Realizace a výplata peněz

Bybobo

Realizace a výplata peněz

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Pokud byla Vaše poptávka po mimobankovním financování schválena a Vy jste doručenou indikativní nabídku akceptoval(a), přichází poslední část a tou je vlastní realizace zvoleného typu mimobankovního financování:

  • Vypracování  a doručení potřebné dokumentace
  • Popis smluvní dokumentace
  • Aplikace zajišťovacích mechanismů financování
  • Výplata peněz určeným způsobem

Vypracování  a doručení potřebné dokumentace

Pro každé financování je třeba vypracovat na základě schválené indikativní nabídky smluvní dokumentaci.
S touto smluvní dokumentací je třeba se důkladně seznámit a správně pochopit všechny její ustanovení včetně možných Obchodních podmínek, které nemusí (ale měly by) tvořit její nedílnou součást.
Buď si tuto dokumentaci můžete vyžádat dostatečné dlouho před termínem podpisu, nebo můžete absolvovat její tvz. čtení – společně s odpovědným zástupcem poskytovatele společně přečíst všechny ustanovení, u každého se zastavit a podrobně projednat jeho účinnost.

Podpis smluvní dokumentace

Ve stanovený den a daném místě dochází k jedno či oboustrannému podpisu smluvní dokumentace financování. Po podepsání všech součástí dochází k ověření Vašich podpisů na příslušném ověřovacím místě (pošta, matrika, notář…).
Po podpisu a ověření obdržíte dle obsažených rozdělovníků stanovený počet komponentů dokumentace (úvěrová smlouva, zástavní smlouva…).

Výplata peněz určeným způsobem

Každá nabídka a následně i podepisovaná dokumentace obsahuje tvz. rozpis plnění financování. Tímto rozpisem plnění se konkrétně myslí stanovení zcela přesného termínu a způsobu zaslání poskytovaných finančních prostředků na předem stanovené a v dokumentaci jednoznačně uvedené účty, případně vyplacení v hotovosti.
V každém případě je třeba pamatovat na skutečnost, že žádný poskytovatel nevyplatí ani haléř, dokud nebude mít realizovány zajišťovací mechanismy financování, nejčastěji zástavní právo na předmětné nemovitosti alespoň ve stadiu plomby (druhý den po zavkladování na KÚ).

Publikovali jsme pro Vás

About the author

bobo administrator