Úvěr pro podnikatele bez zajištění

Každý podnikatelský subjekt potřebuje provozní kapitál ke své prosperitě, krytí nákladů, výdajů, mezd apod. Dá se říci, že čím větší tento kapitál je, tím lépe zvládá nejenom vlastní existenci, ale i investice do vlastního rozvoje.
Velmi vhodnou formou k pokrytí těchto potřeb je náš nebankovní úvěr pro podnikatele bez nutnosti zajištění nemovitostí se střednědobou splatností, možností předčasného splacení kdykoli za 0,- Kč nákladů, a neuvěřitelně krátkou dobou zpracování s následnou realizací.

Úvěr lze použít na jakýkoli účel

Náš úvěrový produkt není účelově specifikován. Finanční prostředky lze použít na jakékoli výdaje, které s Vaším podnikáním souvisejí.

Odkaz na úvěr s ručení nemovitostíPotřebujete vyšší částku?
Zkuste naši Půjčku pro podnikatele se zajištěním

Rozhodně nejrychleji na trhu

Jakmile navedeme Vaši poptávku do systému, trvá zpravidla pouze několik hodin její vyjádření. Vyplníte žádost v 8 hodin ráno a obědváte s vědomím, že peníze jsou na cestě.
Finanční prostředky jsou vyplaceny okamžitě po elektronickém podpisu smlouvy.
Kalkulačku úspory při předčasném splacení najdete zde.

Proč vyřešit svou potřebu s námi?

V oblasti mimobankovního financování korporátního typu působíme již déle než 12 let. Za tuto dobu jsme získali dostatek zkušeností, které nyní aplikujeme na konkrétní případy. Každé podnikatelské financování je vždy individuální a přesně tak k němu vždy přistupujeme.

Smajlík: Úvěr pro podnikatele bez zajištěníZjistěte ještě dnes, kolik můžete pro svou firmu získat!

Předčasné splacení kdykoli

Ke všem již uvedeným výhodám si připojte ještě další, kterou je možnost předčasného splacení úvěru pro podnikatele kdykoli v průběhu trvání splátkového kalendáře zcela bez jakýchkoli dalších nákladů, poplatků za předčasné splacení apod. Za splacení podnikatelského úvěru dříve než dle sjednaného splátkového kalendáře zkrátka nezaplatíte ani o korunu navíc.

Vhodné využití úvěru pro podnikatele

Náš produkt patří mezi ty nejlevnější úvěry pro firmy. Je vhodný jako jednorázové krytí Vašich investic, nákladových výkyvů, či překlenutí určité doby, například do fakturace apod.
Mimo tohoto se úvěr pro podnikatele velmi dobře hodí jako určitá obdoba revolvingového úvěru v případě, že Vám banka takový typ financování neposkytne. Díky naprosto jedinečným podmínkám předčasného splacení je možné jej využívat jen po určitou nezbytnou dobu, a po uplynutí potřeby okamžitě uhradit ve formě předčasného splacení, které je zcela bez nákladové a ušetří Vám všechny úroky, které by Vaše firma jinak za sjednanou dobu zaplatila. Pokud taková potřeba vznikne znovu, je možné čerpání opakovat prakticky do nekonečna.

Bez zajištění nemovitostí

Ano, čtete opravdu správně. Úvěr pro podnikatele nepodmiňuje vklad zástavního práva na Vaši nemovitost, jak je to obvyklé u téměř všech ostatních přijatelných mimobankovních nabídek podnikatelského financování.

Jen s nutným minimem podkladů

Pro posouzení a následnou realizaci firemního úvěru je třeba dodat jen nejnutnější minimum podkladů, z nichž není tím nejdůležitějším Vaše daňové přiznání.

Co je třeba splnit a doložit

Jako u kteréhokoli jiného finančního produktu i u našeho je nutné splňovat určité podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru a toto doložit několika podklady.

Žadatel tedy musí

  • podnikat déle než 12 měsíců
  • mít obrat firmy/společnosti minimálně 600 tis. Kč ročně (cca 50 tis. měsíčně)
  • mít otevřen podnikatelský účet
  • podnikat reálně na území ČR
  • a všichni vlastníci společnosti (či žadatel OSVČ) musí mít trvalý pobyt v ČR (nebo majoritní část vlastníků)

a čím to tedy doložit

  • Oboustrannou kopií OP
  • Třemi posledními výpisy z firemního běžného účtu (OSVČ)
  • Účetní uzávěrkou (s.r.o., a.s. apod.)

Úvěr pro podnikatele bez zajištění – Parametry

Přestože se jedná o mimobankovní produkt, je zřejmé, že jej lze velmi dobře použít jako vhodný ekvivalent bankovním konkurentům. Jeho rychlost realizace spojená s nenáročností na podklady a dlouhodobé ekonomické výsledky, společně s exkluzivní možností předčasného splacení, z něho dělají financování, které lze velmi dobře aplikovat například jako kontokorentní financování, tedy vyčerpání potřebné částky na dobu nezbytně nutnou a její rychlé navrácení bez jakýchkoli penalizací.

Parametry úvěru úvěru podnikatele podrobně

Kliknutím na tučný název parametru se přenesete do jeho popisu níže

Poskytovaná částka

V současné době máme u produktu úvěru pro podnikatele k dispozici rozmezí čerpatelné jistiny od 50.000,- do 500.000,- Kč. Dalším omezujícím faktorem maximální čerpatelné částky je hodnota průměrného hrubého obratu žadatele, doložitelného třemi posledními výpisy z běžného účtu (běžných účtů). Maximální hranicí čerpání je v tomto ohledu hodnota průměrného obratu za poslední tři měsíce. Jako akceptovaný příjem se považují i hotovostní vklady podnikatele, což zohledňuje i podnikatele, přijímající od svých zákazníků platby v hotovosti, kterou pak sami vkládají na bú. zpět na obsah

Typ splátky

Jediným typem úmoru úvěru pro podnikatele je běžná splátka, obsahující jak úmor poskytnuté jistiny, tak úmor úroku (ceny peněz). Má anuitní strukturu, tedy reaguje na případné mimořádné splátky, protože výše úmoru úroku se vypočítává ze zůstatku nesplacené jistiny v předchozím měsíci. Úvěr pro podnikatele podporuje taktéž splátku mimořádnou, pomocí které lze urychlit úmor závazku či jej úplně jednorázově splatit (viz kalkulačka předčasného splacení úvěru). zpět na obsah

Doba splatnosti

Sjednatelná splatnost úvěru pro podnikatele je nastavena v rozmezí od 12 do 18 měsíců, kratší ani delší nastavit nelze. Pokud chcete poskytnuté peníze vrátit mnohem dříve, můžete tak učinit a to bez jakýchkoli penalizací, přičemž veškerý nevyužitý úrok ušetříte. zpět na obsah

Předčasné splacení

Jak už bylo několikrát zmíněno, úvěr pro podnikatele bez zajištění lze kdykoli předčasně splatit. Za tuto předčasnou úhradu neexistují žádné poplatky či penalizace. Úrok za zbývající sjednané období úvěru nehradíte, je Vám v plné míře odpuštěn. Pokud tedy vyčerpáte úvěr na dobu 12 měsíců a vrátíte dlužnou jistinu za měsíc, zaplatíte pouze úrok za jeden čerpaný měsíc a nic víc. zpět na obsah

Opakované čerpání

Úvěr pro podnikatele bez zajištění lze opakovaně čerpat bez omezení. To tedy znamená, že můžete úvěr čerpat mnohokrát za sebou, a to i v případě předčasných splacení předchozích úvěrů. Podmínkou opakovaného čerpání je vyhovující platební morálka v předchozích uzavřených úvěrech. Schvalovací procesy u opakovaných čerpání jsou podstatně jednodušší, protože se v takovém případě můžeme opřít o tu nejcennější složku bonity – o dobrou platební zkušenost. zpět na obsah

Úrok úvěru pro podnikatele bez zajištění

Úrok, neboli cena peněz, je kalkulována vzhledem k poměrně krátkému splátkovému kalendáři v měsíčním měřítku, mimo jiné také proto, že většina chytrých podnikatelů použije peníze k uvažovanému účelu, a poté se jich rychle zbaví předčasným splacením. Proč platit za něco, co už nezbytně nepotřebuji.
Hodnota měsíčního úroku se pohybuje od 2,5 do 2,9% měsíčně (p.m.), tedy 30 až 34,8% ročně. Na konkrétní míru úrokové sazby mají vliv bonitní předpoklady žadatele. zpět na obsah

Požadované příjmy

Pro úspěšné čerpání úvěru pro podnikatele bez zajištění je nutno doložit příjmy žádajícího subjektu. Fyzické osoby (OSVČ) dokládají zpravidla tři poslední výpisy z běžného účtu. Právnické osoby při úvěru do 200.000,- Kč taktéž, v případě vyšší částky je třeba doložit standardní rozvahu a výkazy. Daňové přiznání jako podklad nepožadujeme. Lze doložit výpisy i z více účtů, pokud jsou tyto účty evidovány na osobu žadatele. Na výpisu z účtu jsou jako příjem akceptovány i vlastní vklady. zpět na obsah

Sledované registry

U žadatelů o úvěr pro podnikatele nesledujeme běžné registry BRKI, NRKI, SOLUS apod. Jediným zdrojem informací o bonitě žadatele je databáze CRIBIS. zpět na obsah

Zajištění nemovitostí

Čerpání úvěru není vázáno na jakékoli zajištění (nemovitostí, movitým majetkem apod.). zpět na obsah

Poplatky

Nepožadujeme žádné poplatky jak předem, tak v průběhu realizace úvěru. zpět na obsah

Existence exekuce

Existence pravomocné exekuce je jednoznačnou překážkou pro čerpání úvěru pro podnikatele bez zajištění. zpět na obsah

Pokud potřebujete vyšší částku, než podporuje naše Půjčka pro firmu, vyzkoušejte Podnikatelský úvěr bez daňového přiznání až do výše 10.000.000,- Kč

Mohlo by Vás Také zajímat

Úvěr pro firmy bez zajištění

Nebankovní provozní úvěr pro OSVČ/PO bez nutnosti zajištění nemovitostí až do výše 500.000,- Kč.

Faktoring pro každého

S naším faktoringem se Vaše podnikání stane tou opravdovou radostí.

Americká hypotéka Business

Nejlevnější nebankovní americká hypotéka s bonusovým programem úroku a bezkonkurečními podmínkami předčasného splacení.

Půjčka pro podnikatele

Dlouhodobé řešení firemních požadavků s nízkou úrokovou sazbou a bez povinnosti dokládat zbytečné údaje a dokumenty.

Krátkodobý úvěr

Rychlé peníze pro Vaše neočekávané potřeby bez ptaní, poplatků předem a sledování registrů.

Výkup nemovitosti

Nejvýhodnější nabídka na odkup Vaší nemovitosti - až za 80% její ceny.