Půjčky které Vás nezničí

Půjčky které Vás nezničí

V dnešní době existuje půjčka snad na všechno, není problém půjčit si na dům, nebo na auto, na dovolenou, nebo třeba i na koně. Ale co je dobré vědět, když už si peníze půjčujete?
Co znamenají informace jako je RPSN, anuita a podobně? Pojďme se si vysvětlit nejčastější pojmy okolo půjček a podívat se jaké mají tyto údaje vlivy na charakter půjčky.

Délka splácení půjčky

Délka splátkového kalendáře u každé půjčky patří mezi nejzákladnější informace. Ale myslíte při půjčování prostředků i na to, jak délka splácení půjčky celkově ovlivní cenu půjčky?
Toto asi nikoho nepřekvapí, ale pravdou je, že toto je podstatný parametr každé půjčky.
Neudává jen dobu, po kterou budete posílat splátku věřiteli. Společně s úroky totiž vysvětluje, kolik přeplatíte.

Veřejným tajemstvím je fakt, že čím kratší doba trvání půjčky, tím levnější ve finále půjčka je. A opačně, čím delší doba splácení, tím více zaplatíte.

Pro představu uvedeme fiktivní příklad.

Pan Novák si půjčil 100 000Kč na 10 let s úrokem 11%.
Jeho měsíční splátka je rovných 1.378,- Kč.
Až půjčku splatí, tak zjistí, že přeplatil 65.300,- Kč.

Jeho sousedka si vzala tu samou půjčku, ale pouze na 5 let.
Její měsíční splátka je sice 2.175,- Kč, ale víte, kolik přeplatí?
Jde o částku 30.454,- Kč – ušetří více než 50% oproti panu Novákovi.

Co Vám tím chceme říci? Je dobré si o půjčkách zjistit veškeré informace, vyhodnotit Vaší situaci a zvolit ne jen nízký úrok, ale rovněž také co nejkratší dobu splácení půjčky. S ohledem na finanční možnosti.

Typy splátek půjčky

Anuitní splácení půjčky – po celou dobu trvání půjčky (v některých případech minimálně po dobu fixace úrokové sazby) jsou splátku ve stále stejné výši. Anuitní splátka se skládá ze splátky úroků a jistiny. Ze začátku jde větší část každé měsíční splátky na umoření úroků. V průběhu splácení se však úroky půjčky zmenšují, až se tento poměr změní ve prospěch jistiny. Matematicky tento vztah může být označen jako NEPŘÍMÁ ÚMĚRNSOT.

Výhoda anuitního splácení půjčky:
Znáte přesnou výši splátek na několik let dopředu.

Progresivní splácení půjčky –  se vyznačuje s nižší splátkou než u anuitního splácení. To ovšem platí jen z počátku. V průběhu splácení půjčky splátky každoročně (není – li sjednáno jinak) postupně narůstají. Co se týče splácení jistiny a úroků, progresivní splácení půjček vychází z anuitního systému.

Výhoda progresivního splácení půjčky:
Zprvu nižší splátka, která však každoročně geometricky stoupá.

Degresivní splácení půjčky – jde v podstatě o pravý opak progresivního splácení. Nejdříve jsou splátky půjčky vyšší a v průběhu splácení se postupně snižují.

Výhoda degresivního splácení půjčky:
Výhoda degresivní splátek je v postupném snižování finanční zátěže díky snižujícím se splátce půjčky.

Půjčka a úroky

Definice úroků může znít takto: „Úrok je cena půjčených prostředků na pevně stanovenou dobu.“
Je tedy vázán na délku splatnosti půjčky.
Úroky jsou procentuálně vyjádřené z půjčované částky a jejich výše je pevně stanovena ve smluvní úvěrové dokumentaci.

Půjčka a RPSN

Jde o „roční procentní sazba nákladů“ – mnoho říkající, že? Pojem RPSN vyjadřuje procenta z dlužné částky, které musíte zaplatit za období jednoho roku. Co ale tato procenta vyjadřují?
Zjednodušeně můžeme říci, že to jsou náklady poskytovatele na půjčky nebo úvěru. Pod slovem „náklady na půjčku “ nehledejte nic jiného, než například:

  • administrativní poplatky
  • správa úvěru
  • vedení úvěrového účtu
  • poplatky za převody
  • a podobně…

 

Půjčka a její zajištění

Nedílnou součástí většiny půjček je zajištění a to zcela prostého důvodu. Neexistují půjčky na dobré slovo. Představte si, že jste na místě poskytovatele půjček. Půjčíte každému třeba 500.000Kč jen tak? Jestli ano, moc dlouho se na trhu neudržíte…
Půjčky se v dnešní době běžně zajišťují movitostmi nebo také nemovitostmi. V případě, že je žadatelem o půjčku například nějaká s.r.o. společnost, může být použit jako zástava obchodní podíl.

V nebankovním sektoru platí nepsané pravidlo, že se půjčuje do 50%LTV.
V některých případech lze získat půjčku i do 80%LTV.
Tato fakta uvádíme pouze z jednoho důvodu.
U poctivé půjčky není technicky možné získat částku, která převýší cenu Vámi poskytnutého ručení.

Mohlo by Vás také zajímat

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: už žádné... V průběhu roku 2013 nabude účinnosti novela zákona o spotřebitelském úvěru č 145/2010 Sb. Rozhodli jsme se této události věnovat zvýšenou pozornost t...
Novela zákona o Exekucí­ch: Videozáznam z exe... Počátkem letošního roku vznikla Exekutorům nová povinnost, vyplývající z mnoha různých sporných situací a excesů přo výkonech tvz. mobiliárních exekuc...
Novela zákona o Exekucí­ch: Předžalobní­ výzva... Dalším velmi přínosnou změnou, vyplývající z novelizace občanského soudního řádu, je ustanovení povinnosti obeznámit dlužníka o pohledávce tvz. Předža...
Dražby, jejich druhy a využití­ Není­ pří­liš známou skutečností­, že historie dražeb (aukcí­) sahá až do roku 500 př. n. l.. Podle dochovaných listin sedražby pořádaly za účelem pro...
Směnka a její­ nebezpečné vlastnosti Určitě se každý z Vás již setkal s magickým termínem "půjčka na směnku". Internet, tiskoviny i kdejaký sloup v kdejakém městě nosí tento zázrak a dáv...
Další novela zákona o exekucích Exekuce začínají dostávat jasnější pravidla. Bez nadsázky můžeme tvrdit, že tato pravidla nahrávají dlužníkům. Alespoň ve smyslu nezabavitelných movi...
×