Novela zákona o Exekucí­ch: Předražek – dobré opatření­ nebo destabilizace dražeb nemovitostí­

Novela zákona o Exekucí­ch: Předražek – dobré opatření­ nebo destabilizace dražeb nemovitostí­

Novela zákona o Exekucí­ch: Předražek - dobré opatření­ nebo destabilizace dražeb nemovitostí­Novelizací zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu a dalších souvisejících právních předpisů, se s účinností od 1.1. 2013 znovu objevuje na scéně pravomocných vymáhacích procesů (dražeb) termín Předražek.
Historicky se vůbec nejedná o neznámý termín. Pojem Předražek v identickém významu se objevil již v zákonné úpravě z roku 1896, která byla platná v ČR až do roku 1951.

Co znamená termín Předražek

Při standardním dražebním jednáním nejvyšší příhoz (nejvyšší nabídnutá částka) vyhrává dražbu. Vydražitel, který tento nejvyšší příhoz učinil, se tak stává po uhrazení hodnoty příhozu majitelem nemovitosti. Tento stav byl do nabytí účinnosti zmiňované zákonné úpravy neměnný. Kdo zkrátka vydražil, stal se novým vlastníkem.
Zavedením institutu Předražku se vytváří pro jiného zájemce možnost předmětnou nemovitost získat aniž by se musel dražby zúčastnit. Tento zájemce – Předražitel musí učinit písemnou nabídku dražiteli (subjektu který nařídil a zrealizoval dražbu) s nabídnutou cenou odkupu nemovitosti minimálně o 25% vyšší než byla hodnota nejvyššího příhozu a to nejpozději do 15 dnů ode dne úspěšného vydražení nemovitosti.

Organizátor dražby na základě obdrženého návrhu na Předražek rozhodne usnesením, kterým současně zruší předcházející dražbu.
V podstatě to tedy znamená, že po proběhnuté úspěšné dražbě může kdokoli tuto dražbu obejít a zneplatnit tím, že nabídne v termínu kupní cenu nemovitosti o jednu čtvrtinu vyšší než byla cena nejvyššího vítězného příhozu v dražbě.

Výhody nově zavedeného Předražku

Pro dlužníka, jehož majetek se prodává za účelem úmoru závazků, je možnost získat za svou nemovitost pomocí Předražku více peněz než z dražby zcela jistě vítanou informací. Z hlediska častého, až neúměrného “sestřelení” ceny nemovitosti znaleckým posudkem a parametry dražby, je existence možnosti prodeje za víc i nesporně spravedlivější cestou.

Neméně podstatnou vlastností Předražku je možný určitý negativní vliv na spekulativní chování při dražbách (ze stran všech zúčastněných), který řekněme destabilizuje takové jednání a otevírá možnost takovou “lehce” zmanipulovanou dražbu odvrátit, podstaně lépe využít majetek dlužníka pro úmor jeho závazků a snížit nebezpečí obohacení jiných subjektů na úkor dlužníka.

Možné nevýhody dopadu Předražku na dražební jednání

Negativní dopady Předražku ve vztahu k dlouhodobému průběhu dražeb se velmi těžko odhadují, takové prohlášení zavání až spekulací. Bylo by ale možné si úspěšně představit vliv Předražku jako určitého destabilizačního prvku na dražební jednání, protože vydražitelé tímto de facto ztrácejí jistotu nejvyššího příhozu a ocitají se v patnáctidenním vzduchoprázdnu. Dokud tato lhůta neuplyne, nemají vydražitelé jistotu vlastnictví vydražené nemovitosti.

Zda-li je tento odhad oprávněný, ukáže až čas.

Mohlo by Vás také zajímat

Novela zákona o Exekucí­ch: konec soudní­ch exekuc... Do konce roku 2012 bylo možné v pozici Věřitele zvolit, zda bude svou pohledávku vymáhat soudním výkonem rozhodnutí nebo zvolí Exekutorský úřad. Obě ...
Novela zákona o Exekucí­ch: Exekutor již nemůže uz... Jednou z velmi podstatných úprav rozsahu činnosti Exekutorských úřadů, vyplývají­cí­ z novely exekuční­ho řádu, je omezení­ jejich dří­vější­ho sepiso...
Dražby, jejich druhy a využití­ Není­ pří­liš známou skutečností­, že historie dražeb (aukcí­) sahá až do roku 500 př. n. l.. Podle dochovaných listin sedražby pořádaly za účelem pro...
Katastr informuje: Obrňte se trpělivostí­! Pokud se chystáte kupovat či prodávat nemovitost, pospěšte si! Od 1.1.2014 se mají­ prodloužit zápisy v katastru až na dvojnásobek současné lhůty! Uv...
Jak postupovat při neoprávněném zabavení­ věci exe... Odpověď na otázku "Jak se mám bránit, když mi exekutor neoprávněně něco vezme" je jednou z nejčastěji vyhledávaných již po několik let. Přestože by s...
Další novela zákona o spotřebitelských úvěrech... Neuplynulo ani několik let a máme tu další novelizaci zákona o spotřebitelských úvěrech a ostatních dotčených zákonů, slangově nazývanou jako zemětř...
×