Postup zpracování Vaší poptávky krok za krokem

Postup zpracování Vaší poptávky krok za krokem

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Protože se snažíme být při své práci co nejvíce transparentní, zcela otevřeně uvádíme mimo jiných informací i postup zpracování Vaší žádosti o nebankovní půjčku/úvěr.
Pokud máte v úmyslu požádat o některý z produktů, které zde prezentujeme, budete procházet následujícími kroky*.

1. Vyplnění žádosti o Vaše financování
Prvním krokem pro realizaci Vaší poptávky po financování je sdělení Vašeho úmyslu našemu systému společně s několika základními údaji, které pomohou Vaší poptávku v prvopočátku správně vyhodnotit. Tento krok lze provést pomocí formuláře žádosti o nezávazné financování, ve kterém je třeba vyplnit všechny požadované položky.
Formulář najdete na stránce každého produktu
2. Příprava potřebných podkladů
Po vyplnění formuláře a hovoru s naším pracovníkem je třeba dodat potřebné podklady a informace, bez kterých není možné Vaší poptávku vyhodnotit. Jak připravit podklady a jak nám je zaslat najdete v podrobném popisu, který otevřete odkazem níže.
3. Dodání podkladů pro zpracování Vaší poptávky
Připravené podklady je třeba zaslat do našeho systému ke zpracování a přípravě Vaší poptávky. Příprava podkladů spočívá především v jejich optimalizaci, sjednocení do jednotných formátů a převádění do standardizované podoby.
4. Zpracování Vaší poptávky
Po doložení podkladů a dodání potřebných informací o Vaší poptávce je třeba tyto údaje a soubory převést do podoby, ve které je můžeme prezentovat poskytovatelům financování.
5. Vyhodnocení Vaší poptávky
Jakmile jsou doloženy všechny požadované podklady a informace, je Váš případ posouzen. Pokud je realizovatelný, je vytvořena úvěrová nabídka, kterou je Vás tato skutečnost oficiálně sdělena včetně všech informací a technických parametrů úvěru/půjčky.
6. Realizace – poskytnutí půjčky/úvěru
V případě, že je Váš případ realizovatelný a Vy budete doručenou nabídku úvěru/půjčky akceptovat, následuje realizace. Je tedy vypracována úvěrová dokumentace, která je Vám doručena s dostatečným předstihem (může být vyřešeno i vzorovou) k prostudování či zkonzultování s Vaším právním zástupcem – důrazně doporučujeme. Pokud s úvěrovou dokumentací souhlasíte, je stanoven termín podpisu a výplaty peněz dle konkrétního případu.

Mohlo by Vás také zajímat

Jak připravit potřebné podklady Ke každé poptávce, kterou žadatel prostřednictvím formuláře učiní, je třeba dodat důležité informace a podklady. Případ od případu se rozsah uvedeného...
Vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr Po doložení všech podkladů následuje proces vyhodnocení Vaší žádosti o konkrétní produkt, jehož stručný přehled Vám přinášíme níže. Posuzovací post...
Realizace a výplata peněz Pokud byla Vaše poptávka po mimobankovním financování schválena a Vy jste doručenou indikativní nabídku akceptoval(a), přichází poslední část a tou je...
Co je třeba doložit Žádáte-li kdekoli o jakýkoli typ nebankovního úvěru/půjčky, vždy je třeba o Vašem případu něco vědět. Toto "něco" se dozvíme tak, že Vás požádáme o po...
Jak probíhá zpracování Vaší poptávky Asi nejdůležitějším krokem v celé realizaci Vašeho financování je zpracování Vašich podkladů a informací do podoby, v které je lze představit poskytov...
Odeslání Vašich podkladů ke zpracování Abychom mohli Vaši poptávku náležitě zpracovat a připravit na posouzení poskytovateli, musíme od Vás získat potřebné podklady a informace. Pro mnoho ...
×