci jen trochu změnily. Z dřívějšího divokého západu, který v oblasti exekučního vymáhání vládl se přeci jenom stává alespoň trochu kultivované prostředí, ve které si nemohou vykonavatelé dělat co chtějí a jak to chtějí.

Je však trochu zvláštní, proč jsou velmi často určité skutečnosti které by bylo celkem snadné zákonné nařídit či zakázat nastavovány do roviny “neměl by” nebo “měl by”.

Mohlo by Vás také zajímat

Nenechat se odbýt při sjednávání­ smlouvy Jední­m ze sekundární­ch druhů podvodných jednání­ při poskytování­ mimobankovní­ch financování­ (úvěrů) je taktika podepište rychle, nemáme čas. Je ...
Co má obsahovat smlouva o úvěru Většina smluv uzavíraných z důvodu půjčky či úvěru podléhá zákonu č. 145/2010 Sb. (zákon o spotřebitelském úvěru) ve znění pozdějších předpisů, nemá v...
Novela zákona o Exekucí­ch: Inkasní­ společnosti u... Další zdařilou změnou kterou přináší novelizace je vyhrazení určitých pojmů souvisejících s pravomocnou exekuční činností. Jak už bývá u nás zvykem, ...
Půjčky které Vás nezničí V dnešní době existuje půjčka snad na všechno, není problém půjčit si na dům, nebo na auto, na dovolenou, nebo třeba i na koně. Ale co je dobré vědět,...
Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: již žádn... Jednou z úprav, které by mohly opravdu vyřešit konkrétní palčivý problém na trhu je znění §18b, který řeší použití tvz. "barevných linek", přesněji Li...
Novela zákona o Exekucí­ch: konec soudní­ch exekuc... Do konce roku 2012 bylo možné v pozici Věřitele zvolit, zda bude svou pohledávku vymáhat soudním výkonem rozhodnutí nebo zvolí Exekutorský úřad. Obě ...
×