Rychlé vyhodnocení Vašeho odběratele

Proč pro účely Faktoringu hodnotit Vašeho odběratele?

Faktoringové financování v jakékoli podobě je v podstatě postoupení pohledávky (prodej) Faktoringové společnosti, která za tuto pohledávku okamžitě zaplatí sjednanou cenu v rozsahu 80 – 90% z její hodnoty. Faktoringová společnost tímto přebírá všechny práva k pohledávce a stává se tímto příjemcem platby od Vašeho zákazníka, která z předmětné faktury vyplývá. Tím, že Faktoringová společnost zaplatí sjednanou částku, v podstatě poskytuje úvěr, zajištěný touto pohledávkou a splatný v termínu fakturace. Úmor tohoto úvěru však nepožaduje po Vás ale po Vašem odběrateli, tedy opírá se o jeho bonitu a spoléhá, že splní co má.

Bonita odběratele (platební zvyky) jsou tedy pro úspěšnou realizaci Faktoringového financování důležitější, než Vaše vlastní. Proto je nutné bonitu každého z Vašich odběratelů, jehož faktury chcete financovat, vyhodnotit a rozhodnout, zda je tuto fakturaci možné financovat, či ne.

Samozřejmě musí být Vaším odběratelem fyzická či právnická osoba – podnikatel. Faktoringem nelze profinancovat fakturaci za fyzickými osobami – nepodnikateli.

Jak Vaše odběratele hodnotíme?

Platební zvyklosti každého z odběratelů, které hodnotíme, zjišťujeme pouze z veřejných zdrojů a informací, které jsou dostupné. Nikdy žádného odběratele nekontaktujeme ani nenahlížíme do žádných registrů, či podobných subjektů. Dotčená firma se o hodnocení nikdy nedozví.

Kolik času zabere hodnocení odběratele?

Pokud vyplníte a odešlete formulář žádosti o rychlé hodnocení Vašeho odběratele ráno, jsme schopni Vám výstup sdělit ještě téhož dne a k tomuto výstupu připojit i konkrétní nabídku Faktoringového financování (budete-li o ni mít zájem).

Pokud máte zájem o vyhodnocení většího počtu Vašich odběratelů, použijte tento formulář, a pošlete nám ho na emailovou adresu info@kampropenize.cz.

Formulář pro rychlé hodnocení Vaše odběratele

Pro zjištění,
zda je Váš odběratel pro faktoringové financování přijatelný, potřebujeme několik málo níže uvedených informací.

Zadejte běžnou délku splatností Vašich faktur (či jednotlivé faktury)
Předpokládaný měsíční objem fakturace (v případě jedné faktury vyplňte částku)

Abychom Vám status vyhodnocení mohli sdělit,
prosíme o vyplnění Vašich kontaktních údajů.

Po odeslání Vaší žádosti o hodnocení odběratele zjistíme, zda jeho bonita odpovídá požadavkům na realizaci Faktoringu a tuto skutečnost Vám obratem sdělíme.