Vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr

Bybobo

Vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Po doložení všech podkladů následuje proces vyhodnocení Vaší žádosti o konkrétní produkt, jehož stručný přehled Vám přinášíme níže.

Posuzovací postupy jsou u různých poskytovatelů trochu odlišné, ale dají se sjednotit do následujících kroků:

  • Ověření informací v poptávce
  • Telefonický a následně případný osobní kontakt s Vámi
  • Posouzení Vaší poptávky
  • Zaslání indikativní nabídky

Ověření informací v poptávce

V prvním kroku dochází ke kompletnímu ověření všech informací, které jsou v poptávce uvedeny včetně existence zástavy a její tržní ceny z pohledu konkrétního poskytovatele.

Telefonický či osobní kontakt

Každý poskytovatel chce s Vámi mluvit minimálně po telefonu, není-li Vaše poptávka tak zajímavá, že to bude považovat za zbytečné. V takovém telefonickém hovoru jsou pokládány otázky, týkající se deklarovaných skutečností, účelu financování, kvality nemovitosti apod. Někdy je třeba uskutečnit osobní setkání, zpravidla na adrese nemovitosti nabídnuté do zástavy.

Posouzení Vaší poptávky

Po uvedených krocích přichází ta nejdůležitější část realizace, kterou je přednesení Vaší poptávky na úvěrové radě, která rozhodne, zda Vám bude učiněna nabídka na realizaci a jaké bude mít technické parametry.

Zaslání indikativní nabídky

Pokud byla Vaše poptávka schválena, je následně vypracována indikativní nabídka, která Vám je doručena na uvedené kontakty s Vašemu vyjádření.

Publikovali jsme pro Vás

About the author

bobo administrator