Podmínky pro splnění bonusu americké nebankovní hypotéky Business

Podmínky pro splnění bonusu americké nebankovní hypotéky Business

Možnost získání bonusu v podobě bonusového splátkového kalendáře naší nebankovní americké hypotéky má každý klient, který se rozhodl tuto hypotéku čerpat a kterému byla poskytnuta.

Znázornění bonusové úspory na splátce


Pro získání nároku na bonus je však nutno splnit následující podmínky:

  • Úvěrová smlouva musí být uzavřena na dobu minimálně 6 let
  • Klient se nesmí ocitnout v prodlení s měsíční splátkou déle než maximálně o jeden den

Pokud klient tyto podmínky splní, bude jeho splátka snižována dle simulace.

Ztráta nároku na bonus nebankovní americké hypotéky

Bonus splátek je vyplácen zálohově.
Pro úspěšnou aplikaci bonusové splátky naší americké nebankovní hypotéky je nutno dodržet všechny závazky, které jsou uvedeny ve Smlouvě o úvěru a to včetně předepsané doby splatnosti.
Jakýmkoli předčasným splacením (refinancováním, zesplatněním apod.) klient ztrácí nárok na  bonusové splátky a to od samého vzniku tohoto nároku.

Co se stane, když se zpozdím se splátkou

Bonus je nutno chápat jako odměnu, kterou poskytovatel nebankovní americké hypotéky ocení výbornou platební morálku klienta. Pokud však klient výbornou platební morálku ztratí, ztrácí i právo na dosažený bonus.

Co znamená termín Zpoždění

Zpožděním splátky se rozumí součet všech zpoždění splátek za celý splátkový kalendářní rok.

Příklad:
Pokud bude mít klient na každé splátce zpoždění o dva dny, je celkové zpoždění za kalendářní rok 24 dnů. Tedy 2 x 12 = 24.

Zpoždění 2 až 29 dnů.

Pokud klient dosáhne zpoždění o více než 1 den a méně než 30 dnů,  tak v následujícím roce, ve kterém by měl nárok na další snížení splátky, zůstává na splátce předchozí – neklesne na další úroveň.
Jestliže následující rok klient udrží podmínky pro udržení bonusu, získá další slevu na splátce.

Zpoždění o více než 29 a méně než 90 dnů

V takovém případě se klient vrací na základní splátku bez bonusů. Pokud následující rok splní podmínky pro získání bonusu, vrací se na již dosaženou úroveň bonusu.

Zpoždění o 90 a více dnů

Klient, který dosáhne zpoždění o 90 a více dnů, ztrácí jednorázově nárok na bonus a do konce splátkového kalendáře platí základní splátku v plné výši.
V tomto případě již není možný návrat na dřívější bonusové slevy.

Bonusovou splátku je nutné chápat jako odměnu poskytovatele za výbornou platební morálku

Líbí se Vám naše neuvěřitelná možnost snížení úroku na téměř polovinu? Tak nečekejte a využijte našich služeb prostřednictvím nezávazného formuláře.

Mohlo by Vás také zajímat

Dlouhodobý nebankovní podnikatelský úvěr Dlouhodobý nebankovní podnikatelský úvěr má potenciál rovnocenně či mnohdy i lépe vyřešit finanční poptávku podnikatelských subjektů, které své potřeb...
Loan to value (LTV) Jedním z nejpodstatnějších parametrů při posuzování nebankovního zajištěného úvěru je LTV neboli Loan To Value. Termín Loan to value v překladu zname...
Vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr Posuzovací postupy jsou u různých poskytovatelů trochu odlišné, ale dají se sjednotit do následujících kroků: Ověření informací v poptávce Tel...
Úroková sazba Úroková sazba je patrně nejdůležitějším technickým parametrem každého finančního úvěrového produktu. Triviálně řečeno v podstatě vyjadřuje cenu peněz ...
Jak postupovat při neoprávněném zabavení­ věci exe... Odpověď na otázku "Jak se mám bránit, když mi exekutor neoprávněně něco vezme" je jednou z nejčastěji vyhledávaných již po několik let. Přestože by s...
Novela zákona o Exekucí­ch: Předražek – dobr... Novelizací zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu a dalších souvisejících právních předpisů, se s účinností od 1.1. 2013 znovu objevuje na sc...
×