Výsledky: Indikativní nabídka

Indikativní nabídka úvěru

Níže uvedený text byl publikován v době, kdy zmíněné skutečnosti odpovídaly reálnému stavu. Je možné, že informace již aktuální nejsou.

Pokud je Vaše žádost o nebankovní úvěr vyhodnocena kladně, tedy schválena, následuje proces předání informací a údajů schváleného financování Vám stanoveným způsobem, který se nazývá Indikativní nabídka.
Čtěte více

×