Novela zákona o spořitelních družstvech č. 87/1995 Sb.

Bybobo

Novela zákona o spořitelních družstvech č. 87/1995 Sb.

Novela zákona o spořitelních družstvech č. 87/1995 Sb.Historie spořitelních družstev a záložen (lidově též kampeliček) sahá až do 50. let 19. století, kdy se o jejich zavedení zasazoval František Cyril Kampelík, jehož příjmení se stalo synonymem a mnohdy i součástí názvu vznikajících spořitelních družstev. První oficiálně založenou se stala roku 1858 Občanská záložna ve Valašimi. Jejich rozmach pokračoval v dalších letech takovým tempem, že v roce 1913 byl jejich počet vyšší než 5000.

Co je a jak funguje spořitelní družstvo

Družstvo, jak už napovídá jeho název, sdružuje určitou skupinu osob za určitým účelem. V případě Spořitelního družstva za účelem zhodnocení finančních prostředků.
Jeho členy jsou tedy v první řadě občané, kteří mu svěří své peníze k tomu, aby je zhodnotilo a vyplatilo roční výnos. Druhou skupinu členů tvoří zase osoby, které naopak takto vložené finanční prostředky čerpají ve formě nebankovních úvěrů za které platí úroky. Zisk z těchto úroků slouží k pokrytí výnosů vkladů členů a k ostatním nákladů, kteréspořitelní družstvo musí na svou činnost vynaložit.
Zjednodušeně si tedy spořitelní družstvo půjčí peníze od svých členů-vkladatelů a půjčí je svým členům-dlužníkům. Dá se tedy říci, že vklad finančních prostředků je jakousi alternativou ke zhodnocení peněz v bankách.

Je lepší spořitelní družstvo než banka?

Na tuto otázku není tak snadné odpovědět ani se jí nebudeme v tomto článku hlouběji zabývat. Obě instituce pracují s penězi vkladatelů jiným způsobem a nabízejí odlišné parametry, které mohou být vkladateli vnímány odlišným způsobem. Nejčastěji porovnávanými vlastnostmi jsou asi míry zhodnocení vkladů (úroky) a bezpečnost vložených investic.
Spořitelní družstva mají s bankami stovnatelnou bezpečnost vkladů, nicméně míra průměrného zhodnocení vkladů spořitelního družstva je proti bankám až několikanásobně vyšší. Dá se s úspěchem konstatovat, že zhodnocení finančních prostředků ve spořitelním družstvu je jako jedno z mála konvenčních forem zhodnocení schopno udržet, na rozdíl od bankovních ústavů, míru zisku nad úrovní inflace. Není težké uhodnout, že vyšší míra zhodnocení vkladů je trnem v oku bankovním domům a v duchu tohoto existuje určitý tichý tlak na eliminaci takového konkurenčního prostředí.

Čím se liší nabídky Spořitelních družstev od bank

Nabídky Spořitelních družstev se od zhodnocení v bankovních domech se liší především úrokem, kterým jsou svěřené finanční prostředky na termínovaných vkladech zhodnocovány.
Jak se úroky termínovaných vkladů spořitelních družstev a bank liší můžete sami vidět v následující tabulce. Tabulka obsahuje pouze příklady nejvyšších zhodnocení a pro sjednocení jsme zvolili stejnou výši vkladu na stejné období 5 let.
Údaje v tabulce jsou platné k datu vydání článku.

Spořitelní družstvo nebo bankaVkladProduktMax. úrok
D
r
u
ž
s
t
v
a
Náhled ANO Spořitelní družstvoANO spořitení družstvo200.000,-Termínovaný vklad3,6%
Náhled AKCENTA SDAKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo200.000,-Termínovaný vklad3,4%
Náhled CreditasZáložna CREDITAS, spořitelní družstvo200.000,-Termínovaný vklad3%
B
a
n
k
y
Náhled J-TJ & T BANKA, a.s.200.000,-Termínovaný vkladový účet pro klienty
privátního bankovnictví
2,65%
Náhled Evropsko Ruská bankaEvropsko-ruská banka, a.s.200.000,-ERB Termínovaný účet2,2%
Náhled Raiffeissen bankaRaiffeisenbank a.s.200.000,-eKonto Flexi s bonusem1,5%

Z tabulky je zřejmé, že spořitelní družstva dokáží vygenerovat vyšší zisk než nejvyšší nabídky bank, což v určité míře pro banky znaméná nebezpečí ztráty klienta, který se rozhodne jít za vyšším úrokem v takto konvenčním typu zhodnocení vkladů.

Opravdu pracují spořitelní družstva tak špatně nebo jsou důvody novelizace trochu jiné?

Oficiálně deklarovaným důvodem pro navrhované změny zákona o spořitelních družstvech je uvedení tohoto segmentu finančního trhu do souladu s požadavky Mezinárodního měnového fondu a principy World Council of Credits Unions společně.
Je jasné, že připravovaná novela zákona o spořitelních družstvech velmi důrazně zasáhne do jejich podnikání. Možná je omezí natolik, že jejich existence bude více méně nejistá.

Nechceme spekulovat o skutečných důvodech připravované novelizace zákona o spořitelních družstvech, proto jsme požádali čelní představitele dvou z nejvýznamnějších spořitelních družstev aby se k této situaci vyjádřili. Jejich vyjádření k tématu připravujeme a zveřejníme ho v podobě dalších článků v rámci několika dnů.

Vývoj novely zákona o spořitelních družstvech je možné sledovat na webové adrese https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9HZGTLGV.

Publikovali jsme pro Vás

About the author

bobo administrator