Tag Archive Zákon o exekucích

Bybobo

Další novela zákona o exekucích

Exekuce začínají dostávat jasnější pravidla. Bez nadsázky můžeme tvrdit, že tato pravidla nahrávají dlužníkům.
Alespoň ve smyslu nezabavitelných movitostí a potažmo i průběhu vykonávání exekucí.
Otázkou zůstává, zde se jimi budou vykonavatelé exekucí řídit.
Čtěte více

Bybobo

Novela zákona o Exekucí­ch: Využijte svou nemovitost na splácení­ pohledávek lépe


Novela zákona o Exekucí­ch: Využijte svou nemovitost na splácení­ pohledávek lépeNovelizace Exekučního řádu
přinesla mimo jiných změn jednu naprostou novinku, která prozatím v aplikačních procesech exekučních řízení nebyla ani myslitelná.
Touto novinkou je zavedení možnosti plnění exekučně vymáhaných pohledávek z majetku povinného ve formě jeho správy nebo-li provozování za účelem dosažení zisku, který se použije na úhradu pohledávek.
Čtěte více

Bybobo

Novela zákona o Exekucí­ch: Již Vám exekutor pejska nevezme

Novela zákona o Exekucí­ch: Již Vám exekutor pejska nevezmeNovela exekučního řádu postihuje od termínu své účinnosti další z poměrně kontroverzních témat, kterým je zabavování domácích mazlíčků Exekutorem (či pověřeným vykonavatelem) při mobiliární exekuci.
Zabavování pejsků, kočiček či jiných domácích zvířat mělo často velký vliv na povinného, který byl pak ochoten udělat cokoli aby se se svým miláčkem opět shledal. Když vykonavatel zjistil, že dlužník nemá již žádné příjmy s disponibilní částkou k zabavení, majetky movité či nemovité, peníze na účtu či zkrátka jiné místa odkud by bylo možné exekuci uspokojit, často sáhl k zabavení věci či zvířete, na které byl dlužník citově vázán a pro které byl ochoten třeba i vyloupit obchod ve vedlejší ulici jen proto aby se exekuce zbavil a zvíře dostal zpět.
Čtěte více

Bybobo

Novela zákona o Exekucí­ch: Družstevní­ byty se draží­ už za plnou cenu

Novela zákona o Exekucí­ch: Družstevní­ byty se draží­ už za plnou cenuNovelizace zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), přinesla mj. významný posun při využití hodnoty práva nájmu bytu (družstevním podílu) v exekučních řízeních, resp. v mechanismu prodeje majetku povinného, do kterého samozřejmě patří tento družstevní podíl.
Čtěte více

Bybobo

Novela zákona o Exekucí­ch: Exekutor již nemůže uzavří­t Exekutorský zápis o pří­mé vymahatelnosti

Novela zákona o Exekucí­ch: Exekutor již nemůže uzavří­t Exekutorský zápis o pří­mé vymahatelnostiJednou z velmi podstatných úprav rozsahu činnosti Exekutorských úřadů, vyplývají­cí­ z novely exekuční­ho řádu, je omezení­ jejich dří­vější­ho sepisování­ tvz. Exekutorských zápisů, přesněji Exekutorských zápisů o pří­mé vykonatelnosti (EZ).
Čtěte více