Tag Archive Zákon o spotřebitelském úvěru

Bybobo

Novela zákona o spotřebitelských úvěrěch: kontrola dodržování­ zákona

Novela zákona o spotřebitelských úvěrěch: kontrola dodržování­ zákonaBýt právním státem se snadno řekne, hůře však již provede. Být takovým znamená vymezit každému jedinci či subjektu jeho práva a povinnosti, vyplývající ze znění zákonů a obecně platných norem. Jenže nejde jenom o vytvoření zákonů v legislativní rovině, ale i o tvz. aplikační stránku, tedy zajistit jejich akceptaci a dodržování a to je úloha o poznání složitější.
Existuje názor, že právo musí fungovat na základě jeho dobrovolného dodržování. To možná platí na Marsu, ale u nás rozhodně ne. Pravděpodobnější bude nejspíš protiklad, tedy dodržování zákonů vynucené. Nejenom v našem státě, ale i kdekoli jinde vždy platilo, platí a platit bude že co není zakázáno, je povoleno a co není vynuceno, to se může.
Čtěte více

Bybobo

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: už žádné půjčky na směnky?

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech: už žádné půjčky na směnky?V průběhu roku 2013 nabude účinnosti novela zákona o spotřebitelském úvěru č 145/2010 Sb.

Rozhodli jsme se této události věnovat zvýšenou pozornost tím, že budeme postupně publikovat několik článků, zabývajících se nejvýznamnějšími změnami proti původnímu znění zákona.
Čtěte více