Vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr

Vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr

Níže uvedený text je koncipován jako obecná rada pro žadatele o mimobankovní financování nejenom na serveru KamProPenize.cz.

Po doložení všech podkladů následuje proces vyhodnocení Vaší žádosti o konkrétní produkt, jehož stručný přehled Vám přinášíme níže.

Posuzovací postupy jsou u různých poskytovatelů trochu odlišné, ale dají se sjednotit do následujících kroků:

  • Ověření informací v poptávce
  • Telefonický a následně případný osobní kontakt s Vámi
  • Posouzení Vaší poptávky
  • Zaslání indikativní nabídky

Ověření informací v poptávce

V prvním kroku dochází ke kompletnímu ověření všech informací, které jsou v poptávce uvedeny včetně existence zástavy a její tržní ceny z pohledu konkrétního poskytovatele.

Telefonický či osobní kontakt

Každý poskytovatel chce s Vámi mluvit minimálně po telefonu, není-li Vaše poptávka tak zajímavá, že to bude považovat za zbytečné. V takovém telefonickém hovoru jsou pokládány otázky, týkající se deklarovaných skutečností, účelu financování, kvality nemovitosti apod. Někdy je třeba uskutečnit osobní setkání, zpravidla na adrese nemovitosti nabídnuté do zástavy.

Posouzení Vaší poptávky

Po uvedených krocích přichází ta nejdůležitější část realizace, kterou je přednesení Vaší poptávky na úvěrové radě, která rozhodne, zda Vám bude učiněna nabídka na realizaci a jaké bude mít technické parametry.

Zaslání indikativní nabídky

Pokud byla Vaše poptávka schválena, je následně vypracována indikativní nabídka, která Vám je doručena na uvedené kontakty s Vašemu vyjádření.

Mohlo by Vás také zajímat

Jak připravit potřebné podklady Ke každé poptávce, kterou žadatel prostřednictvím formuláře učiní, je třeba dodat důležité informace a podklady. Případ od případu se rozsah uvedeného...
Jak probíhá zpracování Vaší poptávky Asi nejdůležitějším krokem v celé realizaci Vašeho financování je zpracování Vašich podkladů a informací do podoby, v které je lze představit poskytov...
Co je třeba doložit Žádáte-li kdekoli o jakýkoli typ nebankovního úvěru/půjčky, vždy je třeba o Vašem případu něco vědět. Toto "něco" se dozvíme tak, že Vás požádáme o po...
Realizace a výplata peněz Pokud byla Vaše poptávka po mimobankovním financování schválena a Vy jste doručenou indikativní nabídku akceptoval(a), přichází poslední část a tou je...
Odeslání Vašich podkladů ke zpracování Abychom mohli Vaši poptávku náležitě zpracovat a připravit na posouzení poskytovateli, musíme od Vás získat potřebné podklady a informace. Pro mnoho ...
Postup zpracování Vaší poptávky krok za krokem... Protože se snažíme být při své práci co nejvíce transparentní, zcela otevřeně uvádíme mimo jiných informací i postup zpracování Vaší žádosti o nebanko...
×