Úvěr pro firmu bez zajištění

Každý podnikatelský subjekt potřebuje provozní kapitál ke své prosperitě, krytí nákladů, výdajů, mezd apod. Dá se říci, že čím větší tento kapitál je, tím lépe zvládá nejenom vlastní existenci, ale i investice s rozvoj.
Naprostou novinkou na trhu je náš nebankovní úvěr pro firmy bez nutnosti zajištění nemovitostí se střednědobou splatností, možností předčasného splacení kdykoli za 0,- Kč nákladů a neuvěřitelně krátkou dobou zpracování a následné realizace.

Bez řečí poskytneme na cokoli

Náš úvěr pro firmu není nijak vázán ani vymezen na konkrétní účel. Finanční prostředky lze použít na jakékoli provozní výdaje, které s Vaším podnikáním souvisejí.

Rozhodně nejrychleji na trhu

Jakmile navedeme Vaši poptávku do systému, trvá zpravidla pouze několik hodin její vyjádření. Vyplníte žádost v 8 hodin ráno a obědváte s vědomím, že peníze jsou na cestě.
Finanční prostředky jsou vyplaceny okamžitě po elektronickém podpisu smlouvy.

Bez zajištění nemovitostí

Ano, čtete opravdu správně. Firemní úvěr nevyžaduje vklad zástavního práva na Vaši nemovitost, jak je to obvyklé u NAPROSTO VŠECH ostatních mimobankovních nabídek podnikatelského financování.

Jen s nutným minimem podkladů

Pro posouzení a následnou realizaci firemního úvěru je třeba dodat jen nejnutnější minimum podkladů, z nichž není tím nejdůležitějším Vaše daňové přiznání.

Předčasné splacení kdykoli

Ke všem již uvedeným výhodám si připojte ještě další, kterou je možnost předčasného splacení úvěru pro firmy kdykoli v průběhu trvání splátkového kalendáře zcela bez jakýchkoli dalších nákladů, poplatků za předčasné splacení apod. Za splacení firemního úvěru dříve než dle sjednaného splátkového kalendáře zkrátka nezaplatíte ani o korunu navíc.

Co je třeba splnit a doložit

Jako u kteréhokoli jiného finančního produktu i u našeho je nutné splňovat určité podmínky pro poskytnutí firemního úvěru a toto doložit několika podklady.

Co je tedy třeba splňovat

  • Musíte podnikat déle než 12 měsíců
  • Roční obrat Vaší společnosti musí činit minimálně 600 tis. Kč (cca 50 tis. měsíčně)
  • Musíte mít otevřen podnikatelský účet
  • Je třeba podnikat reálně na území ČR
  • Všichni vlastníci společnosti (či žadatel OSVČ) musí mít trvalý pobyt v ČR

a čím to tedy doložit

  • Oboustranná kopie OP
  • Tři poslední výpisy z firemního běžného účtu (OSVČ)
  • Účetní uzávěrku (s.r.o., a.s. apod.)

Parametry úvěru pro firmu bez zajištění

Poskytovaná částka

Firemní úvěr lze poskytnout v rozmezí částek od 50.000,- do 500.000,- Kč. V určitých případech je možné jít individuálně i mimo uvedený rámec, což vychází vždy z aktuální situace firmy.
zpět na seznam parametrů

Typ splátky

Jako jediný dostupný způsob se využívá anuitní model splátky, kdy je součástí měsíčního splátkového úmoru jak úmor jisty, tak i úroku. Všechny měsíční splátky jsou konstantní, pouze poslední splátka se může lišit tvz. dopočtem zůstatkového dluhu.
zpět na seznam parametrů

Doba splatnosti firemního úvěru

Úvěr pro firmu je možné sjednat v rozmezí splatnosti od 12 do 18 měsíců. V průběhu splátkového kalendáře je možné úvěr kdykoli splatit bez jakéhokoli navýšení.
zpět na seznam parametrů

Úroková sazba úvěru

Vzhledem k tomu, že firemní úvěr je koncipován na měsíční splatnost, je kalkulace úroku taktéž měsíční, neboli p.m. Hodnota měsíčního úroku se vždy pohybuje mezi 2,5 až 2,9% p.m.
zpět na seznam parametrů

Požadavek na příjmy žadatele

V případě poskytování firemního úvěru bez zajištění je zcela nezbytné vědět, do jakého subjektu jsou finanční prostředky poskytovány. Je tedy nezbytné nějakým přijatelným způsobem prokázat, zda má Vaše společnost dostatečné skutečné příjmy. K tomu nám neslouží na rozdíl od jiných poskytovatelů Daňová přiznání, které je třeba mnohdy v mezích účetního zákona optimalizovat, ale skutečné obraty (u OSVČ), prokázané třemi výpisy z účtu či účetní uzávěrkou (u právnických osob), zpracovanou za poslední požadované období.
Nedůležitějším ukazatelem je dostatečný finanční tok.
zpět na seznam parametrů

Registry

Při posuzování žádostí o financování se nenahlíží do registrů CBCB, CNCB, SOLUS. Ke stanovení bonity žadatele se využívají veřejně dostupné zdroje společně s databází CRIBIS.
zpět na seznam parametrů

Zajištění firemního úvěru

Jak už bylo výše zmíněno, čerpání úvěru pro firmu nevyžaduje žádné zajištění. Právě tato vlastnost činí tento produkt tak zajímavým.
zpět na seznam parametrů

Poplatky předem

Nebyly, nejsou a NIKDY NEBUDOU!
Jako u všech ostatním i u tohoto produktu nenajdete ani stopu po jakémkoli finančním nákladu před samotným čerpáním firemního úvěru.
zpět na seznam parametrů

Exekuce

Existence exekucí je u žadatele vetšinou razantním problémem. Existují však individuální situace, kdy je možné i tento problém vyřešit.
zpět na seznam parametrů


Mohlo by Vás Také zajímat

Půjčka pro podnikatele FIX

Mimobankovní financování pro podnikatele do 100tis. bez zajištění nemovitostí.

Podnikatelský úvěr bez zajištění

Mimobankovní financování pro podnikatele do 200tis. bez zajištění nemovitostí.

Úvěr pro firmy bez zajištění

Nebankovní provozní úvěr pro OSVČ/PO bez nutnosti zajištění nemovitostí až do výše 1,3mil Kč.

Faktoring pro každého

S naším faktoringem se Vaše podnikání stane tou opravdovou radostí.

Americká hypotéka Business

Nejlevnější nebankovní americká hypotéka s bonusovým programem úroku a bezkonkurečními podmínkami předčasného splacení.

Půjčka pro podnikatele

Dlouhodobé řešení firemních požadavků s nízkou úrokovou sazbou a bez povinnosti dokládat zbytečné údaje a dokumenty.

Krátkodobý úvěr

Rychlé peníze pro Vaše neočekávané potřeby bez ptaní, poplatků předem a sledování registrů.

Výkup nemovitosti

Nejvýhodnější nabídka na odkup Vaší nemovitosti - až za 80% její ceny.
×