Parametry Půjčky pro podnikatele podrobně

Vlastnosti půjčky pro podnikatele podrobně

Nebankovní půjčka pro podnikatele má potenciál rovnocenně či mnohdy i lépe vyřešit finanční poptávku podnikatelských subjektů, které své potřeby nemohou nebo nechtějí realizovat v bankovním systému.
Proti bankovním alternativám je půjčka pro podnikatele v mnoha případech rychlejší a dokáže lépe reagovat na požadavky, spojené s individuálními parametry žádající společnosti.

Parametry půjčky pro podnikatele

(zpět na seznam parametrů)

Poskytovaná částka

Poskytovanou částkou půjčky pro podnikatele se rozumí celková suma, která je v rámci úvěrové smlouvy poskytnuta žadateli, tedy požadovaná částka + náklady, spojené s realizací.
Tato částka je vyplácena buď na běžný bankovní účet žadatele nebo na jiné účty, dle jeho zadání (například úmor pohledávek předchozích věřitelů).
Jistina půjčky pro podnikatele se může vyplácet

 • na plombu – finanční prostředky jsou zasílání ihned po započetí vkladu zástavního práva na katastru nemovitostí (zpravidla následující pracovní den po podání návrhu na katastrální úřad),
 • po dokončení vkladu zástavního práva – se zasláním finančních prostředků se čeká na dokončení vkladu zástavního práva na nemovitost což trvá zpravidla 3 – 5 týdnů,
 • ve formě postupného plnění – kdy součástí úvěrové smlouvy je předpis plnění několika předem stanovených částí poskytované sumy v závislosti na čase

V drtivé většině případů jsou peníze zasílány na účet po zápisu plomby.
(zpět na seznam parametrů)

Typ splátky

Při návrhu půjčky pro podnikatele se vždy snažíme splnit očekávání našich klientů a navrhnout takové řešení, které přesně splňuje očekávání a “pasuje” do podnikatelského modelu a Cash-Flow žadatele.
U půjčky pro podnikatele lze očekávat tyto formy úmoru:

 • anuitní splátka – neboli splátky jistiny + úroku najednou. Anuitní splátka je charakteristická tím, že výše této splátky je pevná ale její dvě složky, úmor jistiny a úroku, se v průběhu splátkového kalendáře mění.
  Při aplikaci anuitní splátky se teoreticky výše úroku vypočítává se zůstatku jistiny z předchozího měsíce ve výši 1/12 ročního úroku. Anuitní splátka může mít periodu měsíce, čtvrtletí, pololetí či roku. Velkou výhodou takového úročení je například odezva úroku v případě mimořádných splátek půjčky pro podnikatele,
 • splátka přepočteného úroku – je taktéž po celou dobu splátkového kalendáře produktu půjčka pro podnikatele konstantní splátkou, při které je úrok vypočítán jako X krát úrok z výchozí dlužné jistiny, kdy X = počet let splátkového kalendáře. Tento úrok tedy nebere v úvahu již uhrazenou část dlužné jistiny ale je po celou dobu trvání splátkového kalendáře za každý rok stejně vysoký,
 • individuální typy splátek – jsou splátkové režimy, při kterých není úmor dluhu plněn pravidelně:
  • odklad splátky jistiny – klient hradí pouze měsíční úrok (cenu peněz) a jistinu vrací buď po částech v předem stanovených intervalech nebo na konci sjednané doby úvěru,
  • odklad splátky jistiny i úroku – klient hradí celý úvěr, tedy jistinu + úrok, na konci sjednané doby

(zpět na seznam parametrů)

Doba splatnosti

Dobou splatnosti půjčky pro podnikatele se rozumí celkový časový úsek, po který klient půjčené prostředky úžívá a postupně je věřiteli vrací. Běžně je možné sjednat splatnost od 1 měsíce až po 20 let. (zpět na seznam parametrů)

Úroková sazba

Úroková sazba půjčky na podnikání je asi tou nejdůležitější veličinou, která zajímá zájemce o tento typ financování jako první.
Tato hodnota se odvíjí od konkrétních parametrů úvěru:

 • kvality zajištění úvěru
 • historie žadatele (FO, PO)
 • stavu jeho Cash-Flow a závazků
 • existence exekucí
 • a dalších parametrů, které mohou ovlivnit výši úrokové sazby

Více o úrokové sazbě naleznete zde. (zpět na seznam parametrů)

Požadované příjmy

Nebankovní podnikatelská půjčka nepodléhá zákonu o spotřebitelských úvěrech, tedy není nezbytně nutné u něho prokazovat příjmy žadatele. Toto však neplatí paušálně a hlavně u vyšších částech je nějaká forma prokázání schopností splácet většinou vyžadována. Ale forma prokázání příjmů je mnohem širší, než jak je zvykem u bankovních řešení. Mimo běžných forem, jako jsou daňová přiznání + rozvahy a výkazy je možné prokázat příjmy podnikatelského subjektu například obratem na účtu a dalšími variantami dle možností a schopností žadatele.
Pře výše uvedené však platí, že v případě kvalitní zástavy je možné poskytnout půjčku pro podnikatele i zcela bez prokazování příjmů, pokud žadatel akceptuje trochu vyšší úrokovou sazbu (8% a výše). (zpět na seznam parametrů)

Požadované podklady

U každého úvěrového případu, který kdy byl realizován, bylo třeba doložit podklady, ověřující deklarované informace. Nejinak je tomu i u nás.
Protože prakticky neexistují dva identické případy (v podnikatelské sféře dvojnásob), není ani možné jakkoli standardizovat přesný seznam podkladů, které je třeba doložit pro úspěšnou realizaci Vašeho financování.
V každém případě se snažíme své klienty nezatěžovat dodáváním podkladů více, než je nezbytné. (zpět na seznam parametrů)

Registry

Už řadu let se ukládají do registrů CBCB, CNCB, SOLUS a CRÚ informace o platební morálce klientů, všech jejich čerpaných produktech, realizovaných žádostech o úvěr apod. Stačí jít do jedné banky, tam vyplnit žádost o úvěr a jakmile je započeto zpracování této žádosti, objeví se tato informace v registru.
Stačí tedy mít více úvěrů nebo v minulosti negativní historii v registrech a úvěr se nekoná.
Půjčka pro podnikatele, která by se chovala jako bankovní by v podstatě neměla smysl a nenabízela by žadatelům nic víc, než už znají. Proto u většiny našich produktů požadavky na doložení registrů nenajdete. (zpět na seznam parametrů)

Zajištění nemovitostí

Až na několik výjimek, z kterých lze jen minimum považovat za dobré řešení, není možné v mimobankovních zdrojích najít nezajištěnou formu půjčky pro podnikatele.
Tímto zajištěním se v drtivé většině rozumí nemovitý majetek žadatele nebo jiné osoby, který je použit jako zajištění půjčky pro podnikatele tím, že je zatížen při realizaci zástavním právem ve prospěch poskytovatele nebankovního financování. Nejčastěji je požadována hodnota majetku v dvojnásobné výši vůči požadované jistině nebankovního podnikatelského úvěru.
Takovým zajištěním může být:

 • rodinný dům či byt,
 • družstevní byt,
 • komerční nemovitost,
 • jakýkoli typ pozemku včetně lesa.

(zpět na seznam parametrů)

LTV

Pojem LTV vyjadřuje maximální výši jistiny půjčky pro podnikatele ve vztahu k tržní hodnotě nemovitosti. Běžně se tato hodnota pohybuje kolem 60%, v lepších lokalitách může jít individuálně až na 70%.
Více o LTV najdete zde. (zpět na seznam parametrů)

Poplatky předem

Při realizaci jakéhokoli typu úvěru včetně nebankovní půjčky pro podnikatele platí pravidlo žádných poplatků předem. (zpět na seznam parametrů)

Zajištění úvěru

Čerpání každé nejenom nebankovní podnikatelské půjčky znamená sjednání sjednání určité smluvní dokumentace a z titulu této dokumentace splnění závazků obou stran. Historie nás však naučila býti obezřetnými a důkladně kontrolovat jaká že je to smluvní dokumentace s našimi klienty sjednávána.
U produktů v naší nabídce nenajdete například nechvalně známou Rozhodčí doložku či jiné podobně nevýhodné části smluvní dokumentace, které by Vám mohly okleštit Vaše práva.
Naši klienti sjednávají vždy smlouvu o půjčce a zástavní smlouvu, většinou vinkulaci pojistky a v určitých případech mimo zmíněného ještě Notářský zápis o přímé vykonatelnosti ale ten pouze v případě, že to situace přímo vyžaduje.
Vždy je možné si smluvní dokumentaci vyžádat předem k prostudování či konzultaci s Vaším právním zástupcem. (zpět na seznam parametrů)

Exekučně vymáhané závazky

Exekuce jsou fenoménem posledního desetiletí a běžně se stává, že jimi mohou být postihnuty i podnikatelské subjekty. V takovém případě sice zjišťujeme důvody vzniku exekučních řízení, ale jejich existence ve většině případů není překážkou (do určité míry) čerpání nebankovní půjčky pro podnikatele. (zpět na seznam parametrů)

Pro koho je podnikatelská půjčka určena?

Produkt je koncipován jako podnikatelský, takže jej může čerpat v podstatě podnikatelský subjekt jakéhokoli charakteru, včetně méně obvyklých forem jako Spolek, Nadace apod. V několika případech jsme již řešili i poptávky Obecního a Městského úřadu. (zpět na seznam parametrů)

Nezávazná žádost zcela zdarma

Máte v úmyslu čerpat nebankovní podnikatelský úvěr? Oslovily Vás informace, které zde uvádíme?

Nasimulujte si vpravo na naší kalkulačce Vaší splátku půjčky a vyplněním nezávazného formuláře pošlete Vaší poptávku.
Rádi se jí budeme zcela zdarma věnovat.