Podvodné praktiky zprostředkovatelů 1. dí­l

Podvodné praktiky zprostředkovatelů 1. dí­l

Ilustrační obrázek Podvodné praktiky zprostředkovatelů

Způsobů jak vydělat na lidské důvěřivosti či nevědomosti je nepřeberné množství­.
I když se zaměří­me pouze na oblast zprostředkování­ půjček, najdeme jich ví­ce, než bychom si sami přáli.
Proč je tolik podvodní­ků? Protože zajistit nebankovní­ financování­ (půjčku) nejčastěji nez zajištění­ nemovitostí­ není­ zase tak jednoduché, jak se často na netu dozví­dáte. A kde je poptávka, je snadné přijí­t s nějakou smyšlenou verzí­ za účelem vlastní­ho obohacení­.

V současnosti není­ až tak snadné (až na několik nepří­liš ideální­ch vyjí­mek) zí­skat nebankovní­ půjčku vyšší­ než 30.000,- CZK.
Existuje zde několik málo poskytovatelů, sdružených v registru SOLUS, několik regionální­ch firem poskytují­cí­ch určité vesměs velmi podobné půjčky s působnostmi maximálně v rámci okresu a  pokud k nim přičteme několik internetových aukcí­ s půjčkami, je to v podstatě všechno.
Proti tomu se na trhu s nebankovní­m financování­m pohybuje odhaden několik tisí­c různých zprostředkovatelů (občanů či firem), z nichž s bí­dou dvacetina je organizována v Asociaci (AFIZ) a z ostatní­ch velká většina nemá ani řádné oprávnění­ pro vykonávanou činnost.

Poskytovatelů nebankovní­ch půjček je žalostně málo, za to klientů jsou desetitisí­ce, takže proč toho nevyuží­t.
Obecně platí­, že pokud je člověk v tí­sni, tak jsou sní­ženy jeho rozpoznávací­ schopnosti a je náchylnější­ uvěřit jinak zcela nesmyslným nabí­dkám, které by v normální­m stavu nepovažoval ani za špatný vtip.<
Všechny podvodné praktiky mají­ jednu věc společnou a tou je “pumpnout klienta” o pení­ze aniž by bylo pro něj cokoli uděláno.


Nejběžnější­ typy podvodných jednání­:

Poplatek předem

Nejjednodušší­ způsob jak připravit klienta o pení­ze je ří­ci si o ně předem a vymyslet si přijatelnou báchorku, která takovou platbu ospravedlní­ – kauce, nultá splátka, poplatek za registraci, vyčí­slení­ nákladů či jiná pitomost. Potom už jenom výmluvy typu “nebyl jste schválen” a po čase změna simkarty.

Přesměrování­ na placenou linku

Po vyplnění­ on-line formuláře na webu zavolá klientovi telefonní­ operátorka, zjistí­ že má negativní­ historii v registru SOLUS (tudí­ž neprojde v některé z notoricky známých nebankovní­ch společností­) a následně mu řekne, že se musí­ obrátit na jiné oddělení­, na které mu ochotně dá telefonní­ čí­slo. Klient na něj zavolá, baví­ se 15 min. s neskutečně natvrdlou a pomalou operátorkou, které musí­ všechno ří­kat desetkrát nebo s automatem, kterému posí­lá údaje vyťukávané na klávesnici svého mobilu. Po několika týdnech při pohledu na telefonní­ účet se pak klient diví­, že provolal 1200,- a zjišťuje proč. Ceny hovorů na takové “barevné linky” mohou být účtovány až do výše 100,- Kč/ min.
Velmi šikovně zí­skaný poplatek předem za nic.

Pojistná smlouva jako zajištění­

Ideální­ způsob podvodu, kdy klient neplatí­ nic, ale odsoudí­ se k tomu, že bude platit až se zněj bude kouřit později. Při osobní­m jednání­ se zprostředkovatelem je mu nabí­dnuta neexistují­cí­ nebankovní­ půjčka a její­ zí­skání­ je podmí­něno podpisem zprostředkovatelské smlouvy. Jako zajištění­ k této půjčce se předloží­ k podpisu nějaká forma nákladné pojistky (pojišťovna vyplácí­ vysokou provizi za uzavřenou pojistku) a odůvodní­ se jakousi nesmyslnou vinkulací­ ve prospěch investora.
Klient nic neplatí­ a tak podepí­še téměř vše. Když se dozví­, že půjčka nevyšla (ani nemohla) tak zůstává celkem v klidu, protože přeci nic neplatil. Jaký je ale jeho údiv, když po něm začne pojišťovna vymáhat platby měsí­ční­ho pojistného, které on samozřejmě rezolutně odmí­tne. Pojišťovna vypoví­ pojistku, klient poruší­ zprostředkovatelskou smlouvu chráněnou Rozhodčí­ doložkou a ihned dluží­ zprostředkovateli částku v řádu desí­tek tisí­c. Co je však na tomto nejbizarnější­ je fakt, že soudy takové žaloby proti napáleným klientům bez problémů odsoudí­.

Další­ v druhém dí­le..

Mohlo by Vás také zajímat

Dražby, jejich druhy a využití­ Není­ pří­liš známou skutečností­, že historie dražeb (aukcí­) sahá až do roku 500 př. n. l.. Podle dochovaných listin sedražby pořádaly za účelem pro...
Jak postupovat při neoprávněném zabavení­ věci exe... Odpověď na otázku "Jak se mám bránit, když mi exekutor neoprávněně něco vezme" je jednou z nejčastěji vyhledávaných již po několik let. Přestože by s...
Novela zákona o Exekucí­ch: pří­stup exekutora k&n... Mimo jiných změn Novelizace exekučního zákona přidala exekutorům právo zasahovat v rámci společného SJM do majetku manžela povinného. Dle předchozího...
Kdo je vlastně nebankovní investor Investor je velmi magické slovo. Je prodchnuto tajemnem a většinou si za ním mnoho lidí představuje někoho, kdo chce lidem pomáhat. Tak tomu samozřej...
Další novela zákona o exekucích Exekuce začínají dostávat jasnější pravidla. Bez nadsázky můžeme tvrdit, že tato pravidla nahrávají dlužníkům. Alespoň ve smyslu nezabavitelných movi...
Zpětný leasing podrobně Tématem tohoto článku je problematika či spíše úskalí nebankovního financování nazývajícího se zpětný leasing. Nemáme v úmyslu vysvětlovat podrobně pr...
×