Obdržím předem úvěrovou dokumentaci k řádnému prostudování?

Bybobo

Obdržím předem úvěrovou dokumentaci k řádnému prostudování?

Samozřejmě ANO. V současné době tak již nařizuje platná legislativa nehledě na to, že bychom ani neočekávali, že v dnešní době někdo podepíše smlouvu, kterou si předem nepřečetl. U jakéhokoli produktu získáte kompletní dokumentaci i několik dní před plánovanou realizací a můžete si jí v klidu prostudovat či předložit Vašemu právnímu zástupci k posouzení.

About the author

bobo administrator