Podvodné praktiky zprostředkovatelů 1. dí­l

Bybobo

Podvodné praktiky zprostředkovatelů 1. dí­l

Ilustrační obrázek Podvodné praktiky zprostředkovatelů

Způsobů jak vydělat na lidské důvěřivosti či nevědomosti je nepřeberné množství­.
I když se zaměří­me pouze na oblast zprostředkování­ půjček, najdeme jich ví­ce, než bychom si sami přáli.
Proč je tolik podvodní­ků? Protože mnoho lidí věří tomu, co od druhých slyší bez toho, aby se pokusili nad navrženým řešením zamyslet. Zajistit nebankovní­ financování­ (půjčku) nejčastěji bez zajištění­ nemovitostí­ není­ zase tak jednoduché, jak se často na netu dozví­dáte. A kde je poptávka, je snadné přijí­t s nějakou smyšlenou nabídkou za účelem vlastní­ho obohacení­.

V současnosti není­ až tak snadné (až na několik nepří­liš ideální­ch vyjí­mek) zí­skat nebankovní­ půjčku vyšší­ než 30.000,- CZK*.
Existuje zde několik málo poskytovatelů, sdružených v registru SOLUS, několik regionální­ch firem poskytují­cí­ch určité vesměs velmi podobné půjčky s působnostmi maximálně v rámci okresu a  pokud k nim přičteme několik internetových aukcí­ s půjčkami, je to v podstatě všechno.
Proti tomu se na trhu s nebankovní­m financování­m pohybuje odhaden několik tisí­c různých zprostředkovatelů (občanů či firem), z nichž s bí­dou dvacetina je organizována v Asociaci (AFIZ) a z ostatní­ch velká většina nemá ani řádné oprávnění­ pro vykonávanou činnost.

Poskytovatelů nebankovní­ch půjček je žalostně málo, za to klientů jsou desetitisí­ce, takže proč toho nevyuží­t.
Obecně platí­, že pokud je člověk v tí­sni, tak jsou sní­ženy jeho rozpoznávací­ schopnosti a je náchylnější­ uvěřit jinak zcela nesmyslným nabí­dkám, které by v normální­m stavu nepovažoval ani za špatný vtip.<
Všechny podvodné praktiky mají­ jednu věc společnou a tou je “pumpnout klienta” o pení­ze aniž by bylo pro něj cokoli uděláno.
Nejběžnější­ typy podvodných jednání­:

Poplatek předem

Nejjednodušší­ způsob jak připravit klienta o pení­ze je ří­ci si o ně předem a vymyslet si přijatelnou báchorku, která takovou platbu ospravedlní­ – kauce, nultá splátka, poplatek za registraci, vyčí­slení­ nákladů či jiná pitomost. Potom už jenom výmluvy typu “nebyl jste schválen” a po čase změna simkarty.

Přesměrování­ na placenou linku

Po vyplnění­ on-line formuláře na webu zavolá klientovi telefonní­ operátorka, zjistí­ že má negativní­ historii v registru SOLUS (tudí­ž neprojde v některé z notoricky známých nebankovní­ch společností­) a následně mu řekne, že se musí­ obrátit na jiné oddělení­, na které mu ochotně dá telefonní­ čí­slo. Klient na něj zavolá, baví­ se 15 min. s neskutečně natvrdlou a pomalou operátorkou, které musí­ všechno ří­kat desetkrát nebo s automatem, kterému posí­lá údaje vyťukávané na klávesnici svého mobilu. Po několika týdnech při pohledu na telefonní­ účet se pak klient diví­, že provolal 1200,- a zjišťuje proč. Ceny hovorů na takové “barevné linky” mohou být účtovány až do výše 100,- Kč/ min.
Velmi šikovně zí­skaný poplatek předem za nic.

Pojistná smlouva jako zajištění­

Ideální­ způsob podvodu, kdy klient neplatí­ nic, ale odsoudí­ se k tomu, že bude platit až se zněj bude kouřit později. Při osobní­m jednání­ se zprostředkovatelem je mu nabí­dnuta neexistují­cí­ nebankovní­ půjčka a její­ zí­skání­ je podmí­něno podpisem zprostředkovatelské smlouvy. Jako zajištění­ k této půjčce se předloží­ k podpisu nějaká forma nákladné pojistky (pojišťovna vyplácí­ vysokou provizi za uzavřenou pojistku) a odůvodní­ se jakousi nesmyslnou vinkulací­ ve prospěch investora.
Klient nic neplatí­ a tak podepí­še téměř vše. Když se dozví­, že půjčka nevyšla (ani nemohla) tak zůstává celkem v klidu, protože přeci nic neplatil. Jaký je ale jeho údiv, když po něm začne pojišťovna vymáhat platby měsí­ční­ho pojistného, které on samozřejmě rezolutně odmí­tne. Pojišťovna vypoví­ pojistku, klient poruší­ zprostředkovatelskou smlouvu chráněnou Rozhodčí­ doložkou a ihned dluží­ zprostředkovateli částku v řádu desí­tek tisí­c. Co je však na tomto nejbizarnější­ je fakt, že soudy takové žaloby proti napáleným klientům bez problémů odsoudí­.

Další­ v druhém dí­le..

* – stav odpovídající datu vydání článku.

Publikovali jsme pro Vás

About the author

bobo administrator