Rychlé vyhodnocení Vašeho odběratele

Proč pro účely Faktoringu hodnotit Vašeho odběratele?

Faktoringové financování v jakékoli podobě je v podstatě postoupení pohledávky (prodej) Faktoringové společnosti, která za tuto pohledávku okamžitě zaplatí sjednanou cenu v rozsahu 80 – 90% z její hodnoty. Faktoringová společnost tímto přebírá všechny práva k pohledávce a stává se tímto příjemcem platby od Vašeho zákazníka, která z předmětné faktury vyplývá. Tím, že Faktoringová společnost zaplatí sjednanou částku, v podstatě poskytuje úvěr, zajištěný touto pohledávkou a splatný v termínu fakturace. Úmor tohoto úvěru však nepožaduje po Vás ale po Vašem odběrateli, tedy opírá se o jeho bonitu a spoléhá, že splní co má.

Bonita odběratele (platební zvyky) jsou tedy pro úspěšnou realizaci Faktoringového financování důležitější, než Vaše vlastní. Proto je nutné bonitu každého z Vašich odběratelů, jehož faktury chcete financovat, vyhodnotit a rozhodnout, zda je tuto fakturaci možné financovat, či ne.

Samozřejmě musí být Vaším odběratelem fyzická či právnická osoba – podnikatel. Faktoringem nelze profinancovat fakturaci za fyzickými osobami – nepodnikateli.

Jak Vaše odběratele hodnotíme?

Platební zvyklosti každého z odběratelů, které hodnotíme, zjišťujeme pouze z veřejných zdrojů a informací, které jsou dostupné. Nikdy žádného odběratele nekontaktujeme ani nenahlížíme do žádných registrů, či podobných subjektů. Dotčená firma se o hodnocení nikdy nedozví.

Kolik času zabere hodnocení odběratele?

Pokud vyplníte a odešlete formulář žádosti o rychlé hodnocení Vašeho odběratele ráno, jsme schopni Vám výstup sdělit ještě téhož dne a k tomuto výstupu připojit i konkrétní nabídku Faktoringového financování (budete-li o ni mít zájem).

Pokud máte zájem o vyhodnocení většího počtu Vašich odběratelů, použijte tento formulář, a pošlete nám ho na emailovou adresu info@kampropenize.cz.

Formulář pro rychlé hodnocení Vašeho odběratele