Novela zákona o spořitelních družstvech č. 87/1995 Sb.

Novela zákona o spořitelních družstvech č. 87/1995 Sb.

Novela zákona o spořitelních družstvech č. 87/1995 Sb.Historie spořitelních družstev a záložen (lidově též kampeliček) sahá až do 50. let 19. století, kdy se o jejich zavedení zasazoval František Cyril Kampelík, jehož příjmení se stalo synonymem a mnohdy i součástí názvu vznikajících spořitelních družstev. První oficiálně založenou se stala roku 1858 Občanská záložna ve Valašimi. Jejich rozmach pokračoval v dalších letech takovým tempem, že v roce 1913 byl jejich počet vyšší než 5000.

Co je a jak funguje spořitelní družstvo

Družstvo, jak už napovídá jeho název, sdružuje určitou skupinu osob za určitým účelem. V případě Spořitelního družstva za účelem zhodnocení finančních prostředků.
Jeho členy jsou tedy v první řadě občané, kteří mu svěří své peníze k tomu, aby je zhodnotilo a vyplatilo roční výnos. Druhou skupinu členů tvoří zase osoby, které naopak takto vložené finanční prostředky čerpají ve formě nebankovních úvěrů za které platí úroky. Zisk z těchto úroků slouží k pokrytí výnosů vkladů členů a k ostatním nákladů, kteréspořitelní družstvo musí na svou činnost vynaložit.
Zjednodušeně si tedy spořitelní družstvo půjčí peníze od svých členů-vkladatelů a půjčí je svým členům-dlužníkům. Dá se tedy říci, že vklad finančních prostředků je jakousi alternativou ke zhodnocení peněz v bankách.

Je lepší spořitelní družstvo než banka?

Na tuto otázku není tak snadné odpovědět ani se jí nebudeme v tomto článku hlouběji zabývat. Obě instituce pracují s penězi vkladatelů jiným způsobem a nabízejí odlišné parametry, které mohou být vkladateli vnímány odlišným způsobem. Nejčastěji porovnávanými vlastnostmi jsou asi míry zhodnocení vkladů (úroky) a bezpečnost vložených investic.
Spořitelní družstva mají s bankami stovnatelnou bezpečnost vkladů, nicméně míra průměrného zhodnocení vkladů spořitelního družstva je proti bankám až několikanásobně vyšší. Dá se s úspěchem konstatovat, že zhodnocení finančních prostředků ve spořitelním družstvu je jako jedno z mála konvenčních forem zhodnocení schopno udržet, na rozdíl od bankovních ústavů, míru zisku nad úrovní inflace. Není težké uhodnout, že vyšší míra zhodnocení vkladů je trnem v oku bankovním domům a v duchu tohoto existuje určitý tichý tlak na eliminaci takového konkurenčního prostředí.

Čím se liší nabídky Spořitelních družstev od bank

Nabídky Spořitelních družstev se od zhodnocení v bankovních domech se liší především úrokem, kterým jsou svěřené finanční prostředky na termínovaných vkladech zhodnocovány.
Jak se úroky termínovaných vkladů spořitelních družstev a bank liší můžete sami vidět v následující tabulce. Tabulka obsahuje pouze příklady nejvyšších zhodnocení a pro sjednocení jsme zvolili stejnou výši vkladu na stejné období 5 let.
Údaje v tabulce jsou platné k datu vydání článku.

Spořitelní družstvo nebo bankaVkladProduktMax. úrok
D
r
u
ž
s
t
v
a
Náhled ANO Spořitelní družstvoANO spořitení družstvo200.000,-Termínovaný vklad3,6%
Náhled AKCENTA SDAKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo200.000,-Termínovaný vklad3,4%
Náhled CreditasZáložna CREDITAS, spořitelní družstvo200.000,-Termínovaný vklad3%
B
a
n
k
y
Náhled J-TJ & T BANKA, a.s.200.000,-Termínovaný vkladový účet pro klienty
privátního bankovnictví
2,65%
Náhled Evropsko Ruská bankaEvropsko-ruská banka, a.s.200.000,-ERB Termínovaný účet2,2%
Náhled Raiffeissen bankaRaiffeisenbank a.s.200.000,-eKonto Flexi s bonusem1,5%

Z tabulky je zřejmé, že spořitelní družstva dokáží vygenerovat vyšší zisk než nejvyšší nabídky bank, což v určité míře pro banky znaméná nebezpečí ztráty klienta, který se rozhodne jít za vyšším úrokem v takto konvenčním typu zhodnocení vkladů.

Opravdu pracují spořitelní družstva tak špatně nebo jsou důvody novelizace trochu jiné?

Oficiálně deklarovaným důvodem pro navrhované změny zákona o spořitelních družstvech je uvedení tohoto segmentu finančního trhu do souladu s požadavky Mezinárodního měnového fondu a principy World Council of Credits Unions společně.
Je jasné, že připravovaná novela zákona o spořitelních družstvech velmi důrazně zasáhne do jejich podnikání. Možná je omezí natolik, že jejich existence bude více méně nejistá.

Nechceme spekulovat o skutečných důvodech připravované novelizace zákona o spořitelních družstvech, proto jsme požádali čelní představitele dvou z nejvýznamnějších spořitelních družstev aby se k této situaci vyjádřili. Jejich vyjádření k tématu připravujeme a zveřejníme ho v podobě dalších článků v rámci několika dnů.

Vývoj novely zákona o spořitelních družstvech je možné sledovat na webové adrese https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9HZGTLGV.

Mohlo by Vás také zajímat

Novela zákona o Exekucí­ch: Slučování­ exekucí... Tento díl začněme jedním mediálně známým případem, který si můžete přečíst zde. Článek popisuje řekněme trochu extrémní situaci, kdy bylo na osobu za...
Historie půjčky Potřeba půjčovat si je stará jako lidstvo samo, možná i pralidé si půjčovali své nástroje výměnou za jídlo nebo kožichy. Víte, jak se měnil trend půjč...
Novela zákona o Exekucí­ch: Exekutor již nemůže uz... Jednou z velmi podstatných úprav rozsahu činnosti Exekutorských úřadů, vyplývají­cí­ z novely exekuční­ho řádu, je omezení­ jejich dří­vější­ho sepiso...
Novela zákona o Exekucí­ch: Předražek – dobr... Novelizací zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu a dalších souvisejících právních předpisů, se s účinností od 1.1. 2013 znovu objevuje na sc...
Co smí­ a nesmí exekutor zabavit O právech a nárocích povinných v pravomocné exekuci se toho nikdy moc nenapsalo. Obecný názor vyplývá z ryze českého "z cizího krev neteče", tak proč...
Novela zákona o Exekucí­ch: už žádné soukromé účty... Dnem 1.1.2013 vstoupila v platnost novelizace zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti(exekuční řád). Pokusíme se v několika...
×