Směnka a její­ nebezpečné vlastnosti

Bybobo

Směnka a její­ nebezpečné vlastnosti

Směnka a její­ nebezpečné vlastnostiUrčitě se každý z Vás již setkal s magickým termínem “půjčka na směnku“.
Internet, tiskoviny i kdejaký sloup v kdejakém městě nosí tento zázrak a dává jej na oči lidem, kteří jej chtějí najít. Najdou ho? Existuje vůbec?

Směnka je ve své zákonné upravě v podstatě úvěrový cenný papír, který obsahuje zákonem přesně definované údaje a dá se specifikovat jako nositel dlužnického závazku. Podle tohoto znění by se dalo předpokládat, že je směnku možné opravdu použít jako zajišťovací prostředek k finančnímu úvěrovému plnění.

Je to opravdu tak??

Ejhle .. je. Směnkou se opravdu dá zajistit v podstatě jakýkoli úvěrový závazek.
Otázka zní, jak vlastně směnka pracuje ve smyslu směnečného práva a jak je schopna v reálu zajistit úvěr.
Pokud někdo vystaví směnku (Výstavce) a předá jí věřiteli (Remitentovi), tak v podstatě prostřednictvím této směnky slíbí tomuto věřiteli, že za tuto směnku zaplatí bez jakýchkoli dalších dokazování uvedeného dne uvedenou sumu na uvedeném místě uvedené osobě. Směnka by se tedy ve velmi zjednodušeném výkladu nazvat určitou modifikací dlužního úpisu.
Co se však může stát když Výstavce za tuto směnku uvedeného dne nezaplatí?

Má “Směnka” nějakou zvláštní moc vyždímat z Výstavce (dlužníka) peníze, které on například nemá?

V čem tedy spočívá její moc, když všude kolem vidíme nabídky úvěrů na směnku 500.000,- Kč a více?

V ničem. Směnka žádnou takovou moc nemá a tudíž pokud dlužník nemá ani peníze na zaplacení, ani zabavitelný majetek, tak Věřiteli ona k ničemu nepomůže a peníze mu z dlužníka nedostane. V takovém případě má směnka hodnotu právě toho kusu papíru, na kterém je napsána. Nicméně směnka poskytuje několik důležitých vlastností, o kterých se zmíníme níže.
Co z toho tedy jednoznačně vyplývá?

Půjčka, úvěr či cokoli podobného na směnku je mýtus, lež, podvod ….

Podvod založený na neznalosti práva, vlastností směnky a nepochopení jejího účelu.
Podvod, kterým se nechávají napálit stále další a další lidé v tísni, který se v ničem nezměnil po celých 15 let a pořád dobře funguje.
Vždy, když se mě zájemce o tento zázračný úvěr ptal, ptal jsem se já jeho, zdali by on půjčil někomu naprosto cizímu jenom na základě toho co mu tento člověk napovídá (ověřit si soukromá osoba nemá co) tu samou sumu.
A představte si, že jsem vždy dostal stejnou odpověď – NE.
Pokud směnka není prokazatelně kryta majetkem, penězi (např. na termínovaném účtu), hůře likvidními akciemi či jakýmkoli podobným zřetelným majetkem, mění se na bezcenný cár zbytečného papíru který je pouze vábidlem pro občany ve finanční tísni.

Ale pozor, směnka má i přesto své “dobré” vlastnosti.
Dříve (možná i ještě teď) zajišťovaly banky i dlouhodobé hypotéky (zaručené např. domem) směnkou, který byla vsunuta do úvěrové smlouvy a mnoho lidí, kteří podepsali a čerpali hypotéku ani nevědělo, že podepsali směnku. A pokud ano, tak jí nepřikládali pražádný význam – “vždyť ručím barákem ne”.

Proč tedy jsou směnky používány, když nemají zajišťovací moc?
Platná směnka však může takovému dlužníkovi pěkně zavařit a téměř ho připravit o většinu možností při sporech z úvěrových smluv.
Málokdo z nezainteresované veřejnosti ví o jejích vlastnostech, které oceňují především věřitelé.
Běžně by Vás každého napadlo, že pokud bude po Vás věřitel něco nárokovat a vy s tím nebudete souhlasit, tak jde se k soudu a tam si to vyříkáme.
Pokud je však podepsána (vystavena) jako například dozajištění směnka, budete se velmi divit.

Vezměme si malý příklad. Možná trochu zjednodušený, ale pro ilustraci dostatečný.
Budete předčasně doplácet nějaký úvěr, třeba nebankovní.
Přinesete Věřiteli peníze, tedy doplatek jistiny a úroků vypočtených do termínu předčasné úhrady a on po Vás bude chtít vyšší sumu, než jste ochoten zaplatit, jinak využije zástavního práva a bude se snažit Vám vydražit nemovitost.
Řeknete si, fajn jdeme k soudu. Jaké bude ale Vaše překvapení, když místo vysvětlování důvodu rozdílu částek Věřitel předloží směnku za kterou bude chtít zaplatit? Ale to není všechno. Soud najednou přestanou zajímat důvody požadování vyšší částky!!

Vlastník směnky NEMUSÍ předkládat a zdůvodňovat jak dluh vznikl a proč je tak vysoký.

Tíha důkazů je v případě vystavení směnky na straně dlužníka a jejím vystavením zbavíte Věřitele povinnosti cokoli prokazovat.
Pravděpodobně jste prohráli a jdete domů.
To ještě ale není všechno.
Po chvíli Vám bude doručen Směnečný platební rozkaz – příkaz k zaplacení. Řeknete si, já to tak nenechám, já se proti němu odvolám.
Zavoláte právníkovi, který Vám řekne, že má čas za čtyři dny (v pohodě, máme 14 dní). Přijdete k němu, vysvětlíte problém a on Vám odpoví, že se nedá nic dělat.
Proč???
Odvolací lhůta, přesněji lhůta k podání námitky k směnečnému platebnímu rozkazu je pouhé 3 dny a ne běžných 14 dní.
Po třech dnech směnečný rozkaz nabude právní moci a stane se z něj okamžitě vykonatelný exekuční titul.
A díky úpravě exekučního zákona už není třeba exekuci znovu odsoudit – nařídí jí exekutorský úřad, který bude vymáhat pohledávku třeba už ten čtvrtý den.
Právě jste prohráli svou nemovitost a jenom proto, že jste podepsali směnku.
Jeden krásný příklad zneužití vlastností směnky zde.

Publikovali jsme pro Vás

About the author

bobo administrator